Karmó Zoltán

egyetemi docens

CV

Baja, 1959. március 5.–

Végzettség és szakképzettség

1986 Magyar Képzőművészeti Főiskola, szobrászművész

Munkahely

Magyar Képzőművészeti Egyetem, egyetemi docens

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

2002 Munkácsy Mihály-díj
1990-1992 Derkovits-ösztöndíj

Az eddigi oktatói tevékenysé

1986-2001 Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola, művésztanár; rajz, szobrászat
1993-tól Magyar Képzőművészeti Egyetem, szobrászat


Kiállítások

Egyéni kiállítások:

2011

Óbudai Társaskör Galéria, Budapest

1996

Vigadó Galéria, Budapest

1993

Óbudai Társaskör Galéria, Budapest

1991

Stúdió Galéria, Budapest

1990

Schöneberger Kunstgalerie, Berlin

Csoportos kiállítások:

2006

Art Camp 2005, MAMŰ-pince, Budapest
Húsz év, Szolnoki Galéria, Szolnok

2005

Az MKE szobrász tanárainak kiállítása, Medium Galeria, Pozsony
I. Szolnoki Szabadtéri Szoborkiállítás, Művésztelep, Szolnok

2001

Szobrászaton innen és túl, Műcsarnok, Budapest

1995

Helyzetkép- Magyar szobrászat, Műcsarnok, Budapest

1992

Reservoir, Donau Raum, Bécs
Reservoir, Kunstwerkstatt, Tulln, Ausztria

1990

Vályú, Görög templom, Vác

1987

Alternatív, Magyar Építőművészek Székháza, Budapest

1985

Art Gallery, Aberdeen, Skócia


Tantárgyi program

Tanári programom általános célja, olyan szellemileg emelkedett, szakmailag sokoldalúan képzett szobrászegyéniségek felkészítése, akik mind a klasszikus, mind a 20. sz.-i szobrászat tanulságait levonva, képesek ezen tanulságok alkotóhelyzetben történő alkalmazására, egyéni tehetség szerinti gazdagítására és meghaladására.
A szobrászati alapozó képzésben 11 év alatt szerzett tapasztalataimra hagyatkozva, olyan tematikához és metódushoz folyamodom, amely lehetővé teszi az alapozó képzésben már érintett, a kortárs szobrászat fő tendenciáival összefüggő mentális, formai és anyagi- technikai kérdések hosszabbtávú és elmélyültebb vizsgálatát.
Ezen tendenciák — figuralitás, absztrakció és konceptualizmus — alapos elméleti és gyakorlati tanulmányozása nélkül nem jöhet létre széles körű tájékozottság, „all–round” felkészülés, és szabad alkotótevékenység. Természetesen nem stílustanulmányokról van szó, hanem olyan meghatározó szobrászi szemléletváltások tudatosításáról, amelyek a jelenkori szobrászat tartományát a kőszobortól a hanginstallációig tágították.
Absztrakció és konceptualitás nem új jelenségek a szobrászat történetében. Pl. Polükleitosz Lándzsavivője egyszerre figurális, absztrakt és konceptuális mű. Figurális, mert embert ábrázol; absztrakt, mert az ember ideális képét ábrázolja és konceptuális, mert az ember ideális ábrázolásának törvényszerűségeivel, fogalmi-racionális megfontolásból, tudományos igénnyel foglalkozik (Kánon). Ezek a szemléleti formák a klasszikus műalkotásban komplex módon, a modern művekben polarizáltan vannak jelen.
Azon felismerés szerint, hogy a klasszikus szoborral kapcsolatban felvethető ”tartalom és forma egyensúly” az absztrakció esetében a forma, a konceptualizmus esetében a tartalom felé billen el, célszerűnek látszik az ábrázolás, akreáció és a fogalmiság problémáját kronologikusan, éves bontásban tárgyalni. (Megjegyzés: az I. évfolyam összevonva, közös alapozó képzésben vesz részt.)

II. évfolyam: Figuralitás. A szobrászat alapproblémája évezredeken át az emberábrázolás volt, így szobrászati oktatás nem képzelhető el természet utáni tanulmányok nélkül. A vizuális érzékenységet, a plasztikai képzetalkotás képességét és a reproduktív készséget fejlesztő, a formakincset gazdagító klasszikus stúdiumok nemcsak a figurális, hanem az absztrakt törekvések megalapozásához is elengedhetetlenek. Az a növendék, aki a látható valóság tükröző (naturalista), értelmező (realista), és átértelmező (expresszív) leképezésében eredményesnek bizonyul, várhatóan elvont szobrászi invenciók realizálásában is következetes, igényes és hiteles lesz.
A feladatok a klasszikus szobrászati műfajokra (portré, kisplasztika, dombormű, érem), különösen az életnagyságú, modell utáni tanulmányokra koncentrálnak.

III. évfolyam: Absztrakció és non-figurativitás. A 20. század egyik meghatározó vívmányaként a szabadság a mű-alkotás alapfeltételévé vált. Az autonóm kreativitás már nem visszatükrözi, hanem teremti tárgyát. A megszabadulás a tárgyias ábrázolás kötelezettségétől, a fogalmi-racionális interpretációt is relativizálja, hiszen, ha „minden tett újítás” (Kubler), nem rendelhetünk minden új tapasztalathoz már meglévő fogalmakat. A mű közvetlenül a formán, a vizuális élményen keresztül fejti ki hatását. A formateremtés korlátlan lehetőségei a képzelet felszabadítására, kísérletező hozzáállás kialakítására ösztönöznek. Az absztrakció elméleti és gyakorlati vizsgálata feltétlenül tanulságos mindenki számára, bármelyik szobrászati eljárás iránt érdeklődik is.
A tanév tematikai gerincét az organikus, a geometrikus, valamint a gesztus alapú spontán-improvizatív absztrakció képezi. A tömeg-, szerkezet- és héj típusú formaalakítás lehetőségeit, továbbá a szobor és gravitáció viszonyát vizsgáló feladatokhoz technikai- és anyagkísérletek kapcsolódnak.

IV. évfolyam: Konceptualizmus. A tautologikusan önmagát önmagával definiáló művészet korlátlan szabadságra formál igényt. Önreflexiója művészetelméleti kérdések tisztázására és állásfoglalásra késztet. Gondolatcentrikus, forma- és anyagközömbös szemlélete újfajta kreativitás, új eljárások szükségességét veti fel.
A szobrászat expanziós lehetőségeivel; vizualitás, fogalmiság és illusztrativitás viszonyával; a művészet demokratizmusának illetve elitizmusának kérdésével a „Terv” c. tematikus feladat foglalkozik. A tanév egyetlen adott feladata mellett, elsősorban a folyamatban lévő önálló hallgatói programok beteljesítése a cél.

V. évfolyam: Diplomaév. Folyamatos konzultáció a készülő diplomadolgozatról és diplomamunkáról.
Az egyes tanulmánycsoportok extenzitása és intenzitása az adott hallgató választásának, egyéni orientációjának, ambíciójának és elért eredményeinek függvényében rugalmasan változhat. Ezen ismeretanyag készségszinten történő elsajátítása a diplomamunka esedékességének idejére az egyéni út szabad, ugyanakkor felelős megválasztását teszi lehetővé.
A fentiek megvalósítását a szükséges tanári és a lehetséges hallgatói kezdeményezés 8 szemeszter alatt végbemenő arányváltásával képzelem el. A szükséges tanári kezdeményezés: közös és személyre szabott feladatok, előadás, javasolt irodalom, konzultáció, korrektúra, számonkérés. A lehetséges hallgatói kezdeményezés a személyes elképzeléseket, terveket, preferenciákat jelenti, melyekhez a tanmenet évről évre növekvő teret biztosít. A tanár által adott feladatok fokozatos csökkentése, a hallgatói önállóság elősegítését szolgálja. A pedagógia célja az önállóságra nevelés, ezért a hallgató önállósodása lehetőség és elvárás egyben. Ez az önállóság az V. évben a diplomaterv, a diplomadolgozat és a diplomamunka elkészítésével teljesedik ki, amikor a tanár szerepe már „csak” a konzultációra és a korrektúrára korlátozódik.

Célom, személyre szóló lehetőséget és támogatást biztosítani a hallgató autonóm alkotóegyéniségének és jelenkorunkkal adekvát szobrászi álláspontjának kialakításához.

 Karmó Zoltán
Újhold

Karmó Zoltán

Újhold

vas, 170x140x40 cm, 1987

Álom

Karmó Zoltán

Álom

vas, 140x160x60 cm, 1988

 1990 / 1

Karmó Zoltán

1990 / 1

vas, 81x64x30 cm, 1990

1990 / 9

Karmó Zoltán

1990 / 9

vas, 117x70x17 cm, 1990

1990 / 9 / Hasard

Karmó Zoltán

1990 / 9 / Hasard

vas, 35x23x9 cm, 1990

1990 / 0 / Hallucináció

Karmó Zoltán

1990 / 0 / Hallucináció

vas, 32x32x21 cm, 1990

„Ablakomon besütött a holdvilág”

Karmó Zoltán

„Ablakomon besütött a holdvilág”

vas, 140x50x30 cm, 1991

Gasztroszkópia

Karmó Zoltán

Gasztroszkópia

vas, 200x112x2 cm, 1993

Kerék mézben

Karmó Zoltán

Kerék mézben

vas, üveg, méz, 41x41x6 cm, 1996

 Tára / 1

Karmó Zoltán

Tára / 1

vas, 64x64x24 cm, 1995

Tára / 2

Karmó Zoltán

Tára / 2

vas, 39x35x15 cm, 1996

Fürdőszoba-plasztika

Karmó Zoltán

Fürdőszoba-plasztika

vas, 100x100x50 cm, 1996

Számok

Karmó Zoltán

Számok

vas, 150x90x63 cm; 140x90x52 cm, 2001

Tára / 3

Karmó Zoltán

Tára / 3

vas, 41,5x33,5x30 cm, 2009

Esztétikai tanulmány

Karmó Zoltán

Esztétikai tanulmány

vas, bitumen, 65x80x2,5 cm, 2007

Dombormű

Karmó Zoltán

Dombormű

vas, 90x120x51 cm, 2010

egy3 / B

Karmó Zoltán

egy3 / B

vas, 90x120x51 cm, 2011

egy3 / V

Karmó Zoltán

egy3 / V

vas, 90x120x51 cm, 2011

egy3 / S

Karmó Zoltán

egy3 / S

vas, 90x120x51 cm, 2011

Tára / 4

Karmó Zoltán

Tára / 4

vas, 32x26x8 cm, 2011