Tizenharmadik évfolyam, 1914   |   Harmadik szám   |   Tárgymutató     
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Lyka Károly: Ybl emlékezete    145
Bárdos Artúr: A portré hanyatlása    153
Sarkadi Leó: Alfréd East hagyatéka    164
Gyulai Aladár: A művészi nevelés és az iskola    168
Schubring Pál: Budapest olasz renaissance plasztikái     177
Somogyi Miklós: Müncheni levél    182

 

A Műcsarnokból     187
Krónika     187
Adatok művészetünk történetéhez     188
Művészeti irodalom     190
Lejáró pályázatok     191

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003