Galambos Éva DLA

egyetemi docens
laborvezető

CV

Budapest, 1975. 05. 12. 

Végzettség és szakképzettség

Magyar Képzőművészeti Egyetem- faszobrász-restaurátor (2001)

Tudományos fokozat

DLA.– Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2008A restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek kapcsolata: a szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe.

Munkahelyek

Képzőművészeti Egyetem, Restaurátor Tanszék: 2002-
2002-től az MKE Restaurátorképző intézetében óraadó tanár- mikroszkópizálási gyakorlati ismeretek és szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálata
2006-tól az anyagtan tantárgy keretében.
2009-től tanársegéd a nappali és levelezős restaurátorképzésben vesz részt. 
2014-től adjunktus a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

Az eddigi szakmai gyakorlat és eredményei

Szépművészeti Múzeum:

- Ismeretlen mester: Angyali üdvözlet és Jézus születését ábrázoló gótikus oltárszárnyak restaurálása, rekonstrukciója,
- Festett fa egyiptomi maszk, és Gamhudi szarkofágok (Ptolemaiosz kor) restaurálása, Egyiptomi osztály
- Neroccio: Gábriel arkangyal, 15. századi festett terrakotta szobor restaurálása
- A ’Sigismundus Rex et Imperator c. kiállításra: 15.századi ’Fájdalmas Mária’, festett kőszobor restaurálása és festett rétegeinek vizsgálata. (Románia, Brukentál Múzeum tulajdona)
- Madonna gyermekkel, festett kartapesta dombormű 15-16. század, Régi szobor osztály

Festékrétegek és pigmentek vizsgálatai:

- Magyar Nemzeti Galéria: (Maulbertsch: Vizitáció, Kisszebeni főoltár),
- Néprajzi Múzeum (17-19. századi festett ládák),
- Iparművészeti Múzeum (18. századi, festett kínai füstölő),
- Esztergomi Keresztény Múzeum (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltár fototechnikai vizsgálatai)
- Szépművészeti Múzeum (Courbet: Birkozók, Manet: Legyezős hölgy, L. Cranach: Madonna)
- 2008- Szíria, Margat vár kápolnájának festett rétegeinek vizsgálata
- 2010 Sümegi plébániatemplom Maulbertsch freskók vizsgálata
- 2010-11Belvárosi templom, Budapest freskóinak vizsgálata
- 2010 A Nyírbátori Minorita templom oltárainak vizsgálatai
- 2012 Libanon, Deir el Salib, Hadschit, 13. századi remeteség festett falképeinek vizsgálata

Kiállítás rendezésekben résztvevő:

- A ’Sigismundus Rex et Imperator c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum
Reneszánsz a fáraók Egyiptomában c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum
- A Szentföld öröksége, c. kiállítás, Szépművészeti Múzeum

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

2004 június: Szentendrei Néprajzi Múzeum keretében szervezett restaurátor tanfolyam: „Fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatok” c. előadás, illetve oktatás, a tanfolyam keretében restaurált festett ládák vizsgálatai.
2004 október: Székelyudvarhelyi restaurátor konferencia „Festett ládák fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatai”
2005. június: „Some technical observation of Thomas de Coloswar” (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltárának fotótechnikai vizsgálatai) c. előadás a Sigismundus - Rex et Imperator kiállítás elõkészítéséhez szervezett nemzetközi történeti és mûvészettörténeti konferencián, amit a MNHA és a Luxemburgi Egyetem a CCRN-nel közremûködve szervezett.
2006. január: Restaurátor Konferencia, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest: Festett rétegek vizsgálatai című előadás
2008. szeptember: Gorsium 50 konferencia: A gorsiumi égetett agyag tetőcserepek természettudományos vizsgálatai
2009. szeptember- ‘Laboratory Research of the Recently Discovered Crusader Wall Paintings in the Hospitaller Castle of Margat (Syria)’ (A margati keresztes falképek restaurátori kutatásai) a The Military Orders Politics and Power , Fifth International Conference Organized by the Cardiff Centre for the Crusades, Cardiff University, 3–6 September 2009,
2010 november: A margati várkápolna falkutatása XXXV. Nemzetközi Restaurátor Konferencia - Magyar Nemzeti Múzeum
2011. március - A templomok festett falfelületeinek restaurálásához szükséges vizsgálatok áttekintése- Építményeink Védelme Konferencia, Ráckeve
2011-2013 TÁMOP-4.2.2.B-10/1: Tudományos képzés műhelyeinek támogatása:A pigmentek mikroszkópos vizsgálata magyar protokolljának létrehozása, és a vizsgálati technika alkalmazásához szükséges összefoglaló pigmentadatbázis összeállítása – kutatásvezető
2011-2013 KMOP-2010-4.2.1/B A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása: A Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézetének oktatási és kutatási infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása – szakmai vezető

Tagságok

1993- Corvin Művészklub
1997- ’Műhely a határon’, Élesdi Művésztelep Egyesület (www.elesd.hu)
2000- Restaurátor kamara (www.restauratorkamara.hu)
2001- Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete
2008- Szír-Magyar Régészeti Misszió
2008- Magyar Tudományos Akadémia, Archeometriai Munkabizottság
2009- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagság, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Régészeti Bizottság (http://www.mtakpa.hu/kta/kereso/list.php)


Kiállítások

Egyéni kiállítás:

2004 Külvárosi Szalon, Budapest

Fontosabb csoportos kiállítások:

1998 Atelier la granita, Az Élesdi Művésztelep, Román Kultúra Háza, Budapest
1993- 2005 Őszi tárlat, Corvin Művészklub, Budapest (díjazott: 1995, 1999)
2002-2006 Az Élesdi Művésztelep, Tibor Ernő Galéria, Nagyvárad; MAMÜ Galéria, Budapest
2003 Magyar és Lengyek szentek, Corvin Művészklub, Krakkói Érseki Múzeum, Lengyelország
2000 Medgyessy Ferenc szobrász szakkör csoportos kiállítása, Külvárosi Szalon, Budapest
2004 Kőből, fából, aranyfüsttel fotókiállítás, Közép-Európai Kulturális Intézet Galériája, Budapest
2005 Élesdi Művésztelep, Sóház Galéria, Szigetvár
2006 Homage to the 1956 Hungarian Revolution, Európa Parlament, Strasbourg
2007 A kép közvetlensége, (10 éves Élesdi Művésztelep kiállítása) Ernst Múzeum, Budapest
2007 XI. Élesdi Művésztelep kiállítása, Galéria B55, Budapest


Publikációk

2005 - Általánosan a festett műtárgyak fototechnikai és mikroszkópos vizsgálatáról, in: Isis, Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 5. (2006.) pp 52-60
2006 - Some technical observation of Thomas de Coloswar (Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltárának fotótechnikai vizsgálatai) in: Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa, 2005 júniusában Luxemburgban rendezett tudományos konferencia anyaga szerk:  Pauly M., Reinert F.,  Philipp von Zabern pp. 357-371
2010.- A margati várkápolna falfestése, Műtárgyvédelem 35.  pp 77-97
2011Zs. Márton, T. Tóth, É. Galambos, R. Mingesz: Database of complex paint spectra decomposed by pricipal component analysis, for idefntification of artwork colours in:Lasers in the Conservation of Artworks VIII: Radvan et.al.(eds) 2011 Taylor and Francis group, London, ISBN 978-0-415-58073-1  (könyv) pp 149-154
2011 É. Galambos & B. Major: “Archaeological and Fresco Research in the Castle Chapel of al-Marqab (a preliminary report on the results of the first seasons).”
(in: P. Edbury & H. Nicholson (eds.) The Military Orders. Fighting for the Faith and Caring for the Sick. V. Ashgate. London, ISBN 978-0-415-58073-1  (könyv) pp 149-154
2011 - Török Á., Galambos É., Józsa Zs., Bóna I., Csányi E., Szemerey-Kiss B. 2011. A templomok festett falfelületeinek restauráláshoz szükséges diagnosztikai vizsgálatok áttekintése. In: Szalay L. (ed) Építmények Védelme - Műemlékek védelme 2011, Ráckeve, ISBN 978-963-89016-1-3, 1-8, CD
- Török Á., Galambos É., Józsa Zs., Kriston L., Bóna I., Csányi E., Szemerey-Kiss B., Méreyné-Bán B. 2011. Salt efflorescence and subflorescence in Baroque frescos and the role of bat droppings in the decay wall paintings. In: Ioannou, I., Theodoridou, M. (eds): Salt Weathering on Buildings and Stone Sculptures, Limassol, Cyprus, 2011 ISBN 978-9963-7355-1-8, pp. 97-104.

Publikációkban megjelent vizsgálatok, hivatkozások:

- Jékely Zsombor: Verrocchio Krisztusa, Szépművészeti Múzeum, 2003- (Boros Ildikó: Andrea Del Verrocchio Fájdalmas Krisztus-szobrának restaurálása pp. 34)
- Boros Ildikó: Agyagsebek (Műtárgyvédelem 2004/29 pp. 80)
- Poszler Györgyi: A restaurálás mesterség, művészet - és segédtudomány in: Művészettörténeti Értesítő; 2007. /56, pp. 33-48.
- Márton Zsuzsanna, Dobai Csaba, Galambos Éva, Dicső Ágnes, Nemcsics Imre, Kántor Zoltán, Lengyel László, Kovács Zoltán, Sánta Imre, Szentkirályi Miklós :Lézerek alkalmazása a restaurálásban Magyarországon, A Déri projekt eredményeiről, Műtárgyvédelem 2008/33, Magyar Nemzeti Múzeum, pp. 59-60.


Tantárgyi program

Tanársegéd:

A nappali tagozatos levelezős hallgatók műtárgyainak festett rétegeivel kapcsolatos gyakorlati és elméleti oktatás. (Az MKE Andrássy úti épületében és a KMI könyves Kálmán körúti épületében)
A fototechnikai vizsgálatok kivitelezésében segédkezik. (Fotótechnikai gyakorlati oktatásban, kivitelezésben.)
A mikroszkópos minták előkészítésben, preparálásában, vizsgálatában és kiértékelésében is részt vesz, amellett a nagyműszeres vizsgálatok előkészítési fázisát ellenőrzi.
(Minták beágyazása, csiszolása, preparátumok elkészítésének gyakorlati oktatása, felügyelete)
Ezek a feladatok szorosan összefüggenek az anyagtan tantárgy keretében oktatott polarizációs mikroszkópos vizsgálatokkal is.
(Ennek power pointos digitális oktatási anyagának fejlesztése, az oktatáshoz szükséges segédanyagok előállítása, rendszerezése.)
Tanársegédként főként a vizsgálatok gyakorlati kivitelezésében segíti a hallgatókat, a dokumentációk, prezentációk (védési előadások) elkészítésében is szerepet vállal, azokat ellenőrzi. Témavezetőként szakdolgozatok megírásában részt vett, vesz.
A hallgatók restaurálási munkáit figyelemmel kíséri, konzultációkat tart a restaurátori beavatkozások és a vizsgálatok összefüggéseire fektetve nagyobb hangsúlyt.

A műtárgyak modern vizsgálati technikáinak elsajátítása fontos szempont, a restaurátor hallgatók megfelelő szakmai felkészültségének eléréséhez. Tanársegédként kapcsolatot tart fent a különböző tudományterületek szakembereivel, főként a Magyar Tudományos Akadémia, KFKI és ELTE TTK különböző intézeteiben dolgozó kémikusokkal, fizikusokkal, geológusokkal. Az ilyen kapcsolatok kiépítése miatt a nemrégiben megalakult Archeometriai Munkabizottság tagja is.

Részt vesz pigment és festett rétegek kutatásaiban (jelenleg: Szir-Magyar Régészi Misszió Margati falkutatási project, Libanoni (Deir-el Salib) falkutatási project,  Szépművészeti Múzeum (Egyiptomi osztály), Régi képtár, Modern osztály), konferenciákon szerepel. Legutóbb 2009 szeptember- ‘Laboratory Research of the Recently Discovered Crusader Wall Paintings in the Hospitaller Castle of Margat (Syria)’ (A margati keresztes falképek restaurátori kutatásai) a The Military Orders Politics and Power , Fifth International Conference Organized by the Cardiff Centre for the Crusades, Cardiff University, 3–6 September 2009,

Heti elfoglaltság: anyagtan óra (heti 2 óra) előadása, konzultáció, gyakorlat, korrektúra (dokumentáció, szakdolgozat), digitális oktatási anyag fejlesztése, kutatás tölti ki a munkaidejét.

 

Galambos Éva DLA