Dr. habil. Sturcz János PhD

egyetemi tanár

CV

Sturcz János (1958 május 10.) 1982-ben végzett művészettörténet-történelem szakon. Szakdolgozatát Fülep Lajos korai művészetfilozófiájáról írta, 1982-89 között az ELTE Művészettörténet Tanszékén dolgozott. Fő oktatói és kutatói területe a századelő magyar és egyetemes művészetfilozófiája, valamint a kortárs művészet története volt. 1988-ban Soros ösztöndíjjal a New York Universityn végzett posztgraduális tanulmányokat Robert Rosenblum professzor irányításával. Hazatérte után a Corvina Kiadónál, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, Maróti Géza munkásságával foglalkozott. 1994-ben Természetesen címmel a közép-kelet-európai kortárs művészet közvetlen természethasználatát elemző kiállítást rendezett az Ernst Múzeumban. 1994-ben féléves Fulbright ösztöndíjjal New Yorkban dolgozott, melynek eredményeit a kortárs amerikai művészet legfrissebb irányzatait elemző tanulmánysorozatban publikálta az Új Művészet című lapban 1995-96-ban. 1995 szeptembere óta a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszékének docenseként tanítja a 20. századi és kortárs képzőművészet történetét. Ettől kezdve elsősorban a fiatal művész generáció munkásságával foglalkozik, több mint nyolcvan alkotó kiállítását nyitotta meg, írt róluk kritikákat, elemzéseket. 1997-99 között András Edittel, Andrási Gáborral és Turai Hedviggel közösen dolgozott az Open Society által támogatott, a kortárs magyar nőművészetet feltáró kutatási projektben. 1998-ban a magyar művészeti élet anomáliáiról, strukturális problémáiról írt vitacikke nagy vihart kavart. 1998-ban az európai képzőművészeti főiskolai hallgatók számára kiírt 4. ISTROART Biennálé nemzetközi zsűrijének tagja. 1999-ben tanulmányainak válogatott kötetét adta ki, melyben művészetfilozófiai írások, az amerikai és a magyar kortárs művészet legfrissebb eredményeiről, legifjabb alkotóiról szóló tanulmányok kaptak helyet. Ugyanebben az évben a Velencei Biennálé nemzeti biztosa és kurátora, az "érzéki konceptualitás" sajátos szemléletű csoportját bemutató kiállítása jelentős nemzetközi és hazai visszhangot váltott ki. 2001-ben előadások a magyar posztkonceptuális művészetről a stockholmi Konstfackban és az oslói Statens Kunstakademin. 2002-ben a nemzetközi monokróm festészetet bemutató kiállítás (A szín önálló élete) társkurátora volt a Műcsarnokban. 2003-ban védte meg PhD disszertációját summa cum laude minősítéssel, melynek a művésztest jelentésváltozásait elemző fejezete 2005-ben jelent meg. (Címe: A heroikus ego lebontása) 2004-ben előadássorozatot tartott közép-kelet-európai és balkán művészetről Oslóban a Kunstakademi-n és a Kunsthogskolan-on. 2005-ben az Új-Delhi Triennálé magyar nemzeti biztosa, kurátora. 2005-ben a globalizáció közép-kelet-európai művészeti reflexiójáról tartott előadást a new yorki School of Visual Arts konferenciáján. Ez évben vett részt az öt közép-európai képzőművészeti egyetem hallgatói számára kiírt Essl díj nemzetközi zsűrijének munkájában. 2005-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészettörténeti Tanszékének vezetőjévé nevezték ki. 2005-től a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj kuratórium tagja. 2006-ban Németh Lajos díjjal tüntették ki. Több mint száz tanulmány, katalógusszöveg, kritika szerzője.


Publikációk

Könyvek

JANUS FÉLÚTON. Tanulmányok művészetelméletről, kortárs magyar és amerikai művészetről. Új Művészet Kiadó. Kortárs Művészeti Tanulmányok I. Budapest, 1999.
A HEROIKUS EGO LEBONTÁSA. A művész teste mint metafora a magyar művészetben a nyolcvanas évek közepétől napjainkig. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2005.

Tanulmányok, esszék, kritikák

1. Fákó Árpád kiállításáról. Cápa. Bölcsész Index. ELTE BTK, Budapest, 1983.
2. Riport a Bizottság együttes tagjaival. Cápa. Bölcsész Index. ELTE BTK, Budapest, 1983.
3. A Kerepesi és Farkasréti temető újabb síremlékeiről. Ars Hungarica, XI. évf., 1983/1.
4. A műinterpretáció kérdése a századelő magyar művészettudományában. Ars Hungarica, XIII. évf., 1985/1.
5. A fülepi életmű. Magyar Tudomány, 1985/7-8.
6. Természet és művészet viszonya Fülep Lajos korai művészetfilozófiájában. Tudományos ülésszak Fülep Lajos születésének századik évfordulójára. Tanulmánykötet. MTA ( E ) Művészettörténeti sorozat. Pécs, 1986.
7. An Academic Session on the 100-th Anniversary of Lajos Fülep's Birth. Dunántúli Dolgozatok. Pécs, 1986.
8. Halas István: Budapest - Párizs. Halas István. (Katalógus.) Józsefvárosi Galéria, Budapest, 1986.
9. Gyárfás Péter gyüjteménye. Liget Galéria Almanach, Budapest, é.n.
10. Hideg ragacsos dolgok. Akciószöveg Flesch Bálint megnyitó performance-éhez. Liget Galéria Almanach. Budapest, é.n.
11. Három ívnyi címszó. Akadémiai Kislexikon. I-II. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
12. Új emlékmű a budai várban ? Magyar Épitőművészet, XXXVII. évf., 1989/ 5.
13. A magyar művész és a betyár. Sub Minervae nationis praesidio. Németh Lajos emlékkönyv. Budapest, 1989.
14. Szétépített metafórák. Drozdik Orsolyáról. Új Művészet, I. évf., 1990/3.
15. Rögtönzött szöveg Palkó Tiborról. Palkó Tibor: Képek, 1987-90. (Katalógus.) Budapest, 1990.
16. Új szerzemények. Ars Decorativa, X. 1990.
17. A Hajdu is ember. Új Művészet, II. évf., 1991/4.
18. Bullás József. Magyar Narancs, III. évf., 1991 nov.21.
19. " Vederemo - de ezt meg kell nyerni ! " Maróti Géza pályaműve a Rockefeller Centerhez. Ars Decorativa, XI. 1991.
20. Palkó Tibor tollas képeiről. Új Művészet, III. évf., 1992/4.
21. Kovács István a zöldéletű papirszobrász. Új Művészet, III. évf., 1992/6.
22. Varsába fogott fej. Németh Ágnes (Katalógus.) Budapest, 1992.
23. Törvény és kétely. Németh Lajos könyvéről. Hitel, VI. évf., 1993/6.
24. Art Camp 1992. (Katalógus.) Jászberény, 1993.
25. Természetesen ...Magyarországon. Természeti anyagok, energiák és helyszinek használata a magyar művészetben 1970-től napjainkig. Természetesen. Természet és művészet Közép-Európában. Naturally. Nature and Art in Central-Europe. (Katalógus.) Ernst Múzeum, Budapest, 1994.
26. Ilona Lovas, Tibor Palkó. SCCA Bulletin 1991-1994. (Katalógus.) Soros Center for Contemporary Arts - Budapest, 1994.
27. George Peck: Composite Pictures. (Katalógus.) Műcsarnok, Budapest, 1995.
28. a, b, c, d. A tudás és bűnbeesés almája, New York. Kiállítások, tendenciák, jelenségek new yorki galériákban, 1994. I-IV. Új Művészet, VI. évf., 1995/4,5, 1996/1-2, 3.
29. Gallery by night. (Pataky Gáborral) Új Művészet, VI. évf., 1995/7-8.
30. Zsemlye Ildikó. Katalógus, Duna Galéria, Budapest, 1995.
31. Majoros Valéria: Falak. Majoros Valéria. (Katalógus.) Fiatal Művészek Klubja, Budapest, 1995.
32. Az illúzió feltépett fátyla. George Peck kiállítása a Műcsarnokban. Új Művészet, VI. évf.,1995/10.
33. Fém - Föld - Fű. Zsemlye Ildikó kiállitása. Új Művészet, VI. évf., 1995/11-12.
34. Távol és közel. Gallusz Gyöngyi: Távollét. (Katalógus.) Duna Galéria, Budapest, 1996.
35. Egy ígéretes pályakezdés. Cseh Szilvia képei elé. Új Művészet, VII. évf., 1996/4.
36. Interferenciák. Kamegawa-Nagy-Kobayashi-Nyíry. (Katalógus.) Csontváry Galéria, Budapest, 1996.
37. Első dobás. Új generáció? A Képzőművészeti Főiskola 1995-ös diplomakiállitása kapcsán. Nappali Ház, VIII. évf., 1996/2.
38. Két japán - két magyar. Új Művészet, VII. évf., 1996/8.
39. A test szétesése. (András Edittel) Café Bábel, XX. szám, 1996/2.
40. Sebestyén Zoltán indigóképeiről. Új Művészet, VII. évf., 1996/9.
41. Űr-Isten. Lovas Ilona installációja. Vízpróba. Kiállítássorozat az Óbudai Társaskör Galériában és az Óbudai Pincegalériában. (Katalógus.) Budapest, 1996. (angolul is)
42. SPQR. Tölg-Molnár Zoltán. (Katalógus.) Budapest, 1996. (angolul is)
43. Európa ? Találkozások Közép-Európában. A kortárs művészet és műkritika eszméi, témái, módszerei és problémái. MAOE. Budapest, 1996.
44. Performance, lassítás és kép. Képzőművészeti előképek és párhuzamok Robert Wilson színházában. Ellenfény. II. évf., 1997/2.
45. ITT-OTTHON. Az ALKOTÁRS erdélyi művésztelepének kiállítása a MAMÜ pincében. Új Művészet, VIII. évf., 1997/4.
46. SPQR. Tölg-Molnár Zoltán kiállítása. Új Művészet, VIII. évf., 1997/4.
47. Képek E betűvel. Sebestyén Zoltán kiállítása. Új Művészet, VIII. évf., 1997/7-8-9.
48. Csend. Stáció 32. Lovas Ilona legújabb alkotása. Lovas Ilona. (Katalógus.) Szent István király Múzeum, Székesfehérvár, 1997.
49. Barbie múzsák. Elekes Károly installációja a MAMÜ Társaság pincéjében. Elekes Károly: Térmunkák, 1986-1997. (Katalógus.) Budapest, 1997.
50. Látogatás. Nagy Gábor György, Erdélyi Gábor, A. Nagy Gábor, Herczeg Nándor és Balázs Áron kiállítása a pécsi galériában. Jelenkor, XLI. évf., 1998/2.
51. Víz és nád. Szabics Ágnes és Németh Ágnes kiállítása. Új Művészet, IX. évf., 1998/4.
52. Üzenet a mestereknek. A kortárs magyar művészet megítélésének és önértékelésének problémáiról az átmenet időszakában. Új Művészet, IX. évf., 1998/5.
53. Poszt-pop-op képek. Wächter Dénes tárlata. Új Művészet, IX. évf., 1998/5.
54. NATURART. A Magyar Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak kiállítása a bratislavai Medium galériában. (Katalógus.) Budapest, 1998.
55. Posztszoc és vanitas. Szűcs Attila kiállítása kapcsán. Új Művészet, IX. évf., 1998/6.
56. Nem-képek. Nayg István kiállítása. Új Művészet, IX. évf., 1998/6.
57. Angyalok szárnyak nélkül. Kalmár István kiállítása. Új Művészet, IX. évf., 1998/8.
58. Válasz a válaszolóknak. Reflexió a vita válaszcikkeire. Új Művészet, IX. évf., 1998/9.
59. Kiűzetés a Paradicsomból. Festészet a festészet utáni absztrakció és az újfestészet után Magyarországon. Új Művészet, X. évf., 1999/3.
60. a. Tackling Techné. Postconceptual Object and Installation Art in Hungary. L'Assunzione della techné. Postconcettuale arte di objekt e di installazioni in Ungheria. L'Assunzione della techné. Tackling Techné. Mostra nel Padiglione d'Ungheria alla 48. Esposizione Internazionale d'Arte. Exhibition at the Hungarian Pavilion. 48th International Exhibition of Contemporary Art. La Biennale di Venezia, 1999
b. A techné vállalása. Posztkonceptuális objekt- és installációművészet Magyarországon. A techné vállalása. 48. Velencei Biennálé. Magyar Pavilon. (Katalógus.) 1999
c. Hungary. Emese Benczúr, Imre Bukta, Attila Csörgő, Gábor Erdélyi, Mariann Imre. La Biennale di Venezia.48a Esposizione Internazionale d'Arte. dAPERTutto. La Biennale di Venezia, Marsilio, Venezia. 1999
61. The Hungarian Art Scene. A Virtual Roundtable Discussion. Nyartsmagazine, 1999, april.
62. Post-soc and Vanity. Apropos the exhibition of Attila Szűcs. Szűcs Attila 1990-1999. (Katalógus.) Budapest, é.n.
63. Generációk, stratégiák, műtípusok. Női művészek, természethez kötődő női identitásszimbólumok a magyar képzőművészet új médiumaiban, 1970-2000. Modern magyar nőművészettörténet. Kijárat Kiadó, Budapest, 2000.
a. Dóra Maurer. b. Symbols and Media of Identity in Hungarian Women's Art as reflected in changes in the attitude to Nature. c. Fragile Equilibrium: The 1990's. Women's Art in Hungary 1960-2000. Budapest, Ernst Museum, 2000.
64. Madridi anzix az ARCO-ról. Képzőművészeti élet - spanyol módra. Műértő, III.évf., 2000. 4. szám
65. Mozgás-Fény-Kép. Csörgő Attila, Nemes Csaba, Németh Hajnal, Várnai Gyula. Millenniumi Képzőművészeti Filmszemle, Szolnok, 2000.
66. Nemzeti médiaművészeti seregszemle - avantgárd módra. Élet és Irodalom, XLIV. évf., 40. szám, 2000.október 6.
67. Viszontválasz. Élet és Irodalom, XLIV. évf., 42. szám, 2000.október 20.
68. Ezredvégi álarcosbál. Cindy Sherman útja szerepek és maskarák között. Fotóművészet, XLIII. évf., 2000/5-6.
69. OPAQUE. Üveges Gábor. Óbudai Társaskör Galéria, Budapest, 2001.
70. Légy ravasz, Jenő ! Detvay Jenő - Martial Cherrier. (Katalógus.) Institut Français de Budapest - Ernst Múzeum Dorottya Galériája - Bolt Galéria. Budapest, 2001.(angolul, franciául és japánul is, u.o.)
71. Twin peaks. Wechter Ákos és Wächter Dénes kiállítása a Godot Galériában. Új Művészet, XII. évf., 2001/5.
72. IZÉ. Körösényi Tamás tanítványainak kiállítása. Új Művészet, XII. évf., 2001/6.
73. A magyarok bejövetele. Saison hongroise - Franciaország. Műértő, IV.évf., 2001/6.
74. Sois malin, Jenő. MOTS-ÉCRANS-PHOTOS. Les carnets de la Maison Européenne de la Photographie, no 12, juin 2001.
75. Meditáció és önkép. Baranyay András önarcképei nemzetközi és történeti kontextusban. Baranyay András: Maradványok. (Katalógus.) Óbudai Társakör Galéria - Bolt Galéria, Budapest, 2001. (angolul és franciául is)
76. Kuros og koloss. "Klassisiseringens" betydning i István Lisztes skulptur. - Kouros and Colossus. The meaning of "classicisation" in the sculpture of István Lisztes. István Lisztes: Skulpturens refleksjoner over seg selv. (Katalógus.) Lillehammer Kunstmuseum, 2001.
77. Méditation et image de soi-meme. Les Autoportraits d' András Baranyay dans un contexte international et historique. - Meditation and Self-Image. The Self-Portraits of András Baranyay in an international and historical context. András Baranyay: Les reliquats. (Katalógus.) Espace Photographique Contretype- Hotel Hannon, Bruxelles, 2002.
78. Űr-kocsonya. Illés Barna-Sylvain Barbier. (Katalógus.) Bolt Galéria, Budapest, 2002. (angolul és franciául is)
79. "Látod, amit látsz" A radikális monokróm festészet magyarországi recepciója a 90-es években."You see what you see" The Reception of Radical Monochrome Painting in Hungary in the 1990's A szín önálló élete. Nemzetközi és magyar monokróm kiállítás. Colour - A Life of Its Own. An Exhibition of Hungarian and International Monochrome painting. (Katalógus.) Műcsarnok, Budapest, 2002. (angolul is)
80. Tojásikonográfia. L'Iconographie de l'Oeuf. The Iconography of the Egg. Tojásbolt. (Katalógus.) Bolt Galéria, Műcsarnok, Budapest, 2002.
81. Eva Hesse emlékére. Horváth Ildikó és Kőszeghy Csilla kiállítása. Új Művészet, XIII. évf., 2002/6.
82. Colour - A Life of Its Own / Das eigenleben der Farbe (Műcsarnok/Kunsthalle, Budapest) PRAESENS. Central European Art Review. Mitteleuropäisches kunstblatt. I.évf., 1. szám, 2002/1.
83. Időrétegek-festékrétegek. George Peck: Időrétegek-festékrétegek. (Katalógus.) Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeum, Budapest, 2002.
84. Syrinx, avagy a Zene születése. Mata Attila. (Katalógus.) Vadnai Galéria, Budapest, 2002.
85. Ami megmaradt... Maróti Géza megvalósult munkái az Amerikai Egyesült Államokban, 1927-1932. (szerk. Ács Piroska) Maróti Géza 1875-1941. "Mi vagyunk Atlantisz" Vederemo. Budapest, 2002.
86. "Vederemo - de ezt meg kell nyerni !" - Maróti Géza pályaműve a New York-i Rockefeller Centerhez. (szerk. Ács Piroska) Maróti Géza 1875-1941. "Mi vagyunk Atlantisz" Vederemo. Budapest, 2002.
87. Status quo - mindenekfölött. Műértő, VI. évf., 2003/1.
88. Tér és metafizika. Párhuzamok James Turrell fényinstallációinak és Oscar Miłosz metafizikus költészetének tér-fogalma között I. Tér és folyamatok. Indíttatások és kontextusok. (szerk. Benedek József) Budapest, 2003.
89. Befogadóállomás. (Iski Kocsis Tibor fotóiról.) Műértő, VI. évf., 2003/5.
90. Tárlatvezető. Műértő, VI. évf., 2003/7-8.
91. Konceptualitáson átszűrt festészet. Az akadémikus hiperrealizmustól a radikális neokonzervativizmusig. Műértő, VI. évf., 2003/11.
92. Szakrális, kanonizált, egyházi - és kortárs ? Megkezdett párbeszéd. Műértő, VI. évf., 2003/11.
93. Tér és metafizika. Párhuzamok James Turrell fényinstallációinak és Oscar Milosz metafizikus költészetének térfogalma között II. Művészeti Lét, XVII. 2003/1-4.
94. A testre rótt üzenet. / A Message of Bodily Burden. Csurka Eszter. (Katalógus), Budapest, 2003.
95. Gál András. Vadnai Galéria 2003. Budapest, 2004.
96. Elrejtett kereszt. A Helldunkel sorozat egy képéről. Tölg-Molnár Zoltán: 6. emelet/6th floor. (Katalógus.) Budapest, 2004.
97. Egy ifjú "radikális neokonzervatív" a posztmodern korszakban. A Sensaria csoportról és László Dániel festészetéről. Új Művészet, XV. évf., 2004/5.
98. Hívás Északról. Svéd kortárs képzőművészeti kiállítás. Új Művészet, XV. évf., 2004/11.
99. Egy helyben utazók. Kicsiny Balázsról. Műértő, VIII. évf., 2005/1.
100. Mindenki halandó. fe Lugossy László kiállítása a Millenáris Kerengő Galériájában. Új Művészet, XVI. évf., 2005/1.
101. Sturcz János és Konkoly Gyula kiállítás megnyitó beszélgetése. Konkoly Gyula: Huszonegyedik századi képek. (Katalógus.) Szombathelyi Képtár, St.art Galéria, Budapest, 2005.
102. A HVB Group gyűjteménye egy magyar művészettörténész szemével. Europe in Art. (Katalógus.) HVB Bank, Budapest, 2005.
103. Szobor- Festmény- Koncept. Körösényi Tamás kiállítása a Raiffeisen Galériában. Praesens, IV. évf. 2005/1.
104. Hálózatfejek. Kováts Albert akvarell képeinek kiállítása a Pintér Sonja Galériában. Új Művészet, XVI. évfolyam, 2005/3.
105. Bernáth Aurél és az utókor. Szellemi rokonságok Bernáth Aurél és a jelen festészetének hagyományfelfogásában. (szerk. András Edit) Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutató Intézet, Budapest, 2005.
106. To End Yet Again - Balázs Kicsiny's installations in Venice. - Ritorno allo stesso posto - Sulle installazioni de Balázs Kicsiny a Venezia. - Vissza, ugyanoda - Kicsiny Balázs velencei installációiról. Balázs Kicsiny: An Experiment in navigation - Esperimenti di navigazione - Navigációs kísérlet. Exhibition in the Hungarian Pavilion of the Venice Biennial at the 51th International Art Exhibition. Mostra al Padiglione di Ungheria della Biennale di Venezia alla 51a Mostra Internazionale di Arte. 51. Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás. Velencei Biennálé Magyar Pavilon. (Katalógus.) Műcsarnok. Kunsthalle, Budapest, 2005.
107. Painting Filtrated by Conceptuality in Hungary. On the Sensaria Group of Budapest's Radical Neo-Conservativism. XI-th Triennale-India. Lalit Kala Akademi, New Delhi, 2005.
108. Feszített művek - pettyhüdt intézmény. Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest. Műértő, VIII. évf., 2005/12.
109. Szkeptikus konceptualitás. Elekes Károly "tunning" képeiről. TUNNING. (Katalógus.)Dorottya Galéria, Budapest, 2006.
110. A Sensaria társaság és a vállalt festészeti hagyomány. IDŐN TÚL. (Katalógus.) A festészet vállalt hagyománya. Szombathelyi Képtár, Szombathely, 2006.
a. Sensaria Group and the adopted tradition of painting. Beyond time. The Adopted Traditoion of Painting. Szombathelyi Képtár, Szombathely, 2006.
111. A szív képei. Images of the Heart. British Council Hungary, Budapest, 2006. (CD-ROM)
112. Elmúlt jövő. Budapest ambivalens apoteózisa Takáts Márton: Hommáge a' Piranesi sorozatán. Futures past The ambivalent apotheosis of Budapest in Márton Takáts' Hommáge a' Piranesi series. Takáts Márton: Budapest, Hommáge a' Piranesi. Tiara, Budapest, 2006.
113. "Trendkívüli." Lendvai Péter Gergely üvegképei és -plasztikái. Magyar Iparművészet, 2006/4.
114. Cím nélkül. Bukta Imre 1956-os installációja. Új Művészet, XVII. évfolyam, 2006/12.
115. Két Baranyay-darab körte formában. Baranyay András retrospektív kiállítása. (Katalógus.) Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc, 2006.
a. Two Baranyay Pieces in the Shape of a Pear. Retrospective Exhibition of Graphic Artist András Baranyay kiállítása. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum, Miskolc, 2006.
116. Themes in European Contemporary Art. Artistic Responses to Globalization in European Art. ASIA-EUROPE MEDIATIONS. Asian attitude - European attitude. Contemporary Asian and European Art. Shanghai Duolun Museum of Modern Art, Shanghai Zendai Museum of Modern Art, Poznan National Museum, Hannover Kunsthalle Faust. Poznan, 2007.
117. Cinizmus és miszticizmus. A tudomány alkalmazása és tudományra adott reflexiók a kortárs képzőművészetben. Passuth Krisztina Emlékkönyv. Budapest, 2007.
118. Nyitottság és felülnézet. Bondor Csilla műveiről. Műértő, IX. évf., 2007/4.
119. A klasszikus konstruktivizmustól a radikális monokrómig. Modern Képtár-Vass László Gyűjtemény, Veszprém. Műértő, IX. évf., 2007/7-8.
120. Play Art. Play Art. (Katalógus.) Vízivárosi Galéria, Budapest, 2007.

Dr. habil. Sturcz János PhD