dr. habil. Fehér Ildikó PhD

egyetemi docens
tanszékvezető

CV

Budapest

Végzettség és szakképzettség

1993 művészettörténész, ELTE BTK Művészettörténeti tanszék

Tanulmányok

1999 Ph.D. dolgozat védése
1993-96 ELTE BTK Művészettörténeti tanszék
1991-92 Università La Sapienza di Roma
1986-92 ELTE BTK művészettörténet és magyar nyelv és irodalom szak

Munkahelyek

1992-94: Szépművészeti Múzeum, muzeológus
1998: MKE, Művészettörténet tanszék, egyetemi oktató

Tudományos fokozat

1999: Ph.D. Művészettörténet, ELTE BTK Művészettörténet tanszék
2019: Habilitáció, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, summa cum laude

Tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság

2000-től: MTA köztestületi tagság (Művészettörténeti Bizottság)
2009-től: ICOM Magyar Nemzeti Bizottság, egyéni tag
2016: College Art Association membership, éves tagság
2018: College Art Association membership, éves tagság

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

1991-92: Tempus ösztöndíj, Roma,
1996: a Soros Alapítvány ösztöndíja, Perugia
2000: MÖB ösztöndíj, Róma, Perugia
2011: Az Amadeus Alapítvány Katedra Programjának díja
2016: Getty Foundation Travel Grant: utazási támogatás a CAA washingtoni kongresszusára
2016: Klebelsberg Kunó ösztöndíj, Róma, Firenze
2017: Pro Arte Aranyérem, OTDK
2018: Getty Foundation – CAA Grant: részvétel, szekció vezető a College Art Association 106. kongresszusán, Los Angelesben
2019: Mestertanár Aranyérem, OTDK

Posztdoktori ösztöndíjak:

2001-03: OTKA Posztdoktori ösztöndíj
Kutatási téma: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Intézetében restaurált 15-16. századi festmények vizsgálata diagnosztikai és történeti szempontokból

2006: Mellon  Research  Fellowship,Villa I Tatti: The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Firenze)
Kutatási téma: Erény- és bűn allegóriák a késő gótikus itáliai festészetben:A perugiai Palazzo Isidori nagytermének interdiszciplináris kutatása

2009: Kunsthistorisches Institut in Florenz
Kutatási témák: 1. A Badia di Fiesole 15. századi festészeti díszítésével kapcsolatos írott források; 2.A Szépművészeti Múzeum itáliai falkép gyűjteményének első, tervezett katalógusa

Nemzetközi konferenciák

2007. június 6-9, és 13-16 : “Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance”, Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies(a konferencia szervezésében való részvétel)

2008. okt. 1-3: “Renaissance Relations”: Hungary and Europe in the 15th and 16th centuries, Pécs, Pécsi Tudományegyetem.

2011. aug.: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Kolozsvár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem

2014. március: Boskovits Miklós és Magyarország. Emlékkonferencia, Budapesti Történeti Múzeum

2016. február: College Art Association 104. évi kongresszusa, Washington, DC

2018. február: College Art Association 106. évi kongresszusa, Los Angeles (CA)

Kurátori tevékenység

2013: La luce dello spirito / A lélek fénye, Balassi Intézet-Római Magyar Akadémia, Róma (Sturcz Jánossal közösen)

2013: Gli autoritratti ungheresi degli Uffizi, Galleria degli Uffizi, Firenze (Giovanna Giustival közösen)

2014: Festők a tükörben. Magyar önarcképek az Uffizi Képtárból, Budapesti Történeti Múzeum (Veszprémi Nórával közösen)

2016: Egy nemrég felfedezett itáliai oltárkép restaurálása és kutatása. A Belvárosi Pesti Ferences-templom festményének kiállítása, Budapesti Olasz Kultúrintézet (Görbe Katalinnal, Heitler Andrással közösen)

2017: Kultúrák és generációk. A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei, Országos Széchényi Könyvtár (társkurátor: Liao Honghua)

Az eddigi oktatói tevékenység

1998. szeptembertől: az MKE Művészettörténeti Tanszék óraadó tanára,
2004. szeptembertől: egyetemi adjunktusa
2015. januártól: egyetemi docense

Oktatott tárgyak:

1998-tól: Művészettörténet 3.: A reneszánsz kor művészete, előadás
1998-tól: Művészettörténet 4.: A barokk kor művészete, előadás
1999-től: Műelemzés szeminárium I. reneszánsz
1999-től: Műelemzés szeminárium II. barokk
2007-től: Magyarországi művészet I. reneszánsz, előadás
2007-től: Magyarországi művészet II. barokk, előadás
2007-től: A színházi látvány esztétikája, előadás
2008-tól: Itáliai falképfestészeti szeminárium
2009-től: Újkori művészet: illúzió a térben, előadás
2010-2016: Művészettörténet 3.: Reneszánsz – levelező tagozatos hallgatóknak
2011-2016: Művészettörténet 4.: Barokk – levelező tagozatos hallgatóknak
2012-től: Idegen nyelvű szakszöveg olvasás
2012-2014: Tárlatlátogató szeminárium
2014-2015: Art History in Hungary
2015-2016: Interpretation and Analysis of Renaissance Masterpieces
2017-től: Művészettörténet 2.: Egyetemes középkori művészet, előadás

Előadások idegen nyelven, külföldi intézményben:

2008: Accademia di Belle Arti Macerata (Italia)
2010: Accademia di Belle Arti Macerata (Italia)
2011: Accademia di Belle Arti di Brera, Milano (Italia)
2012: Accademia di Belle Arti di Firenze, (Italia)


Publikációk

https://mke.academia.edu/IldikóFehér

Magyar nyelvű publikációk:

Joachim és Szent Anna találkozása az Aranykapunál: egy 15. századi freskótöredékről
in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 82. (1995) 137-141.

A perugiai Palazzo Isidori allegorikus freskóciklusáról
in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 92-93.(2000) 179-188.

A váci utcai Szent Mihály templom története
in: Belvárosi krónika. Az angolkisasszonyok zárdájának és iskoláinak története, Budapest, 2003. 14-16.

A nevető mester. Rembrandt-kiállítás a frankfurti városi képtárban
in: Új Művészet 2003/VII. 8-9.

Véletlen elrajzolás vagy tartalmat követő másolat? Trónoló Madonna Giovanni Bellini műhelyéből
in: Új Művészet 2003/XI. 31-33.

Átfestett függönyök. Egy 16. századi Madonna-kép újraértékelése
in: Műtárgyvédelem 2004. 123-133

Wolnhoffer János.Egy pesti festő a 17-18. század fordulójáról
in: Művészettörténeti Értesítő (LIII.) 2004./1-4. 157-167.

Megmentett műkincsek
in: Új Művészet 2004/IX. 32-25.

Gótikus allegóriák. Művészettörténeti észrevételek egy freskóciklus restaurálásához
in: Műtárgyvédelem 2004. 67-75.

Restaurátor hallgatók bemutatkozása. „Megmentett Műkincsek 2004”kiállítás
in: Örökségvédelem (VIII.) 2004/X. 10-11.

Restaurátorok diplomakiállítása
in: Örökség (IX.) 2005/11. 18.

Megmentett műkincsek nyomában
in: Örökség (X.) 2006/10. 7-8.

Fehér Ildikó-Menráth Péter: A restaurálás és a művészettörténeti kutatás átfedései: A siklósi várkápolna egyik, falról leválasztott freskójának helyreállítása és újraértékelése
in: Műtárgyvédelem 2006/31. 45-55.

Schöfft József ismeretlen oltárképei a váci egyházmegyében
In: Művészettörténeti Értesítő 2006. (LV.) 415-423.

Szent László és Szent Lénárd freskói a siklósi várkápolna kegyúri fülkéjében
in: Magyar Műemlékvédelem (XIV.) 2007. 73-86.

Assisi magyar vonatkozásairól.
in: Várak, kastélyok, templomok, 2008/VIII.10-13.

Zsámbék elfeledett falképei. Giovanni Battista Cavalcaselle tanítványának felmérése a premontrei templom falképeiről 1895-ből.
in: Művészettörténeti Értesítő, 57/1. (2008) 83-94.

Néhány Assisiből származó falkép a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében
in: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára, szerk. Tüskés A. Budapest, 2009, 95-99.

Itt is van egy Crivelli? A Szépművészeti Múzeum reneszánsz festészeti kiállítása
in: Új Művészet, XXI./2. 2010. február. 4-7.

Pulszky Károly (1853-1899)
in: Enigma, XVII. évf. 2010/62. sz.“Emberek és nem frakkok”, A Magyar művészettörténetírás nagy alakjai, 4. kötet, 9-25.

A zsámbéki romtemplom középkori kifestésének emlékei
in: Várak, kastélyok, templomok, VII., 2011/1. sz. 10-13.

Carlo Marko il Vecchio
in: Műértő, XIV. évf. 9. sz, 2011, szeptember, 10.

Pulszky Károly, a Szépművészeti Múzeum megálmodója, 1. rész
in: Artmagazin, IX, 2011/46. 49-55.

Pulszky Károly, Verrocchio és az itáliai falfestészet vonzásában, 2. rész
in: Artmagazin, IX, 2011/47. 44-52.

In memoriam Boskovits Miklós, Középkortudós Firenzében
in: Műértő, XV. évf. 3. sz, 2012, március, 6.

Aranyló fénysugarak Boskovits Miklósnak
in: Artmagazin, X, 2012/3. 35.

Falképek és kereskedők. Új dokumentumok Pulszky Károly firenzei vásárlásairól 1893 és 1895 között,
in: Művészettörténeti Értesítő, (2012), 61/1. 85-98.

Az Uffizi Képtár magyar önarcképei, Budapest, MKE, 2013.

Festők a tükörben. Magyar önarcképek az Uffizi Képtárból, szerk. Fehér Ildikó, Veszprémi Nóra, BTM, Budapest, 2014.

Az Uffizi magyar festő-önarcképei Budapesten,
in: BBC History, 2014 április, IV. évf., 4. sz., 17.

Umbriai festő: Keresztrefeszítés, Áldó Krisztus; Fájdalmas Krisztus (katalógus tételek)
in: Kép és kereszténység. Vizuális médiumok a középkorban/Image and Christianity. Visual media in the Middle Ages. Szerk.: Bokody Péter, Pannonhalmi Főapátság, 2014, 224-229.

Kettős kötődésben. Péter András (1903-1944) életműve
in: Artmagazin, XIII. 2015/1, 75. 60-61.

Falképek Paolo Lunghi műkereskedéséből,
in: Ars Hungarica XLI. 3. sz. 2015, 345-356.

Markó fiúk, Markó lányok. Firenze elfeledett Markói, 1. rész,
in: Artmagazin, XIII. 2015/8. 82. 8-15.

Liber Veritatis. Markó András vázlatkönyve. Firenze elfeledett Markói, 2. rész,
in: Artmagazin, XIII. 2015/10. 84. 34-37.

A Történelmi Képcsarnok középkori falképmásolatai,
in: Artmagazin, XIII. 2015/7. 81. 56-60.

Honnan érkezett Budapestre a Lorétói Madonna? in: Artmagazin, XIII. 2015/3, 77, 44-47.

Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral.
in: Fehér I. - Görbe K. - Fekete D.: Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral, A Belvárosi Pesti Ferences-templom újonnan restaurált barokk oltárképe, Budapest, 2016, 7-13.

Dioszkoridész kódexétől a felhőkön térdelő szentekig. Egy padláson feledett olajfestmény.
in: Élet és Tudomány, LXXI. 52-53.sz. 2016. december, 1638-1640.

Ahmed a Várban, in: Artmagazin, XIV. 2016/8. 92, 37.

Idegen nyelvű publikációk:

Cola Petruccioli’s fresco cycle from the Palazzo Isidori in Perugia
in: Arte Cristiana (Milano) 2007. (XCV.) 111-120.

Frescoes from the Ospedale di S. Caterina in the Collection of the Budapest Museum of Fine Arts.
in: Arte Cristiana (Milano) 2007. (XCV.) 241-250.

Frescoes now in Budapest from the Confraternity of San Crispino in Assisi
in: Arte Cristiana (Milano) 2008. (XCVI.) 181-190.

Károly Pulszky and the Florentine acquisitions for the Szépművészeti Múzeum in Budapest between 1893 and 1895.
in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, (Firenze) n. 54. 2010-2012, 2, 319-364.

Three 15th  century Murals from the area of Foligno in Budapest
in: Arte Cristiana, (Milano), XCIX, 2011, 865, 271-280.

Two cities, Two Directors, and One Collection
in: Renaissance Studies in Honour of Joseph Connors, ed.: Machtelt Israëls Louis A. Waldman, Florence, 2012, (Firenze) Villa I Tatti, 750-755.

Gli autoritratti ungheresi degli Uffizi, a cura di Giovanna Giusti su un progetto di Ildikó Fehér, kiállítási kat., Galleria degli Uffizi, 2013, Firenze (a Bevezető tanulmány és katalógustételek)

Painters in the Mirror. Hungarian Self-Portraits from the Uffizi Gallery/Pittori allo specchio. Autoritratti ungheresi dalla Galleria degli Uffizi, kiállítási kat., szerk. Fehér Ildikó, Veszprémi Nóra, BTM, Budapest, 2014.


Tantárgyi program

Művészettörténet 3. Reneszánsz

Az előadássorozat elsősorban az itáliai Quattrocento és Cinquecento, a Mátyás-kor és a korai németalföldi művészet legkiemelkedőbb emlékeit, alkotóités témaköreit öleli át. Célja a reneszánsz kor legfontosabb emlékeinek – építészet, szobrászat, festészet – megismertetése. A tematikus jellegű előadások során a korszak művészetére különösen jellemző fogalmak, mecenatúra, ikonográfiai típusok, témák, műfajok vagy művészetelméleti kérdések középpontba állításával kerülnek a művek bemutatásra. Például: a centrális tér szimbolikája, a perspektíva, a Mediciek Firenzéje, colore-disegno elméletek, világi műfajok: portrék, humanista allegóriák, a Vatikán és a művészetek, Mátyás király és a művészetek stb. Az előadásokat kiegészíti a szemeszterenként egy alkalommal megtartott múzeumi óra, amikor a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításának reneszánsz anyagát nézzük meg közösen.

Művészettörténet 4. Barokk

A manierizmus és a barokk kor legkiemelkedőbb emlékeinek, alkotóinak és témaköreinek megismertetésére törekszik ez az előadássorozat elsősorban az itáliai, németalföldi, spanyol és a magyarországi emlékekre koncentrálva. A művek bemutatása tematikus módon, a barokk művészet fő jellemzőinek, iskoláinak, témáinak, ikonográfiai típusainak középpontba helyezésével történik az alábbi témakörök alapján: A barokk Róma (Bernini, vatikáni megrendelések), a caravaggizmus, a portréfestészet változásai, önarcképek, a kép a képben motívum, az akadémikus festészet kialakulása és elvei, a felfokozott dráma, mint legfőbb kifejezési eszköz, történelmi jelenetek, allegóriák és politikai reprezentáció, új műfajok: a tájkép, csendélet és az életkép, a katolikus egyház és a festészet, magyarországi barokk építészet, szobrászat, festészet.

Újkori művészet: illúzió a térben

A festészeti illúziókeltés módszereinek, típusainak megismertetése, lehetőségek, technikák, amelyekkel a három dimenziós térhatást akarják elérni a síkművészet alkotói a 15. századtól a kortárs művészetig. A tér ábrázolása a festészetben az évszázadok folyamán igen eltérő és különleges megoldásokhoz vezetett. A „szem becsapására” a 15-18. századi festők is újabb és újabb lehetőségeket, módszereket, technikákat kerestek, ezeket vesszük sorra a félév folyamán, pl. :

 • perspektíva, ál-perspektíva, L. B. Alberti traktátusában megjelenő ’tér’ fogalmának hatása a későbbi évszázadok festészetére egészen a jelen korig,
 • Alberti „ideális város” illúziója.
 • festett architektúrák, díszletfalak, quadratúra festészet,
 • trompe l’oeil festészet és antik előzményei: Zeuxis történeteinek továbbélése a barokk csendéleteken, portrékon és a 20. sz-i művészetben,
 • az anamorfózisok: típusai, eszközök,
 • barokk veduták és festett égboltok, A. Pozzo és C. Bibiena illúzionisztikus boltozat és kupola freskói,
 • a camera obscura használata, pédákkal,
 • a németalföldi „mágikus dobozok” stb.

Műelemzés szeminárium I. reneszánsz / II. barokk

A szemináriumon az első félévben németalföldi és az itáliai reneszánsz korból, a második félévben a barokk korból választunk olyan műveket – festményeket és szobrokat -, amelyek korszak jellegzetes, az utókor által csúcsműveknek tekintett, sokszor reprodukált, jól ismert alkotásai. Az órák során egy-egy ilyen alkotást vizsgálunk meg, ’mélyfúrás-szerűen’, komplex művészettörténeti eszközökkel: miről szólnak, mit közvetíthettek a kortársaknak, miért váltak népszerűvé, eltér-e vagy sem a hagyományos ikonográfiáktól, paradigmáktól, miért stb. A vizsgált művek pl.:  Jan van Eyck, Hugo van der Goes, Masaccio, Giovanni Bellini, Raffaello, Michelangelo, Tiziano munkái az első félévben. Rembrandt, Vermeer, El Greco, Rubens alkotásai a második félévben.

A szeminárium jól kiegészíti az évfolyam előadást: tágabb megközelítés helyett egy-egy kiválasztott festmény vagy szobor értelmezésére koncentrálunk (leírás, ikonográfia, ikonológiai módszerek alkalmazása a gyakorlatban). A szemeszter első felében az oktató által kiválasztott műveket elemezzük ilyen megközelítések szerint. A szemeszter második felében hasonló módon, de már a hallgatók tartanak elemzéseket kiselőadások formájában, olyan művekről, amiket maguk választottak. 

Magyarországi művészet I. Reneszánsz

A kurzus során bemutatásra kerülnek a magyarországi 15-16. sz-i művészet legfontosabb emlékei, különös tekintettel a Mátyás-kor európai művészetben ekkor betöltött kiemelkedő szerepére, értékelésére. Az előzmények között sorra kerülnek aZsigmond-kori művészet reneszánsz vonatkozásai: építkezések, itáliai mesterek Magyarországon, falkép-festészet (Masolino probléma). Majd Mátyás korának művészete: Buda, Visegrád, Esztergom, Nyék építkezései, itáliai humanisták és mesterek Magyarországon, kiemelkedő falképfestészeti emlékként az esztergomi  palotakápolna freskói. A fennmaradt művek bemutatásán és a töredékek lehetséges rekonstrukcióin túl az előadások során kiemelt témaként szerepel az európai uralkodó eszméje és a mecenatura kérdése: Mátyás és a Mediciek kapcsolata. Könyvfestészet: Bibliotheca Corviniana. Itáliából érkező vörösmárvány- szobrászok, humanisták, művek stb. Végül bemutatásra kerülnek a Jagello-kor legjelentősebb művészeti emlékei, a reneszánsz elterjedése: Bakócz-kápolna, Báthory-Madonna.

Az előadásokat kiegészíti szemeszterenként egy múzeumi óra: a Budapesti Történeti Múzeumban kiállított budavári reneszánsz emlékeket nézzük meg közösen.

Magyarországi művészet II. Barokk

A magyarországi 17-18. sz-i művészet legfontosabb emlékeinek, az európai művészetben ekkor betöltött szerepének megismerése, értékelése.  A hazai barokk művészetben megjelenő fő épülettípusok bemutatása néhány emléken keresztül:

 • jezsuita építkezések az ellenreformáció jegyében (Nagyszombat, Győr,  Miskolc)
 • a szerzetesrendek vezető szerepe(Jászó, Eger, Győr, Pozsony),
 • reprezentatív főnemesei kastélyépítészet (Buda, Gödöllő, Fertőd, Kismarton, Ráckeve).

Falképfestészet: Győr, Kismarton, Sárvár, Veszprém, Eger. Az oltárok fő ikonográfiai típusai: Árpási és a győri mellékoltárok. A Patrona Hungariae eszméje a képzőművészetben. F.A. Maulbertsch, Kracker, és P.Troger munkái. A sokszorosított grafika szerepe a portréfestészetben, nemesi ősgalériák. II.Rákóczi Ferenc és Mányoki Ádám.

Falképfestészeti szeminárium

A szeminárium célja az itáliai 14-16. századi művészet legjelentősebb falfestészeti emlékeinek, freskóciklusainak, fontosabb egyéniségeinek, iskoláinak megismertetése, különös tekintettel az ikonográfiai összefüggésekre, tartalmi vonatkozásokra.  A félév során egy-egy alkalommal részletesen elemezzük például: Giotto nagy padovai freskóciklusát, Masolino és Masaccio firenzei Brancacci-kápolnában lévő képeit a figura és térábrázolás alapján. Általában olyan műveket vizsgálunk, amelyek csak érintőlegesen kerülnek bemutatásra az évfolyam előadáson, mint például Benozzo Gozzoli falképei a firenzei Medici-palota kápolnájában, vagy a Lorenzetti fivérek freskói a sienai Városháza dísztermében. Ezen kívül sorra kerül még Piero della Francesca arezzói ciklusa: a matematika, a geometria és Prudentius elveinek találkozása alapján valamint Raffaello, Michelangelo vatikáni falképei is. Hangsúllyal szerepel a Szépművészeti Múzeum itáliai freskóanyagának ismertetésére, mint  Európa leggazdagabb, Itálián kívüli reneszánsz freskógyűjteménye.

Az órák nagy részében az oktató által kiválasztott művek kerülnek bemutatásra. A szemeszter utolsó harmadában hasonló módon, de már a hallgatók tartanak elemzéseket kiselőadások formájában, olyan művekről, amiket maguk választottak.

dr. habil. Fehér Ildikó PhD