Fábián Zoltán PhD


óraadó tanár

CV

Budapest, 1954.

Végzettség és szakképzettség

Angol-történelem szakos középiskolai tanár, egyiptológus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 1981.

Tudományos fokozat

2010 Habilitáció – Eötvös Loránd Tudományegyetem – történelemtudományok
2001 PhD, – Eötvös Loránd Tudományegyetem – történelemtudomány (egyiptológia)

Munkahelyek

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus (részfoglalkozás)
Károli Gáspár Református Egyetem, Ókortudományi Tanszék, egyetemi docens

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

1995−2011 Egyiptom (MÖB), minden évben: ásatásvezető: a Hoha-domb déli lejtőjének feltárása a TT 184 (Nefermenu) körzetében
2008 Olaszország, 3 hónap (MÖB)
2002 Olaszország, 3 hónap (MÖB)
1985−1994 Egyiptom (MÖB), minden évben: a Magyar Régészeti Misszió tagja: A thébai 32. sz. sziklasír (Dzsehutimesz) feltárásában való részvétel, mint epigráfus
1983–84 Egyiptom (15 hónap)
1981 Olaszország (11 hónap: Nápoly, Róma, Pisa), Istituto italiano per gli studi storici, Napoli

Eddigi oktatói tevékenység

Az őskor és az ókor művészete – előadás;
Az ókori Egyiptom művészete – szeminárium;
Ókori görög és római művészet – szeminárium;
Ókori művészet: a feltárástól a publikációig –szeminárium.


Publikációk

Az orákulumok jogi és vallási jelentősége az Újbirodalom korában. Antik Tanulmányok 1981/2, 231−239.

Il Libro dei Morti del Museo Archeologico di Napoli. In: Gigante, M. (ed.), Atti del XVII. Congresso Internazionale di Papirologia, Napoli 1984, 707−718.

A Rylands IX. démotikus papirusz Amon-himnuszai. In: Vanek Zs. (Szerk.) Studia IuvenumI, Budapest 1984, 37−52.

Heart Chapters in the Context of the Book of the Dead. In: Schoske, S.(Hrsg.), Akten des Vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses, München 1985, Hamburg 1989, 249−259.

Bringing About BD 25. Attempts of Text-Critical Analyses of CT 410 and 412. In: Vanek Zs. (ed.), Studia in Honorem L. Fóti, /Studia AegyptiacaXII/ Budapest 1989, 29−50.

Graffiti in TT 32. In: U. Luft (ed.): The Intellectual Heritage of Egypt, Studia AegyptiacaXIV. Budapest 1992, 137−156.

(Kákosy Lászlóval:) Hárfásdal Dzsehutimes sírjában. Antik Tanulmányok 37/1−2 (1993) 178−187.

(Kákosy Lászlóval:) Harper’s Song in the Tomb of Djehutimes(TT 32). Studien zur Altägyptischen Kultur(Hamburg) 22(1995) 211−225. (Az előző tanulmány angol változata)

Notes on the Opening of the Mouth in Theban Tomb 32. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae47 (1995) 11−22.

Preliminary Report on the First Two Seasons in Theban Tomb 184 (Nefermenu). Studien zur altägyptischen Kultur (Hamburg)24 (1997) 81−102.

The Artist of TT 32: sš qd Pay? Revue Roumaine d’Égyptologie1 (1997) 39−50.

Some Unusual or So-Called Late or Cryptic Hieroglyphs in Djehutimes’ Tomb-Chapel (TT 32). Revue Roumaine d’Égyptologie2 (1998−99) 29−34.

Did They Say ‘Yes’ in the 19th Dynasty Version of Book of the Dead 145? Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqueecclesiensis (De Iano Pannonio Nominatae)XV (1999) 13−25.

Harper’s Song Scene in the Tomb of Nefermenu (TT 184). Specimina Nova XVI (2000/2002) 1−13.

Stripes in Dados for Dating New KingdomTheban Tombs? In: Bács T. (ed.),A Tribute to Excellence, Studies Offered in Honorof Ernő Gaál, Ulrich Luft, László Török. /Studia AegyptiacaXVII/ Budapest 2002, 217−224.

Szerkesztő és társszerző: Kákosy L. – Bács T.A. – Bartos Z. – Fábián Z.I. – Gaál E., The Mortuary Monument of Djehutymes(TT 32), Vol. 1−2. /Studia Aegyptiaca, Series Maior I/ Budapest 2004.

Friezes in Post-Amarna Tombs of Thebes. Specimina NovaXIX (2005) 31–46.

Nefermenu (TT 184), April 2003. Annales des Service des Antiquités de l’Égypte(Le Caire)79 (2005) 41–59.

Nefermenu kormányzó sziklasírja a Khokha-domb déli lejtőjén. Ókor  IV/4, (2005/4) 60−67.

Another Pyramid of El-Khokha. Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae46 (2006) 39–58.

Theban Tomb 184 (Nefermenu) and the Upper Section of the South Slope of El-Khokha Hillock – 2005. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae  58 (2007) 1–42.

The Opening of the Mouth Ritual in the Theban Tomb of Nefermenu (TT 184) and Other Post-AmarnaMonuments(The “El-Khokha Tomb-Group”). In: SzabóÁ. (ed.)Cultus Deorum. Studia Religionum ad Historiam. In memoriam István Tóth.I, /Ókortudományi Dolgozatok I/Pécs2008, 29–96.

A Halottak Könyve a thébai nekropolisz újbirodalmi sírjaiban. Ókor 7/1–2 (2008) 14–28.

Társszerkesztő és társszerző: Bács T.A. – Fábián Z.I. –  Schreiber G. – Török L., Hungarian Excavations in the Theban Necropolis.A Celebration of 102 Years of Fieldwork in Egypt. Catalogue for the Temporary Exhibition in the EgyptianMuseum, Cairo, November 5, 2009January 15 2010. Budapest 2009.

A thébai el-Hoha domb déli lejtőjének feltárása Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében – 2009. Orpheus Noster1 (2009) 5–32.

Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis. In: Czeglédy, A. – Horváth, L. et al. (eds.), Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest 2010, 473–500.

=Paintings of a Mud Brick Chapel from the 18th Dynasty in the Theban Necropolis.Acta Antiqua Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 50 (2010) 1–26.

Fő kutatási területek

1995- Ásatásvezetéső: 184. számú Thébai sír (tulajdonos: Nefermenu kormányzó - 19. dinasztia)
1983- Egyiptomi Magyar Régészeti Misszió: ásatások Thébában (minden évben) epigráfia és régészet

Ókori egyiptomi régészet, művészettörténet, epigráfia, vallástörténet; az ókori egyiptomi halotti
szövegcsoportok és illusztrációik, Halottak Könyve

Nemzetközi kongresszusok, konferenciák

2000 VIII. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, Kairó
1992 A Koporsószövegek Világa, Leiden
1991 VI. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, Torino
1985 IV. Nemzetközi Egyiptológiai Kongresszus, München
1983 XVII. Nemzetközi Papírológiai Kongresszus, Nápoly


Tantárgyi program


 Fábián Zoltán PhD