Képzőművésztanár mesterképzés

Képzőművésztanár mesterképzés

Képzőművésztanár mesterképzési szak

magyar nyelvű megjelölése: okleveles képzőművész-tanár

angol nyelvű megjelölése: Teacher of Fine Arts

Képzési idő: 2 félév

Célunk a képzőművészeti mesterképzési szakokra alapozva, olyan képzőművész-tanárok képzése, akik felkészültek a művészettel és a művészetre nevelés korszerű eszköztárával arra, hogy a művészképzésben szerzett ismereteiket, alkotói tapasztalataikat hitelesen, szakszerűen és a tantervi követelményeknek megfelelően közvetítsék majdani diákjaik felé.

A képzés során élményszerű, aktív gyakorlatokon keresztül ismerik meg a résztvevők a művészettörténet és műelemzés, a tárgy és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció, valamint a képzőművészeti alkotó technikák módszertanát, valamint betekintést nyernek az alkotás-befogadás és a tanulás folyamatainak pszichológiai és a pedagógiai hátterébe. A képzés két féléve alatt jelentős gyakorlati tapasztalatokra, a módszerek kipróbálására és megfigyelésére is nyílik lehetőség gyakorló iskolánkban, ahol a pedagógiai rejtett szépségei és nehézségei is feltárulnak. A nálunk végzett képzőművész-tanárok képesek megismertetni leendő diákjaikkal a kortárs és a történeti értékeket egyaránt, a tanítási-tanulási folyamatokat differenciáltan irányítani és alkotói attitűdjük által orientálni, támogatni, inspirálni és személyiségfejlődésüket elősegíteni.

Az itt megszerezhető végzettséggel a művészeti szakképzésben, a felsőoktatásban, a közoktatásban, az alapfokú művészeti oktatási intézményekben, valamint a vizuális közművelés területén lehet elhelyezkedni.

A képzés ideje alatt a hallgatóknak lehetőségük van bekapcsolódni különféle korszerű pedagógiai műhelyek, közösségépítő workshopok munkájába, valamint az MKE Tanárképző Tanszék tudományos, kreatív műhelyének a LÉTKÉP-nek a tevékenységébe.

A képzőművész-tanár képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai (PhD) vagy a szakterületen (DLA) a tanulmányok doktori képzésben történő folytatásár

Tanterv

Dr. Orosz Csaba DLA

Oktatási rektorhelyettes

Dr. Orosz Csaba DLA

Dr. Simon Tünde PhD

egyetemi docens
tanszékvezető

Dr. Simon Tünde PhD
Itt tudsz jelentkezni

Felvételi információ

Amennyiben kérdése van, témakörtől függően az alábbi elérhetőségekre küldheti meg felmerülő kérdéseit. Ha nem biztos benne, hogy melyik témakörbe tartozik a felmerülő kérdés, akkor a „TECHNIKAI” e-mail címre küldje meg levelét!

Felvételi eljáráshoz, jelentkezéshez, vizsgadíjhoz, vizsgák lebonyolításához kapcsolódó TECHNIKAI kérdések – tanulm@mke.hu
Alkalmassági és gyakorlati vizsgákhoz, portfólióhoz kapcsolódó SZAKMAI kérdések – barbocz.erika@mke.hu

Az általános felvételi eljárás menetének legfontosabb dátumai a 2024/25-ös tanévre

Felvételi vizsga szakaszai

Első szakasz - Alkalmassági vizsga információk (2024)

Második és harmadik szakasz – Gyakorlati vizsga információk (2024)

Kiegészítő információk

Tájékoztató e-mail az intézményi felvételi eljáráshoz (kiküldve: 2024.04.05.)

Felvételi vizsgadíj befizetésének, átutalásának menete (.pdf)

Alkalmassági vizsgához kapcsolódó kiegészítő információk (.pdf)

Nyilatkozat portfólióhoz (.docx)

Szállásigénylő adatlap felvételi gyakorlati vizsgákhoz (.docx)  

Az alkalmassági vizsgához kapcsolódó portfólió beküldésével, illetve a vizsgadíj befizetésével/átutalásával, továbbá a gyakorlati felvételi vizsgák lebonyolításával, a konkrét felvételi vizsganapokkal kapcsolatban a felvételi eljárásban megadott e-mail címére fog minden jelentkező tájékoztatást kapni 2024. március második felétől, legkésőbb 2024. április 08-ig.
A felvételi alkalmassági vizsga díját nem kell befizetni/átutalni a felvételi jelentkezéssel párhuzamosan, az csak április elején kell majd befizetni a kiküldésre kerülő elektronikus tájékoztató levelünkben (e-maiben) leírtaknak megfelelően!
Kérjük jelentkezőinket, hogy a SPAM könyvtárat is figyeljék a felvételi eljárás során, mert oda is bekerülhetnek az egyetem által kiküldésre kerülő tájékoztató levelek.
Javasoljuk a „@mke.hu” címről érkező levelek megbízható feladóként történő megadását a használt levelezőrendszer beállításai között.

Jelentkezési feltételek

A képzőművésztanár mesterképzési szak nappali vagy levelező munkarendű képzésére az MKE aktív és végzett hallgatói mellett azok is jelentkezhetnek, akik más felsőoktatási intézményben az alábbiakban felsorolt osztatlan mesterképzési vagy (osztott) mesterképzési szakok valamelyikén folytatnak párhuzamosan tanulmányokat, illetve ezen szakok valamelyikén szakképzettséget (diplomát) szereztek.
Elfogadott szakok: festőművész, grafikusművész, intermédia-művész, képzőművész, kortárs művészet-elméleti és kurátori ismeretek, restaurátor-művész, szobrászművész, látványtervező művész.

Más szakról történő jelentkezés esetén ún. kreditelismerési eljárás lefolytatása alapján kerül megállapításra, hogy a képzés bemeneti feltételeként mely további mesterképzési vagy osztatlan képzési oklevelet fogadja el a felsőoktatási intézmény.

Művészeti mesterképzéssel, vagy osztatlan művészeti képzéssel párhuzamosan jelentkezés nyújtható be tanárképzési szakképzettség megszerzésére. A jelentkezés feltétele a mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen való hallgatói jogviszony igazolása.
A tanári mesterszak legkorábban a művészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakon folytatott tanulmányok második, az osztatlan szakon folytatott tanulmányok ötödik félévétől vehető fel. A jelentkezés feltétele a mesterképzésen, vagy osztatlan képzésen való hallgatói jogviszony igazolása.
Párhuzamos képzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg. A párhuzamos képzésben a két szak együttes képzési ideje legfeljebb 1 félévvel lehet hosszabb az adott nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési időnél.
Párhuzamos tanulmányok esetén az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat a nem tanári mesterszak vagy osztatlan szak tanulmányi és vizsgakövetelményeinek eredményes teljesítését követően kezdhető meg.