Tizenkettedik évfolyam, 1913   |   Tizedik szám   |   Tárgymutató    |    Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Nagy Sándor: A rajzolva-oktatásról    365
Éber László: Troger Pál magyarországi művei    381
S. A.: Greguss György    393
Polgár Gyula dr.: A valószínűség a művészi ábrázolásban    399
Ybl Ervin: Elvont művészet    405

 

Krónika     408
Adatok művészetünk történetéhez     411
Művészeti irodalom     412

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003