Salamon Gáspár


egyetemi tanársegéd

CV

Munkahelyek

2023-től egyetemi tanársegéd, Magyar Képzőművészeti Egyetem

2019–2022, tudományos munkatárs, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa an der Universität Leipzig; közben projektmunkatárs, „Museale Architekturdörfer, 1880–1930, Kontaktzonen des Eigenen im transnationalen Austausch” DFG-Kooperationsprojekt, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa–Ruhr-Universität Bochum, Kunstgeschichtliches Institut

Tanulmányok

2017-től doktori tanulmányok, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Professur für Geschichte der Architektur und des Städtebaus (Prof. Kai Kappel)

2016, művészettörténet mesterszakos diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézet

2013, szabadbölcsészet alapszakos oklevél (művészettörténet specializáció), történelem minor, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténeti Intézet – közben Eötvös József Collegium, Történész Műhely

2010, érettségi, Piarista Gimnázium, Budapest

Külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak

2017–2019, DAAD-ösztöndíj doktori képzésre a Humboldt-Universität zu Berlin művészettörténeti programján

2017, Collegium Hungaricum ösztöndíj, Bécs (2 hónap)

2017, Utrecht Network Young Researchers’ Grant, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipcse (1 hónap)

2016, Bordin–Gillette Fellowship, Bentley Historical Library, University of Michigan, Ann Arbor (1 hónap)

Konferenciaelőadások a közelmúltban

„Maria-Theresien-Stil”. Architecture, Historiography, and Dynastic Representation in Vienna and Budapest around 1900. The History of Architectural History. Genesis and Development of a scientific discipline between national perspectives and European models, Accademia Nazionale di San Luca (a TU Dresden és az École Pratique des Hautes Études szervezésében), Róma, 2022. 10. 08.

A ’Monument Man’ and the National Narrative at the Millennial Exhibition in Budapest (1896): Béla Czobor’s Concept for the Main Historical Building Group. Exhibitions, New Nations and the Human Factor, 1873–1939, Institut national d’histoire de l’art, Párizs, 2022. 04. 04.

Lübke revisited. Egy elfeledett építészettörténeti klasszikus századfordulós olvasatai. Látkép konferencia, Eötvös Loránd Kutatóhálózat, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2021. 09. 23.

Ausgestellte Architektur und ihr ethno-geographischer Bezugsrahmen im „Ethnographischen Dorf” der Millenniumsausstellung in Budapest (1896). Architektur als Exponat, Museale Präsentationen in transnationalen Verflechtungen, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipcse, 2021. 10. 29.

Transnationale Netzwerke kunsthistorischen Wissens und die Architekturlehre in Ungarn (1864–1914). GWZO-Forschungswerkstatt „Netzwerke”, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, Lipcse, 2020. 01. 24.

Egyéb szakmai tevékenység

2021, részvétel a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa által Lipcsében rendezett „Architektur als Exponat, Museale Präsentationen in transnationalen Verflechtungen” című nemzetközi konferencia megszervezésében

2020, szakmai lektorálás, Edizioni Ca’ Foscari

2022, szakmai lektorálás, Journal of Art Historiography


Publikációk

Fontosabb publikációk

https://hu-berlin.academia.edu/G%C3%A1sp%C3%A1rSalamon

Önálló kötet

Museale Architekturdörfer 1880–1930. Das Eigene in transnationalen Verflechtungen. Dresden, Sandstein, 2023. [a kollektív monográfia társszerzőjeként Cornelia Jöchner, Christin Nezik és Anke Wunderwald mellett]

Tanulmányok folyóiratokban és tanulmánykötetekben

Szkalnitzky Antal és a monumentális építészet kezdetei a budai Polytechnikumon (1864). In: A nemzet építőkövei. Tanulmányok Sisa József tiszteletére. Szerk. Farbaky Péter – Farbakyné Deklava Lila. Budapest, ELKH BTK Művészettörténeti Intézet, 2022, 101–106.

Architekturgeschichtslehre an der Josephs-Technischen Hochschule Budapest. Kompilationspraxis als Wissenstransfer und Selbstverortung in der öffentlichen Architekturdiskussion (1871–1902). In: Kunstgeschichte an Polytechnischen Instituten, Technischen Hochschulen, Technischen Universitäten. Geschichte – Positionen – Perspektiven. Hg. v. Robert Stalla. Wien, Böhlau, 2021, 137–166.

„Akademische” Vorbilder für die polytechnische Architektenausbildung an der Joseph-Technischen Hochschule Budapest in der Grunderzeit. In: Vom Baumeister zum Master. Formen der Architekturlehre vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Hg. v. Carola Ebert – Eva Maria Froschauer – Christiane Salge. Berlin, Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, 2019, 192–213.

A „Steindl-füzetek”. Egy forrás a dualizmus kori építészképzés történetének historiográfiai megközelítéséhez. Művészettörténeti Értesítő, 66 (2017), 69–84.

Kós Károly és a historizmus. Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából 9 [19] (2016), 259–270.

A gipsz és az anyagszerűség konfliktusa Maróti Géza oktatási programjaiban. Ars Hungarica, 42 (2016), 181–191.

Mátyás-templom. A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai (1246–2013). Tanulmányok Budapest Múltjából, 41 (2016), 281–287. [kiállítás- és könyvismertetés]

„Aztán vigyázzon, el ne csússzék!” Elmélet, gyakorlat és fontolva haladás a műegyetemi Schulek-tanszéken. Ars Hungarica, 40 (2014), 338–350.

Salamon Gáspár