Tizenharmadik évfolyam, 1914   |   Hetedik szám   |   Tárgymutató     
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Lyka Károly: Háború és művészet    337
Rajzlapok félmúlt időkből    341
Lázár Béla: A monumentális szobrászat alaptörvénye    346
Gross Béla    357
Schiller Ottó: Pantheizmus a szépérzésben    359
d. : Molnár Dani    364
Ifj. Gonda Béla: Műremekek mint harci eszközök    366
Gerecze Péter    368
Divald Kornél: A kassai dóm és a Szent Mihály-kápolna    369
Feljegyzések Kozina festőről    374
T. H.: Papirszeletkék    381

 

Krónika     383
Adatok művészetünk történetéhez     377

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003