Kürtösi Brigitta Mária DLA

egyetemi adjunktus

CV

Budapest, 1978. július 28.

Végzettség és szakképzettség

2011-2013 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

2005-2010  Magyar Képzőművészeti Egyetem, festő-restaurátor  (diplomaszám: I-48/2005)
MA szakdolgozat címe: Aquincumi mozaikpadló töredék restaurálása és vizsgálatai, pannóniai padlómozaikok összehasonlítása, Kísérlet technikai, szerkezeti, anyagi és esztétikai összefüggések feltárására. Témavezető: Dr. Bóna István DLA habil, konzulens: Kriston László
Diplomamunkák:
Római padlómozaik töredék, Aquincumi Helytartói palota 8. számú termének küszöbmozaikja, Kr. u. 3. század eleje, BTM Aquincumi Múzeuma, ltsz.: M5; Bóna István vezetésével, konzulensek: Kriston László, Balázs Miklós Ernő
Ismeretlen szerb ikonfestő: Jézus sírbatétele, 1750 körül, fatáblára festett olajkép; Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, ltsz.: 811; Szerzőtárs: Simon Mária Magdolna

1998-2000 Építőipari és Díszítőművészeti Szakközépiskola, Budapest, díszítőfestő szak

2000-től Műemléki és régészeti mozaikok restaurálásában való részvétel Balázs Miklós Ernő DLA habil és Fabrice Vannier mozaikművészek mellett.      

1993-1996 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, angol szak      

Tudományos fokozat

2017  Doktori fokozat (DLA)
Disszertáció címe:  Magyarországi antik és középkori mozaikleletek archeometriai vizsgálata. Mestermunka dokumentációjának címe: Eredeti és másolat kérdése egy balácai római padlómozaik kapcsán.
Mestermunka: Római mozaikpadló másolat készítése az eredeti helyszínre: Nemesvámos-Balácapuszta, Villa Romana Baláca (Anyaga: kőmozaik. Mérete: 70m2)

Díjak

2017 ÚNKP Felsőoktatási Fiatal oktatói-kutatói ösztöndíj (10 hónap)
A kutatási program címe: ARCHEOMUSIVUM - Antik és középkori mozaikleletek alapanyagainak, eredetének további összehasonlító vizsgálata és eredményeinek rendszerezése.

2013  Schönvisner István-emlékérem * Régészeti örökségért * Magyarország Belügyminisztérium                                                                                                     

2010  Nagyidai Neischel Lajos-díj, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tagságok

2016-tól Műemléki restaurátor szakértő (21-0365)
2011-től AIEMA Association Internationale pour l'Étude de la Mosaique Antique
2010-től Magyar Restaurátorkamara - Magyar Restaurátorok Egyesülete
2008-tól ICCM  International Commitee for the Conservation of Mosaics

Munkahelyek

2017-től egyetemi tanársegéd félállásban, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
2016-2017 óraadó, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
2010-től szabadfoglalkozású restaurátor

Oktatási tevékenység

A harmadéves festmény-restaurátor hallgatók (murális technikák és restaurálás) elméleti és gyakorlati oktatásában való részvétel, murális diplomamunkák vezetésében való részvétel, Erasmus hallgatók gyakorlati programjában való közreműködés dr. habil Bóna István DLA egyetemi docens mellett. Szakdolgozati és OTDK témavezetés, konzultációk. Nemzetközi kapcsolatok.

Szakmai munkák

MOZAIK RESTAURÁLÁSOK

2017 Vajda Zsigmond/Róth Miksa: A Szentlélek kiáradása kupolamozaik (1906-08) és kapcsolódó mozaikdíszítmények restaurátori kutatása, Fiumei úti Sírkert északi árkádsor K-i kupola.

2017 Ehrenfeld-sír, Majoros Károly mozaikjának állagmegóvó védelme, Salgótarjáni úti zsidó temető. (Brutyó Máriával)

2015    Mattioni Eszter hímeskő falburkolatának restaurátori kutatása, Győr, Bazilika

2015    Márton Ferenc/Zsellér Imre: Szegedi Fogadalmi Templom portikusz mozaikjának (1930) restaurálása, a kupola mozaik előzetes kutatása (szerzőtárs: Seres András)

2013    Lotz Károly / Róth Miksa: Őrangyal/Gyógyítás c. falimozaik (1905) restaurálása szecessziós lakóház külső homlokzatán, Budapest, József Attila utca 24., (szerzőtárs: Balázs Miklós Ernő)

2013    Zeneakadémia, Róth Miksa falimozaikjának és a hozzá tartozó vízköpő fej (1907), restaurálása, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, (szerzőtárs: Balázs Miklós Ernő)

2011-2012  Villa Romana Baláca, Balácai mozaikpadló másolat készítése, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Balázs Miklós Ernő, Pintér András Ferenc, Dohárszky Béla)

2010    Római padlómozaik töredék, Aquincumi Helytartói palota 8. számú termének küszöbmozaikja, Kr. u. 3. század eleje, BTM Aquincumi Múzeuma, ltsz.: M5; diplomamunka- témavezető: Bóna István DLA habil, konzulensek: Balázs Miklós Ernő DLA habil, Kriston László 2007 Helytartói Palota egyes mozaikpadlóinak restaurálása Kr. u. 2-3. század, BTM Aquincumi Múzeuma; Balázs Miklós Ernő és Fabrice Vannier vezetésével

2003    Szent István Bazilika, Budapest, Lotz Károly/Salviati üvegmozaikjainak restaurálása a portikuszban; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2002    New York-palota, Budapest, Depold Lajos homlokzati üvegmozaikjának restaurálása; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2002    Fiumei úti Sírkert, Budapest, Körösfői-Kriesch Aladár/Róth Miksa egyes üvegmozaikjainak restaurálása, állagmegóvó védelme; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2001    Gresham-palota, Budapest, Róth Miksa homlokzati üvegmozaik díszítményeinek restaurálása, rekonstrukciója; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2000   Ybl-palota, Budapest, márvány mozaikpadló rekonstrukció; Balázs Miklós Ernő vezetésével 

FALKÉP RESTAURÁLÁSOK

2017 Astriceum érseki kanonokház, Kalocsa, 19. századi díszítőfestett stukatúr mennyezetének restaurálása. Szerzőtárs: Bóna István

2016   Egri vár, Hippolito d’Este címerfreskójának restaurálása és rekonstrukciója, Bóna István vezetésével. Szerzőtárs: Verebes Dóra 

2015 Szépművészeti Múzeum, Román Csarnok, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Verebes Dóra)

2015    Gödöllői Grassalkovich Kastély 7-8. szárny festő-restaurátori kutatása, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Verebes Dóra)  

2014    Pécsváradi Várkápolna szentély, középkori falképek konzerválása, Bóna István vezetésével

2014    Várkert Bazár, Budapest, Than Mór falképeinek (1878) rekonstrukciója 

2013    Jászapáti Római katolikus templom, Szirmai Antal szekkóinak (1904) restaurálása, Bóna István vezetésével

2012    Jászapáti Római katolikus templom, Szirmai Antal és Vágó Pál szekkóinak restaurálása, Bóna István vezetésével

2012    Sümeg Rk. Templom orgonakarzata feletti Maulbertsch-freskók konzerválása, restaurálása, Bóna István vezetésével

2011    Veszprémi Bíró-Giczey ház barokk falképeinek restaurálása Bóna István és Seres András vezetésével

2010    Gödöllői Grassalkovich kastély lovarda és barokk istálló restaurálása, Bóna István és Seres András vezetésével  

2010    Gödöllő, egy föld alól előkerült, „stacco a massello” technikával kiemelt barokk freskó esztétikai helyreállítása, Bóna István vezetésével 

TÁBLAKÉPEK ÉS POLIKRÓM FABERENDEZÉSEK RESTAURÁLÁSA

2017 Nepomuki Szent János mellékoltár barokk színezésének restaurálása, egyes részletek rekonstrukciója. Bodajk Rk. templom, 18. század. (szerzőtársak: Bóna István, Dohárszky Béla)

2017 Bodajki Rk. templom főoltár kegyképének restaurálása (szerzőtárs: Bóna István)

2016    Ismeretlen barokk festő: Assisi Szent Ferenc, 18. század, olaj, vászon, Bodajki Rk. templom mellékoltára

2016 Ismeretlen barokk festő: Xavéri Szent Ferenc, 18. század, olaj, vászon, Bodajki Rk. templom mellékoltára (szerzőtárs: Bóna István)

2015    Bodajk Római Katolikus templom barokk berendezésének restaurátori kutatása, Bóna István vezetésével

2010    Ismeretlen velencei festő: J. Bellini Nyárfás Madonnájának másolata, 19. század eleje (Madonna degli Alberetti), olaj, vászon, magántulajdon

2010    Carl Flachbart: Felvidéki tájkép tehenekkel, 19. század, olaj, vászon, magántulajdon

2010    Carl Flachbart: Felvidéki tájkép, 19. század, olaj, vászon, magántulajdon

2010    Ismeretlen szerb ikonfestő: Jézus sírbatétele, 1750 körül, fatáblára festett olajkép; Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, ltsz.: 811; Simon Mária Magdolnával közös diplomamunka (MKE)

2009 Ismeretlen festő: Szent Bonaventura (1760 k.) olaj, vászon Alsóvízivárosi Szent Erzsébet Plébániatemplom és Kapucinus Rendház, negyedéves tanulmányi munka (MKE)


Kiállítások

Válogatott kiállítások

2011    Van új a föld alatt – There is something new under the ground, 2010 legszebb ásatási leletei, BTM Aquincumi Múzeuma, Budapest
2011    Egység és sokféleség – nyílt nemzetközi mail art kiállítás, Debreceni Egyetem
2011    SZIMULTÁN – önálló kiállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Matrica” Múzeum, Százhalombatta
2010    Megmentett Műkincsek- Preserved Art Treasures 2010, diplomakiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
2007    Baudelaire képzőművészeti pályázat és kiállítás - Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
2004    Mozaikművészet ma, Balatoni Múzeum, Keszthely

Kiállítás megnyitók

2016    „Kortárs barokk/Contemporary baroque” Dohárszky Béla képzőművész kiállítása, H13, Budapest
2014    „Átmenetek/Transitions” Dohárszky Béla képzőművész kiállítása, H13, Budapest
2010    „Parallels” Dohárszky Béla képzőművész kiállítása, Bárka Színház, Budapest
 


Publikációk

MTMT hivatkozás: https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10060000

 • Examination and conservation of Hungarian Art Nouveau mosaics. The Róth-workshop. ICCM Barcelona 2017
 • A Mozaik és az Arany. Készítéstechnika történeti példákkal./Mozaicul si aurul. tehnica de executie cu exemple istorice. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 17, 2017. pp. 44-53./140-146. Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, ISBN 978-606-8445-23-6, A cikket magyar eredetiről Szász Erzsébet fordította románra.
 • Copy at the site, Original in the museum; Socio-political context, circumstances of the preparation and display of the mosaics, and the following impacts, Villa Romana Baláca, Hungary. 2017. In: The Conservation and Presentation of Mosaics: At What Cost? Proceedings of the 12th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Sardinia, October 27–31, 2014. pp. 372-373. Getty Publications, Getty Conservation Institute, Los Angeles, ISBN 978-1-60606-533-4
 • Investigation and conservation of a fragment of a Roman mosaic floor (Governor’s Palace of Aquincum, Hungary) 2017. In: Managing archaeological sites with mosaics: from real problems to practical solutions. Proceedings of 11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Meknes, Marokkó October 24-27. 2011. pp. 411-418. Edifir_ Edizioni Firenze, ISBN 978-88-7970-844-9 http://iccm-mosaics.org/?page_id=2459 (2015. december 31.)
 • A szegedi Fogadalmi templom egyes mozaikjainak kutatása, restaurálása; technikai jellegzetességeik, károsodásaik vizsgálata./Cercetarea, restaurarea unor mozaicuri din biserica Fagaduintei din Szeged; particularitati tehnice , analiza degradarilor. 2016, In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 16, 2016, pp. 67-75./128-133. Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, ISBN 978-606-8445-20-5, A cikket magyar eredetiről Szász Erzsébet fordította románra.
 • In situ pro et contra; The situation of a late antique mosaics of Savaria, Hungary. 2015 In:, nyomtatás alatt
 • Replication of a Pannonian mosaic floor from the Villa Romana Baláca, Hungary. 2015 In: XIII. Colloquio AIEMA , Venezia, 11-15 Settembre 2012. pp. 529-532. Scripta Eizioni, Verona ISBN 978-88-98877-49-2
 • Archaeometric Investigation of Medieval Wall Mosaic Fragments of Székesfehérvár, Hungary. 2015 In: ATTI Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 173-1, 2014-2015, Study Days on Venetian Glass Approximately 1700’s, Istituto Veneto di Scenze Lettere ed Arti, Venezia 2015, 137-145. http://www.istitutoveneto.org/pdf/GV_1700_Kurtosi (2015. 04. 19.)
 • Reštaurovanie nástenných mozaik zo začiatku 20. storočia. 2014, In: Zborník prednášok XII. Megzinárodného Seminára o Reštaurovaní, Tatraská Lomnica 2014, 76-81. A cikket angol eredetiről Barbara Davidson fordította szlovákra.
 • Középkori mozaikleletek a székesfehérvári királyi bazilikából. Készítéstechnikai és történeti kutatás./ Vestigii de mozaicuri medievale din bazilica regală din Székesfehérvár. Cercetări legate de tehnica de execuţie şi istoric. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 14, 2014, 7-13./89-93. Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, ISBN 978-606-8445-08-3, A cikket magyar eredetiről Szász Erzsébet fordította románra.
 • Eredeti (és) másolat. Római mozaikpadló másolat készítése és eredetijének vizsgálatai, Villa Romana Baláca / Copie originală/Original şi copie. Efectuarea copiei unei pardoseli de mozaic şi analiza originalului. Villa Romana Baláca. In: ISIS Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek 13, 2013, 34-46./146-153. Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely, ISBN978-606-8445-04-5. A cikket magyar eredetiről Szász Erzsébet fordította románra. http://epa.oszk.hu/00400/00402/00012/pdf/EPA00402_ISIS_2013_034-046.pdf
 • Originál a kópia. Archeometrický výskum odkrytej rímskej mozaikovej dlažby a príprava jej kópie pre miesto nálezu, Villa Romana Baláca, Maďarsko. In: Zborník prednášok XII. Megzinárodného Seminára o Reštaurovaní, Tatraská Lomnica 2013, 32-38. ISBN 978-80-969779-8-7. A cikket angol eredetiről Barbara Davidson fordította szlovákra.
 • Antik és középkori padlómozaikok Magyarországon, készítéstechnikai megfigyelések és anyagvizsgálati eredmények tükrében. In: Műtárgyvédelem 2012-13/37-38, 193-206. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, HU-ISSN 1216-1195
 • Aquincumi mozaikpadló töredék restaurálása és vizsgálatai. In: Műtárgyvédelem 2010/35, pp.113-126. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, HU-ISSN 1216-1195:

Konferencia részvételek/előadások/kurzusok

2017

13th Conference of ICCM(International Committee for Conservation of Mosaics), Barcelona, Spanyolország
Poszter címe: Examination and conservation of Hungarian Art Nouveau mosaics; the Róth-workshop
file:///G:/ICCM2017/Programa-ICCM-Bcn17.pdf

117.o.

Szecessziós épületdekorációk_restaurátor workshop az Iparművészeti Múzeumban. Budapest.
Közreműködő előadó a Mozaikfelületek restaurálása című témában Balázs Miklós Ernő DLA habil és Brutyó Mária mellett.

SEE Mosaics IV./Presentation of Detached Mosaics on Movable Supports, Pula, Horvátország
Előadás címe: Various conditions and conservation treatments, further plans in connection with detached mosaics of Aquincum, focusing on fragments depicting ’Punishment of Dirce’

2016

SEE Mosaics III/New perspectives and challenges in mosaic conservation. Ohrid, Macedonia
Előadás címe: Experiences of doctoral research on archaeometry of ancient and medieval mosaic finds and that of a vault mosaic decoration from 1930, Hungary.

17. Erdélyi magyar Restaurátor Konferencia, Székelyudvarhely, Románia, Haáz Rezső Múzeum
Előadás címe: A Mozaik és az Arany; készítéstechnika történeti példákkal.

Study Days on Venetian Glass: The origins of modern glass art in Venice and Europe, about 1900, Higher Education Course,
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Velence, Olaszország

2015

2nd International Symposium on Mosaics,"Protection and Maintenance of Mosaics In Situ", Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Ljubljana, Szlovénia, előadás

16. Erdélyi magyar Restaurátor Konferencia, Székelyudvarhely, Románia, Haáz Rezső Múzeum, előadás

2014

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienza e tecnologia dei Materiali Ceramici, Workshop, 7th Edition, Mosaic: archaeometry, technology and conservation, Faenza, Olaszország, előadás

39. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, előadás

12th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Alghero, Szardínia, Olaszország, poszter

International Conference on Monastic Life, Art and Technology in 11th-16th centuries, Gyulafehérvár/Alba Iulia, Románia

XIII. International Seminar about Restoration, Tatranská Lomnica, Szlovákia, előadás

Study Days on Venetian Glass Approximately 1700's, Higher Education Course, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, Olaszország

2013

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienza e tecnologia dei Materiali Ceramici, WORKSHOP, 6th Edition, Mosaic: archaeometry, technology and conservation, Faenza, Italy, előadás

38. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, előadás

14. Erdélyi magyar Restaurátor Konferencia, Székelyudvarhely,Haáz Rezső Múzeum, előadás

XII. International Seminar about Restoration, Tatranská Lomnica, Szlovákia, előadás

SEE Mosaics II./Forum and Workshop for Mosaic Conservation and Training of Conservators in Southeast Europe, Ohrid, Macedonia, előadás

2012

37. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, előadás

13. Erdélyi magyar Restaurátor Konferencia, Székelyudvarhely, Románia, Haáz Rezső Múzeum, előadás

XII. Colloquio AIEMA Venezia, Univ. Ca’ Foscari, Olaszország, poszter

2011

11th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Meknes, Marokkó, poszter

2010

35. Nemzetközi Restaurátor Konferencia, Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, előadás

2009

2nd European Student Conference on Object Conservation,Vantaa, Finnország, előadás

2008

10th Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics, Palermo, Olaszország

 

 Kürtösi Brigitta Mária DLA
Ismeretlen mester: Küszöbmozaik töredék az aquincumi Helytartói Palotából

Kürtösi Brigitta

Ismeretlen mester: Küszöbmozaik töredék az aquincumi Helytartói Palotából

2010