Dr. habil. Filp Csaba Zoltán DLA

egyetemi docens

CV

(Budapest, 1973. március 27., –)

Végzettség és szakképzettség

2011 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskola DLA fokozat
2000 Magyar Képzőművészeti Egyetem - Festőművész Diploma
1993 6.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet – 406. Ötvös-Aranyműves Szakmunkásvizsga

Tudományos fokozat (részletei)

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskola 2011
Értekezés címe: Ipso Facto Vanitas. Adalékok egy Willem Claesz Heda festményhez.
(Térbeli bizonytalanság és szimbolika a XVII. századi németalföldi festészetben.)

Munkahelyek

2005- Magyar Képzőművészeti Egyetem, tanársegéd
1994-1995 Magyar Honvédség. Honvéd Folyami Flottilla, Aknafigyelő, Híradó Rajparancsnok,
Rendfokozat: Szakaszvezető
1993-1995 Varga Miklós Ötvös mester, Szakmunkás

Oktatói és tudományos kutatói tevékenységek

2009-
Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszék
Károlyi Zsigmond Osztály, tanársegéd
Magyar Képzőművészeti Egyetem Tárgyrestaurátor
képzés oktató

2006-
Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
Festő-Restaurátor  alapképzés oktatója

2005-2009
Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő Tanszék
Drozdik Orsolya Osztály, tanársegéd

Művészeti díjak, ösztöndíjak

2014
Munkácsy-díj

2011
A Képzőművészeti Lektorátus ösztöndíja
Római Magyar Akadémia

2004
A Raiffeisen Bank díja a Műcsarnok Egy Hetes kiállításán

2001-2003
Derkovits Gyula ösztöndíj

2001
A Fővárosi Önkormányzat ösztöndíja, München

2000
Baumax-x Tehetségkutató verseny különdíj 


Kiállítások

Válogatott egyéni kiállítások

2010

Tescobarokk, Symbol Art Galéria

2006

Három szoba, Szinyei Szalon, Budapest

2003

Autumnal, Antenna Hungária Rt, Budapest
Zátisi, Magyar Kulturális Központ, Prága
Delicacy, Karton Galéria,Budapest

2002

Cuisine II, Meander Galéria, Budapest
Genius Loci, Multicont Rt., , Budapest

Válogatott csoportos kiállítások

2010

Friss Galéria, Budapest
Prágai Magyar Kulturális Központ
Kriterion Galéria, Csíkszereda
Debreceni Egyetem

2008

Érték Művészet Mecenatúra
KOGART Ház, Budapest

2007

Hírtelen
Dorottya Galéria Budapest

2005

Gemine Muse projekt
A Bizánci Kultúra Múzeuma, Thessaloniki

2004

Egy Hetes
Műcsarnok, Budapest

2003

Derkovits Gyula ösztöndíjasok kiállítása
Kelet-Szlovákiai Múzeum, Kassa

2001

Derkovits Gyula ösztöndíjasok kiállítása
Magyar Kultúrális Intézet, Moszkva
Dialógus - festészet az ezredfordulón
Műcsarnok
Primavera
Arcus Galéria, Vác

2000

Baumax székház, Budapest
Collegium Hungaricum, Bécs


Publikációk

SINKÓ I.: Festőpárbaj, Műértő, 1999. április
SINKÓ I.: Szalmazsák akttal, Új művészet, 1999. augusztus
HORVÁTH K.: A titkok palástja, Élet és Irodalom, 1999. október 29.
HORNYIK S.: Immanens piktúra, Új Művészet, 2001. szeptember
L. MOLNÁR M.: Lassú tétel, Műértő, 2000. október
ZIMMERMANN, I.: Mangel in der Fülle, Süddeutsche Zeitung, 2001. június 22.
NAGY G.: Tárlatvezető, Műértő, 2002. január
SINKÓ I.: Szakácskönyv, porceláncsésze és kanalak tondóformában, Új művészet, 2002. március.


Tantárgyi program

A  szakra felvételt nyert hallgatók a felvételi követelményeinek megfelelően elsősorban a studiumokra, tehát a rajzra, illetve másolásra vonatkozó tapasztalatokkal rendelkeznek. Önálló mű létrehozásának „képi igényével”  keveset festenek. A műtárgy ismerete,  vagyis  (többek között) az alkotói módszer, a „művészeti technika” helyes értelmezése a  jól végzett restaurátor munka egyik alapfeltétele.  Az első három szemeszter során ezért a festmény (elsősorban olajfestmény) készítésének módozataival ismerkednek meg a hallgatók, így  tulajdonképpen egy festői igénnyel készített studiumsorozat után saját gyakorlati tapasztalatra tesznek szert az alkotói módszereket, illetve a„művészeti technikákat” illetően. A festőrestaurátor alapképzés programjának célja tehát elsősorban az olajfestés technikai lehetőségeinek ismertetése, egyúttal a hallgatók stiláris tájokozottságának elősegítése. Az alapképzés nagy mértékben a Heinrich Wölfflin által meghatározott ellentétpárokon alapuló stúdiumok sorozata.

I. Szemeszter:

 A  szemeszter elején olajfestékkel, redukált palettával monokróm „csendéleteket” készítenek. A felvételi előkészítőkön szerzet rajzi, komponálási sémák, rögzült automatizmusok felszámolása okán relatív nagy méretű, fedő festésmóddal egész felületükön fedett képek készítése, drapéria festése. A szemeszter utolsó felében a fedő festésmód használatával traktált és sima felületek festése. Anyagszerű festésre vonatkozó gyakorlatok, lazúrozás színes alapra, különböző csendéletek készítése.

 II. Szemeszter:

A festői-lineáris ellentétpáron alapuló gyakorlatok sorozata. Portré rajzolás, utána modell nélkül, a rajzok alapján portréfestés. Testszín-árnyékszín festése, „kevert barnák” használata.  Fehér alapra, színes alapra, illetve falemezre(homogén felület) vászonra (differenciált felület) készített gyakorlatok. Akt rajzolás, festés a lineáris-festői ellentétpárnak megfeleltetve, művészettörténeti előképek használatával. Enteriőr festése figurával, előtér, középtér, háttér  ábrázolásának kérdése.

III. Szemeszter:

Az első két szemeszter tapasztalataira alapuló gyakorlatok. Másolási feladatok, festészeti módszerek variálása, „stílusba helyezkedés”: egy szabadon választott festményen történő változtatás oly módon, hogy a képet szemlélve sem stilárisan, sem a festői módszerben ne legyen érzékelhető a különbség az eredeti (másolás) és a megváltoztatott (stíluskövetés) felületei között.

Dr. habil. Filp Csaba Zoltán DLA
Műtermi csendélet

Filp Csaba Zoltán

Műtermi csendélet

olaj, vászon,, 135x180, 2000