Boros Ildikó DLA

egyetemi docens
faszobrász-restaurátor specializáció vezető

CV

Eger, 1969

Tanulmányok:

2012 - 2015 Magyar Képzőművészeti Egyetem, Doktori Iskola (DLA)
1991 - 1996 Magyar Képzőművészeti Főiskola, Restaurátorképző Intézet, faszobrász-restaurátor művész szak
1984 - 1987 Dobó István Gimnázium, Eger

Végzettség és szakképzettség:

okl. faszobrász-restaurátor művész - Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1996

Tudományos fokozat:

2016  Doktori fokozat (DLA)

Disszertáció címe: „Szobrászrestaurátori kutatások és elvégzett restaurálások eredményeinek hasznosítása az oktatásban - A Verrocchio Fájdalmas Krisztusa és más itáliai reneszánsz szobrok restaurálása közben felmerülő technikai, szakmai-etikai és reprezentációs kérdések”

Munkahelyek:

Magyar Képzőművészeti Egyetem 1997 -
Szépművészeti Múzeum (szerződéssel) 1997 –
Magyar Televízió 1988 - 1991
Állami Könyvterjesztő Vállalat 1987 - 1988

Szakmai tanulmányok, eddigi oktatói tevékenység:

1996-ban faszobrász-restaurátor művész diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (ma

Magyar Képzőművészeti Egyetem). Diplomamunka: A Szépművészeti Múzeum Szt. Ágnes

(festett, nyárfa, 15. század, ltsz. L.4044) gótikus faszobrának restaurálása.

1992-től a Főiskolai tanulmányai közben, az ELTE TTK Növény-szervezettan Tanszékére három szemeszteren keresztül áthallgatott; Dendrológia és Xylotómia tárgyakat vett fel, majd a szakdolgozatához kapcsolódó vizsgálatokat is itt végezte el. (Szakdolgozat: A középkori Magyarország területén szoborfaragásra felhasznált fafajták, 1996, MKE)

2016-tól a Magyar Képzőművészeti Egyetem „Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy” tanfolyamát ötletgazdaként létrehozta, majd párhuzamosan a „Liturgia – Restaurálás – Műtárgy” tanfolyam beindításával, a szervezésen túl, a tanfolyamokon előadásokat is tart.

2009-től a faszobrász-restaurátor hallgatók specializáció vezetőjeként dolgozik.

2007-től a faszobrász-restaurátor hallgatók szakmai képzésében önállóan is részt vesz.

2002 októberétől, egyetemi adjunktusként dolgozik, szakdolgozatok témavezetési feladatait is vállalja.

1996-tól óraadóként oktatta az Anyagtan című tárgyat a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, majd 1998-tól a szakmai képzésben is részt vett, mint tanársegéd a faszobrász-restaurátor szakon.

Szakmai és társadalmi szervezeti tagságok, tisztségek:

2006-tól: a MKE Restaurátor Tanszéke Donátor Alapítványának Elnöke
2005-től: ICOM (az UNESCO múzeumi szervezete) rendes tag
1997-től: Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
1996-tól: Magyar Restaurátorok Egyesületének tagja

Ösztöndíjak / pályázatok:

 • A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Tudományos Tanácsa kutatási pályázatán 2008-ban az Itáliai reneszánsz Madonna szobrok restaurátori kutatásainak összehasonlítása című munkámmal elismerést nyertem.
 • A Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci programján belül a Magyar restaurátorok szakmai gyakorlata Firenzében című pályázaton vett részt, 2006 januárjában és áprilisában Stefano Scarpelli restaurátorművész mester műtermében.
 • A Romualdo Del Bianco Alapítvány szervezésében oktatóként részt vett a Tutor the International Integration Students Workshop in Florence programon, 2004 januárjában.

Az alább felsorolt restaurálási munkákban vett részt (válogatás):

2022

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Spanyol szobrász:
Angyali üdvözlet (festett, aranyozott fa dombormű, 16. század vége, ltsz.77.7) kutatása, restaurálásának elkezdése.

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Allgäui szobrász: Mária halála (festett fa dombormű, 16. század eleje, ltsz.84.3) kiállításra történő előkészítése.

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Desiderio da Settignano után): Madonna a gyermekkel (festett stukkó, 16. század, ltsz. 1293) domborművének restaurálása. 

2021

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményéhez tartozó, a Régi Képtár városligeti szárnyának első emeleti kiállításába kerülő alábbi műtárgyak konzerválási, restaurálási és kiállításra előkészítési feladatai: Német szobrász: Mettercia, 17. század eleje, terrakotta (ltsz. 5268); Francia vagy német szobrász: Mitológiai vagy allegorikus nőalak, 17. század, bronz fekete patinával (ltsz. 51.901); Sevillai szobrász: Tizenegyezer szűz egyike, 17. század első fele, festett, aranyozott fa (ltsz. 65.2); Ferdinando Tacca: Venus és Adonis, 1650 körül, bronz aranybarna patinával (ltsz. 5352); Alessandro Algardi műhelye: Herkules küzdelme a lernai hidrával, 1630 után, bronz (ltsz. 5358); Clodion (Claude Michel)(műhelye): Faunnő és faungyermek, 18. század második fele, terrakotta (ltsz. 1905); Andrea Brustolon: Phaeton bukása, 18. század, terrakotta (ltsz. 69.14); Gyarmati szobrász: Evangelista Szent János, 18. század, fa (ltsz. 69.15); Spanyol szobrász: Mária, 18. század, hársfa (ltsz. 69.16); Georg Raphael Donner (műhelye): Pietà, 1700-1750, aranyozott sárgaréz (ltsz. 2020.1.)

2020-2022

A Türje-i Prépostsági Templom Kegyszobrának (Helyrajzi szám: 1, Műemléki törzsszám: 6519) Madonna a Gyermek Jézussal festett barokk faszobor restaurálása.

2019

A Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Luca della Robbia: Krisztus és Tamás (ltsz: 4974); Riccio: Európa elrablása (ltsz: 5363); Giovan Giorgio Lascaris: Idealizált női portré (ltsz: 79.2); Victor Kayser: Pászka vacsora (ltsz: 7168); Gianfrancesco Rustici: Szent György és a sárkány (ltsz: 1138); Budapesti Abundantia mestere: Abundantia (ltsz: 5311); Antonio Susini: Herkules és Nesszus (ltsz: 5356); Leonhard Kern: Három Grácia (ltsz: 6145); Ferdinando Tacca: Vénusz és Adonisz (ltsz: 5352); Franz Xaver Messerschmidt: Ásító karakterfej (ltsz: 53.655) és Franz Xaver Messerschmidt: Gyerekesen síró karakterfej (ltsz: 51.936) a tokiói National Centerbe tervezett 2019. decemberében nyíló időszaki kiállításra való kölcsönzése előtti előkészületek.

A Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Damiano Capelli: Vadkanvadászat (ltsz: 59.3) és Damiano Capelli: Bikaviadal (ltsz: 59.4) a firenzei Palazzo Pittiben tervezett 2019. szeptember 18-án nyíló időszaki kiállításra való kölcsönzése előtti előkészületek.

Magángyűjteményből származó 15. századi Feltámadt Krisztus faszobor restaurálása.

2018

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményébe tartozó Tilman Riemenschneider és műhelye: Mária a Gyermekkel (festett, hársfa, 1505-1510, ltsz. 5898) szobrának esztétikai helyreállítása - a Mária arcán végigvonuló bélsugár irányú száradási repedés reverzibilis kiegészítése - kiállításra történő előkészítés céljából.

2017-18

A Szépművészeti Múzeum Giovanni della Robbia: Madonna a Gyermekkel (nagyméretű mázas terrakotta, 1500-as évek eleje, ltsz. 1227) szobra restaurálásának folytatása.

2016-2018

A Szépművészeti Múzeum, Arezzói mester (Michele da Firenze): Mária halála (festett, aranyozott nagyméretű terrakotta dombormű, 15. század, ltsz. 1126;) restaurálása szerzőtársként.

2015

A Szépművészeti Múzeum Giovanni della Robbia: Madonna a Gyermekkel mázas terrakotta szobra restaurálásának folytatása.

2014

A Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjtemény, Spanyol mester: Pietà (festett, aranyozott faszobor, 17. század, ltsz. 51.896) szobrának restaurálása szerzőtársként.

2013

A Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjteményének újrarendezett állandó kiállításának szakmai előkészítése: “EURÓPAI SZOBRÁSZAT 1350-1800”

Szépművészeti Múzeum, Fabrianoi mester, Mária a gyermek Jézussal szobor (festett faszobor, 14. század, ltsz. 1182) Jézus karjainak restaurálása.

2012

A Szépművészeti Múzeum Tilman Riemenschneider köre: Feszület (festett, hársfa, 1510 körül, ltsz. 76.11) restaurálása szerzőtársként.

2011.07-09.

A veszprémvarsányi Szent Adalbert plébániatemplom barokk Szószékkosarának restaurálása szerzőtársként.

2011

A Szépművészeti Múzeum Jacopo Sansovino: Feszület (nagyméretű eredetileg festett nyárfa szobor festésmaradványokkal, 1510 körül, ltsz. 1115) restaurálása szerzőtársként.

2010.07-09.

A Máriapócsi Ikonosztáz Királykapujának restaurálása szerzőtársként.

2010

Az esztergomi Szent Anna Ferences templom Alcantarai Szent Péter oltárának restaurálása szerzőtársként.

2010.03.

Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia Templom Körmeneti Keresztjének restaurálása szerzőtársként.

2010

A Szépművészeti Múzeum Giovanfrancesco Rustici Szent György harca a sárkánnyal (márvány dombormű, 16. század első fele, ltsz. 1138) díszkeretének restaurálása szerzőtársként.

2008-2009

A Szépművészeti Múzeum Fabriano-i mester: Madonna a gyermek Jézussal, (festett, fűzfa, 14. század, ltsz. 1182) nagyméretű gótikus faszobra restaurálása szerzőtársként.

2008

A veszprémvarsányi Szent Adalbert plébániatemplom barokk Szószék hangvetőjének restaurálása szerzőtársként.

2007

A Szépművészeti Múzeum Giovanni della Robbia: Madonna a Gyermekkel (nagyméretű mázas terrakotta, 1500-as évek eleje, ltsz. 1227) szobrának kutatása, restaurálásának elkezdése.

Az esztergomi Szent Anna Ferences templom Alcantarai Szent Péter oltárának restaurálása szerzőtársként.

2006

Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Főoltára valamint Szent Péter és Pál apostolok szobrainak karbantartó restaurálása szerzőtársként.

A veszprémvarsányi barokk Szószékkorona restaurálása szerzőtársként.

Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Szent Anna és Szent Julianna mellékoltárainak, valamint Szent Máté, Szent Simon, Szent Jakab, Szent Júdás Tádé, Szent János, Szent Tamás, Szent Fülöp, Szent Bertalan apostol szobrok karbantartó restaurálása szerzőtársként.

A Szépművészeti Múzeum Művészet és Kultúra Luxemburgi Zsigmond korában című kiállításának előkészületében való részvétel.

A veszprémvarsányi barokk Szószékkorona restaurálása szerzőtársként.

A Szépművészeti Múzeum Lorenzo Ghiberti: Madonna a Gyermekel (festett, aranyozott stukkó, 1444 után, ltsz. 1169) stukkó szobrának restaurálása.

2005

Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Szószékének, Szent András és Jakab apostolok szobrainak, a Borromei Szent Károly kép díszkeretének, valamint Szent Kereszt mellékoltárának karbantartó restaurálása szerzőtársként.

2004

A Szépművészeti Múzeum Andrea della Robbia: Pietà; Robbia műhely: Judit; Firenzei mester: Keresztelő Szent János, valamint Mária Magdolna terrakotta szobrainak kiállításra való előkészítése.

Az „Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához” című kézikönyv „Fa” fejezete kéziratának megírása.

Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Kiscelli oltárának restaurálása szerzőtársként.

Magángyűjteményből származó barokk Apostol faszobor restaurálása.

Az esztergomi Szent Anna Ferences templom Szent György oltárának restaurálása szerzőtársként.

2003

A Rózsák terén lévő Szent Erzsébet Plébániatemplom mellékoltárainak restaurálásában való részvétel.

Az Óbudai Szent Péter és Pál Főplébániatemplom Jézus Szíve oltárának karbantartó restaurálása, szerzőtársként.

A Szépművészeti Múzeum Tilman Riemenschneider műhelye: Szent István protomártír (festett, hársfa, 16. század eleje, ltsz. 58.2) gótikus faszobrának restaurálása.

A Szépművészeti Múzeum Benedetto da Maiano: Krisztus és a szamáriai asszony angyal (terrakotta, csekély festésmaradvánnyal, 15. század, ltsz. 1191) szobrának restaurálása.

2002-2003

A Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményének Verrocchio Krisztusa c. kiállítása anyagának kiállításra való előkészítése (tisztítás, konzerválás, esztétikai helyreállítás).

2002

A Szépművészeti Múzeum Andrea del Verrocchio műhelye: Tóbiás és angyal (terrakotta, csekély festésmaradvánnyal, 15. század, ltsz. 2047) szobrának restaurálása.

2001

A Pannonhalmi Bencés Apátság Paradisom Plantavit c. kiállítására az Esztergomi Keresztény Múzeum tulajdonában lévő egyik Garamszentbenedeki mellékoltár kiállításra való felkészítése (konzerválás, esztétikai helyreállítás) szerzőtársként.

2000-2001

A Szépművészeti Múzeum Andrea del Verrocchio: Fájdalmas Krisztus (terrakotta, csekély festésmaradvánnyal, 1470 körül, ltsz. 51.937) szobrának kutatása, majd restaurálása.

1999-2000

A Szépművészeti Múzeum Német mester (Leonhard Magdt?) Madonna a gyermek Jézussal (festett, hársfa, 15. század vége, ltsz. 99.2) gótikus faszobrának restaurálása.

1999

Rózsák terei Görög Katolikus Templom Ikonosztázionjának restaurálásában szerzőtársként.

1997-1999

A Szépművészeti Múzeum Régi Szoborgyűjteményének Gótikus szobrok c. kiállítása teljes anyagának kiállításra való előkészítése (konzerválás, esztétikai helyreállítás).

1996-1997

A Szépművészeti Múzeum Német mester: Szt. Anna harmadmagával (festett, hársfa, 15. század, ltsz. 59/7.-S) gótikus faszobrának restaurálása.

1996

Magángyűjteményből származó reneszánsz díszkeret és barokk Adoráló angyal faszobrok restaurálása.


Kiállítások

Kiállítások restaurátori szakmai előkészítése:

2021

A Szépművészeti Múzeum 19. sz-i gipszmásolat-gyűjteményének kiállításai, Komárom Csillagerőd; Szépművészeti Múzeum OMRRK;

2019

140 SZEMESZTER Hetven éves a restaurátorképzés Magyarországon c. kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem;

2018

"EURÓPAI SZOBRÁSZAT 1350-1800” c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum;

2017

Kultúrák és generációk. A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei, Országos Széchényi Könyvtár;

2016

Egy nemrég felfedezett itáliai oltárkép restaurálása és kutatása: A Belvárosi Pesti Ferences-templom festményének kiállítása, Budapesti Olasz Kultúrintézet;

2014

Festők a tükörben. Magyar önarcképek az Uffizi Képtárból, Budapesti Történeti Múzeum;

2006

A Művészet és Kultúra Luxemburgi Zsigmond korában - ’Sigismundus Rex et Imperator c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum;

2003

Verrocchio Krisztusa c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum;

2000

Az ország háza c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum;

1999

Gótikus szobrok c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum;


Publikációk

 • Bajnóczi B, Nagy G, Sipos G, May Z, Váczi T, Tóth M, Boros I, Pattantyús M: Material analysis and TL dating of a Renaissance glazed terracotta Madonna statue kept in the Museum of Fine Arts, Budapest, JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE 33: 60-70., 2018.
 • https://mke.academia.edu/BorosIldikó
 • INTERDISZCIPLINARITÁS Archeometriai, régészeti és művészettörténeti tanulmányok:
  BAJNÓCZI BERNADETT–NAGY GÉZA–MAY ZOLTÁN–BOROS ILDIKÓ–PATTANTYÚS MANGA: Egy reneszánsz mázas terrakotta Madonna szobor (Szépművészeti Múzeum Régi Szobor Gyűjtemény) anyaghasználata és készítéstechnikája az archeometriai kutatások tükrében Material usage and production technology of a Renaissance glazed terracotta Madonna statue (Collection of Sculpture before 1800, Museum of Fine Arts, Budapest) as evidenced by archaeometric research
  Magyar Nemzeti Múzeum – Szépművészeti Múzeum, Budapest 2017, 299.
 • DLA Disszertáció 2016: „Szobrászrestaurátori kutatások és elvégzett restaurálások eredményeinek hasznosítása az oktatásban - A Verrocchio Fájdalmas Krisztusa és más itáliai reneszánsz szobrok restaurálása közben felmerülő technikai, szakmai-etikai és reprezentációs kérdések”
  http://doktori.mke.hu/node/31728
 • Európai szobrászat 1350 – 1800. A Régi Szobor Gyűjtemény új állandó kiállítása. http://www.szepmuveszeti.hu/allando_kiallitas
 • Spanyol szobrász: Pietà, 16. század közepe, festett, aranyozott fenyőfa dombormű
  Restaurálták: Boros Ildikó, Czinege András okl. faszobrász-restaurátor művészek.
  http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/NKA3560_00093SzakmaiBeszamolo.pdf
 • Michael Erhart Schwabin köre, 1510 k.: Feszület, festett faszobor.
  Restaurálták: Boros Ildikó, Czinege András okl. faszobrász-restaurátor művészek.
  http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/MES_beszamolo.pdf
 • Itáliai mester (Fabrianoi), 14. század második fele: Madonna a Gyermekkel, festett, aranyozott faszobor. Restaurálták: Boros Ildikó, Czinege András okl. faszobrász-restaurátor művészek. http://www.szepmuveszeti.hu/restauralas/italiai-mester-fabrianoi-14-szazad-masodik-fele-madonna-a-gyermekkel-1243
 • Boros Ildikó: Andrea del Verrocchio: Fájdalmas Krisztus http://www.szepmuveszeti.hu/restauralas/andrea-del-verrocchio-fajdalmas-krisztus-1242
 • Boros Ildikó-Czinege András: A Szent György-oltár újjászületése, in: Restaurátor, 10-11.
 • Boros Ildikó: Agyagsebek. Andrea del Verrocchio – A fájdalmas Krisztus,
  in: Műtárgyvédelem, 2004/29, 77-87. (angol nyelvű összefoglalóval: 153-155.)
 • Boros Ildikó – Mihály Ferenc: Útmutató épített és tárgyi örökségünk megóvásához,
  szerk.: Káldy Gyula és Várallyay Réka,
  Kulturális örökségvédelmi Hivatal - Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004.
 • Boros Ildikó: Fájdalmas Krisztus gyógyítása. Szobor Verrocchio műhelyéből,
  in: Szalon, VII. 2003, 6. sz., 46-51.
 • Andrea del Verrocchio Fájdalmas Krisztus-szobrának restaurálása,
  in: Verrocchio Krisztusa / Verrocchio’s Christ, kiállítási katalógus, Szépművészeti Múzeum,
  Budapest, 2003, 30-48 (angol nyelven is: 103-106.)
 • Szakdolgozat: A középkori Magyarország területén szoborfaragásra felhasznált fafajták.
  Magyar Képzőművészeti Főiskola, Restaurátor Intézet, 1996.

Kritikák:

 • Jékely Zsombor: Válogatás a Szépművészeti Múzeumban látható Andrea del Verrocchio
  kiállítás anyagából. Andrea del Verrocchio Fájdalmas Krisztus-szobra,
  in: Múzeumi Hírlevél, 2003, április, Melléklet.
 • Sőregi Melinda: Felékszerezett Krisztus. Két kiállítás a Szépművészeti Múzeumban,
  (http://www.kontextus.hu/hirvero/kiallitas_0501.html elérhetőség: 2014. július 30.
 • Márton Erzsébet: Verrocchio Fájdalmas Krisztusa – A megváltás kapuja,
  in: Múzeumi Hírlevél, 2003, április, 110.
 • Szeifert Judit: A reneszánsz reneszánsza,
  in: Élet és Irodalom, 47. évf. 23. sz. 2003, június 26.
 • Jékely Zsombor: Művek Verrocchio környezetéből,
  in: Verrocchio Krisztusa / Verrocchio’s Christ, (i. m.) 50.

Publikációkban megjelent vizsgálatok, hivatkozások:

 • Tuzson Eszter: Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása, restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek vizsgálata, Doktori értekezés, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék, 2015, 196, 203.
 • Gli autoritratti ungheresi degli Uffizi, a cura di Giovanna Giusti su un progetto dei Ildikó Fehér, Firenze 2013, 156. (magyar nyelven: Az Uffizi Képtár magyar önarcképei, szerk. Fehér Ildikó, Budapest 2014, 158.)
 • Fehér Ildikó: Pulszky Károly, Verrocchio és az itáliai falfestészet vonzásában, 2. rész,
   in: Artmagazin, IX, 2011/47. 44-52.
 • Fehér Ildikó: Károly Pulszky and the Florentine acquisitions for the Szépművészeti Múzeum in    Budapest  between 1893 and 1895, in: Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,
  (Firenze) n. 54. 2010-2012, 2, 319-364.
 • Pattantyús Manga: Baccio Da Montelupo: Virgin and Child. Attribution proposal and some observations on  problems faced by researchers of the glazed terracotta Madonnas in Budapest and Sevres / Baccio Da Montelupo: Madonna a Gyermekkel. Attribúciós javaslat és néhány megjegyzés a   budapesti és a sevres- mázas terrakotta Madonnák kutatásának problematikájához,
  in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 110-111, 2009, 91-108, 277-288.
 • Forrai Kornélia, Hoós Marianna, Somos Éva:
  Domenico Puligo vászonra átültetett fatáblájának kutatása és restaurálása,
  in: Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts (A Szépművészeti Múzeum Közleményei),
  Budapest, 97, 2002, 43-64, 161-169.

Előadások hazai intézményekben:

2019. febr. 19., március 12.: „140 SZEMESZTER Hetven éves a restaurátorképzés Magyarországon”  c. kiállítás, Magyar Képzőművészeti Egyetem,
http://www.mke.hu/node/39001, http://www.mke.hu/node/39013/

2017-től: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy” tanfolyamán, majd a „Liturgia – Restaurálás – Műtárgy” kurzuson előadások tartása.

2013. nov. 25.: Pattantyús Manga ‒ Boros Ildikó ‒ Bajnóczi Bernadett ‒ Nagy Géza ‒ May Zoltán ‒ Tóth Mária: A Régi Szoborgyűjtemény egy mázas terrakotta Madonna szobrának archeometriai vizsgálata és művészettörténeti tanulságai. Konferencia előadás. A konferencia címe: Művészet és tudományok, az archeometria és a társtudományok kapcsolata. Szépművészeti Múzeum.

2012. április - május: „Jacopo Sansovino: Keresztrefeszített Krisztus és Giovanni della Robbia: Madonna a Gyermekkel – restaurálás közben” több alkalommal a Szépművészeti Múzeum Baráti Köre számára, Szépművészeti Múzeum, Restaurátor műterem.

2012. ápr. 20.: „Jacopo Sansovino: Cristo in croce e Andrea della Robbia: Madonna con il Bambino - sotto il restauro”, A POLIS nemzetközi kulturális egyesület számára, Szépművészeti Múzeum, Restaurátor műterem.

Előadások külföldön idegen nyelven:

Az Erasmus - Oktatói mobilitás programjában Macerata, Firenze, Velence, Milánó, Nápoly és L’Aquila Művészeti Akadémiáin.

Szakértés:

 • A Szépművészeti Múzeum Műtárgyvásárlási bizottságába történő felkérés a Lorenzo di Mariano (1476-1534) és Angelo di Mariano (1491-1540 körül): Mária szobor Angyali üdvözlet csoportból (nagyméretű terrakotta szobor, festés és aranyozás nyomokkal, 171 x 65 x 55 cm) megvásárlására tett javaslat megvitatására.
 • Esztergomi Bazilika Tanácsadó Testületi tagként, a felújításra vonatkozó folyamatos szakmai konzultáció.
  Megrendelő: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Dr. Erdő Péter az Esztergom-Budapesti 
  Főegyházmegye főpásztora, 2500 Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 2.
 • Szépművészeti Múzeum Karintiai szobrász: Szent György, 1520-1530 között, fa, (ltsz: 2016.1) szobor restaurálásának szakmai felügyelete. Megrendelő: Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjteménye.
 • Szépművészeti Múzeum Toszkán szobrász: Siratóasszony, 16. század, papírmasé (ltsz: 1186) szobor restaurálási tervének koordinálása és a terv elkészítésének szakmai felügyelete. Megrendelő: Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjteménye.
 • Szépművészeti Múzeum Német szobrász: Krisztus torzó, 18. század, fa, (ltsz: 53.657) szobor restaurálásának a szakmai felügyelete. Megrendelő: Szépművészeti Múzeum, Régi Szobor Gyűjteménye.
 • Szépművészeti Múzeum középkori és reneszánsz gipsz szobrászati másolatgyűjteményének restaurálási munkájára vonatkozó folyamatos szakmai konzultáció. Megrendelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 • Szépművészeti Múzeum antik gipszmásolat gyűjteményének restaurálási munkájára vonatkozó folyamatos szakmai konzultáció. Megrendelő: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 • Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban és a Csillagerődben kiállításra kerülő középkori és reneszánsz gipsz másolatok, műtárgyak, Safety-MV Kft általi restaurálásának, külső szakértése.
 • Az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban és a Csillagerődben kiállításra kerülő antik gipsz másolatok, műtárgyak, Safety-MV Kft általi restaurálásának, külső szakértése.
 • BTM felkérésére Varga Imre: Borárus alkotásához tartozó tölgyfából készült „ászok” gerendák rekonstrukciója szakvéleményének elkészítése.
 Boros Ildikó DLA