Tizennegyedik évfolyam, 1915   |   Nyolcadik szám   |   Tárgymutató    |    Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Lyka Károly: A felvidék falvainak újjáépítése    385
Dömötör István: Rippl-Rónai új munkái    389
Kőszegi László: Az esztergomi dóm    397
Kürthy György: Az ember tragédiájának egy új képzőművészeti megoldása    409
Divald Károly: Ujabb adatok Rombauer János festőről    414

 

Krónika     427
A Szépművészeti Múzeum közleményei     420
Adatok művészetünk történetéhez     430
Művészeti irodalom     432
Lejáró pályázatok     432

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003