Képzőművésztanár mesterképzés

Képzőművésztanár mesterképzés

Képzőművésztanár mesterképzési szak

magyar nyelvű megjelölése: okleveles képzőművész-tanár

angol nyelvű megjelölése: Teacher of Fine Arts

Képzési idő: 2 félév

Célunk a képzőművészeti mesterképzési szakokra alapozva, olyan képzőművész-tanárok képzése, akik felkészültek a művészettel és a művészetre nevelés korszerű eszköztárával arra, hogy a művészképzésben szerzett ismereteiket, alkotói tapasztalataikat hitelesen, szakszerűen és a tantervi követelményeknek megfelelően közvetítsék majdani diákjaik felé.

A képzés során élményszerű, aktív gyakorlatokon keresztül ismerik meg a résztvevők a művészettörténet és műelemzés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, valamint a képzőművészeti alkotó technikák módszertanát, valamint betekintést nyernek az alkotás-befogadás és a tanulás folyamatainak pszichológiai és a pedagógiai hátterébe. A képzés két féléve alatt jelentős gyakorlati tapasztalatokra, a módszerek kipróbálására és megfigyelésére is nyílik lehetőség gyakorló iskolánkban, ahol a pedagógiai rejtett szépségei és nehézségei is feltárulnak. A nálunk végzett képzőművész-tanárok képesek megismertetni leendő diákjaikkal a kortárs és a történeti értékeket egyaránt, a tanítási-tanulási folyamatokat differenciáltan irányítani és alkotói attitűdjük által orientálni, támogatni, inspirálni és személyiségfejlődésüket elősegíteni.

Az itt megszerezhető végzettséggel a művészeti szakképzésben, a felsőoktatásban, a közoktatásban, az alapfokú művészeti oktatási intézményekben, valamint a vizuális közművelés területén lehet elhelyezkedni.

A képzés ideje alatt a hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, valamint az MKE Tanárképző Tanszék tudományos, kreatív műhelyének a LÉTKÉP-nek a tevékenységébe.

A képzőművész-tanár képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai (PhD) vagy a szakterületen (DLA) a tanulmányok doktori képzésben történő folytatásár

Tanterv

Dr. Orosz Csaba DLA

Oktatási rektorhelyettes

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Simon Tünde PhD

egyetemi docens
tanszékvezető

Dr. Simon Tünde PhD
Itt tudsz jelentkezni

Felvételi információ

Tájékoztatás a felvételi eljárás alkalmassági vizsga szakaszáról képzőművésztanár mesterképzési szakon (.pdf)


A képzőművésztanár mesterképzési szak nappali munkarendű képzésére az MKE aktív és végzett hallgatói mellett azok is jelentkezhetnek, akik más felsőoktatási intézményben az alábbiakban felsorolt osztatlan mesterképzési vagy (osztott) mesterképzési szakok valamelyikén folytatnak párhuzamosan tanulmányokat, illetve ezen szakok valamelyikén szakképzettséget (diplomát) szereztek.

Elfogadott szakok: festőművész, grafikusművész, intermédia-művész, képzőművész, kortárs művészet-elméleti és kurátori ismeretek, restaurátor-művész, szobrászművész, látványtervező művész.

Párhuzamos tanulmányok esetén az osztatlan mesterképzési szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől kezdhető meg a képzőművésztanár mesterképzési szak legkorábban. A jelentkezés feltétele a mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen való hallgatói jogviszony igazolása.

Párhuzamos tanulmányok esetén az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.

Belső alkalmassági vizsga: szakmai beszélgetés az MKE Tanárképző Tanszék által bekért dokumentáció alapján.