Negyedik évfolyam, 1905   |   Harmadik szám   |  Tárgymutató  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Márkus László: A rézkarc    145
Lyka Károly: Modern otthon    151
Divald Kornél: Láthatatlan műemlékek    159
Spiegel Frigyes: A Cinquecento építészetéről    166
Leipnik L Nándor: Modern japán festészet    175
Olgyai Viktor: Böhm Pál    182
D: Czigler Győző    187
Malonyay Dezső: Az újabb festészet fejlődése    190

 

ROVATOK

 

Hazai krónika

Az Éremkedvelők Egyesületéről    201
A szolnoki művésztelepről    201
Kitüntetések    201
A Kir József-Műegyetem Hauszmann-pályázatáról    202

 

Külföldi krónika

Olasz krónika (A nápolyi képtár ügye, Carolus-Duran, holland metszetek és a római építőművészek fényképészeti kiállítása, Jegyzetek a velencei kiállításhoz, Nemzetközi művészeti kongresszus, A milánói Verdi-szobor-pályázat) (Lendvai Károly)    203
Müncheni krónika (A rézmetszetgyűjtemény és a műegyesület kiállításai, Segantini hármasképe, A Szecesszió modern képtára) (Olgyai Viktor)    205

 

Adatok művészetünk történetéhez: 207

 

Művészeti irodalom: 208

 

Művásár: 213

 

Lejáró pályázatok: 214

 

Kiállítások naptára: 216

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003