Dr. Lázár Eszter PhD

egyetemi docens

CV

Miskolc, 1973

Végzettség és szakképzettség

művészettörténész, ELTE BTK, 1998, kulturális antropológus ELTE TÁTK, 2003.

PhD 2019 Oktatási fordulat a kortárs képzőművészetben és a művészetoktatásban,  Kultúratudományi Program, Irodalomtudományi Doktori Iskola, PTE

2012 Art & Dialogue Engagement in Art and Engagement through Art - international training course, Barcelona, Spain

Munkahely

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék, egyetemi tanársegéd

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok/ tagságok

2001-1999 Kállai Ernő műkritikusi ösztöndíj
2003-tól Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagja
2004 - 2005 FKSE Kiállítási Bizottságának kurátora
2008-2015 Labor bizottság tagja
2008. European Course for Contemporary Art Curators, Milanó (kurzusvezető: Charles Esche)
2007. International Summer Seminar for Curators, Yerevan, Armenia
Close Connection program (Amsterdam) – nemzetközi kurátor találkozó

Kutatás:

2016-2019 RomArchive  - nemzetközi archívum filmes szekciójának kutatója (https://www.romarchive.eu/en/)

2012 - 2015 A kurátori gyakorlat és diskurzus szótára, tranzi.hu, kollaboratív kutatási projekt (Szakács Eszter, Beöthy Balázs, Frazon Zsófia, Erőss Nikolett, Lázár Eszter)

2012. A gyakorlattól a diszkurzusig, művészetelméleti szöveggyűjtemény, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Képzőművészet-elmélet Tanszék, társzerkesztőű

Az eddigi oktatói tevékenység

2009 - től tanársegéd a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet – elmélet Tanszékén. A következő tantárgyak oktatásában veszek részt: Kurátori alapismeretek, Kurátori ismeretek, Kiállítás-rendezési gyakorlat

Kurátori projektek, konferenciák

2010.
- A pult mögött – A posztszocialista gazdaság jelenségei a kortárs művészetben, nemzetközi kiállítás, Műcsarnok, társkurátor (Petrányi Zsolttal) (a kiállításhoz kapcsolódó konferencián részvétel)
- Néma jelek- (In)tolerancia a kortárs művészetben, kurátor, MKE
- Our Time – nemzetközi videókiállítás-sorozat, társkurátor (Lisszabon, Varsó, Rotterdam, Bukarest, Riga)

2009.
- Recognising the Past – Designing the Future: az átmenetiség alakzatai A PTE Művészeti Kar és a University of Lapland, Department of Research Methodology / Cultural History (Rovaniemi, Finnország) előadás a workshopon - Pécs, 2009. április 20-25
- AVIVA zsűritag, Műcsarnok
- Mielőtt elered az eső, kArton Galéria művészek: Bartha Máté, Csoszó Gabriella, Esterházy Marcell, Orbán György, Somogyvári Gergő - Feszt Judit, kurátor

2008.
- A Velencei Képzőművészeti Biennalé Magyar Pavilon kiállításához kapcsolódó pályázat - zsűritag
- Meeting Europe, Projected Vision, Apollonia, Strasbourg- kurátor Esterházy Marcell, Erhardt Miklós, Andreas Fogarasi, Lovas Ilona)
- Láthatósági viszonyok – nemzetközi kiállítás és workshop sorozat, MKE, kurátor
- Műhelyek - a magyar animáció a két világháború között, kArton Galéria, társkurátor

2007.
- Utódallamok – Művek a posztszovjet államokból, MKE kurátor

2006.
- Elképzelések egy fiktív akadémiáról – nemzetközi kiállítás, kurátor, MKE
Clémentine Deliss, Fundacja 36,6, Christian Jankowski, Arturas Raila, Copenhagen Free University, Michal Moravcik, Ádám Lendvai, Beata Veszely, Mischa Kuballand ZKM hallgatók
- Megsejtett múltak / Intimations of the Past (nemzetközi kiállítás az AICA konferenciához kapcsolódóan) – MKE, Mario Rizzi (I), Anna Konik (Pl), Anri Sala (AI/F), Adrian Paci (AI/I), Chantal Akerman (B), Luca Göbőlyös, Pál Gerber, Tibor Gyenis(H) – kurátorok: Lázár Eszter,Sturcz János
- Időjárástól Függetlenül / Regardless of the Weather (Veli Granö, Katja Tukiainen, Szabolcs KissPál, Mária Chilf), kArton Galéria


Kiállítások

2020-tól: Várószoba - női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján
(társkurátor) - Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és a Közkincs Könyvtár

2019-től Az OFF Biennálé kurátori csapatának tagja

2019. szeptember Utópia Áruház - Otthon vagy az iskolában, A DempLab projektje, Otthon Áruház, Budapest  

2019. Tehnica Schweiz: A kék terem (kurátor), A tatai Zsonagóga Volt Kiállítótere, Kiscelli Múzeum

2018. Formaképzési stratégiák / Form Creation Strategies (co-curator: Ádám Albert)

2018. Zeitgeistlos, curated by, Knoll Gallery, Bécs (társkurátor: Edina Nagy)

2017. A repülő kajak / The Flying Kayak, , Konkoly-Thege Csillagvizsgáló, OFF Biennale Budapest (társkurátor Edina Nagy)

2010 Ambivalens örökség in: A Pult mögött, A posztszocialista gazdaság jelenségei a kortárs művészetben Műcsarnok, Budapest 2010.

2009 Whose Dream is it anyway? (társszerző: Berit Fisher) An exhibition proposal in: Time at work R. Pinto, G. Scardi, CECAC, Milano, Postmediabooks, 2009. 129-137 pp

2008 Leckék szerénységből – A nyitott akadémia modelljéről in: exindex, http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=596
Interview With Eszter Lázár Allan Siegel in: Artmargins http://www.artmargins.com/index.php/5-interviews/98-interview-with-eszter-lazar-
Meeting Europe, Projected Vision, Apollonia, Meeting Europe - Hungary 2008, szerk: apollonia, european art exchanges.
Melancholia samotności (Anna Konik: Our Lady’s Forever. Kronika. Bytom) OPCJE
Furcsa paradicsom, Surányi Miklós fotóiról in: Magyar Lettre International, 68. tavasz
Index (február) körkérdés a hazánkban működő non-profit intézményrendszerről

2007 The Melancholy of Solitude - on Anna Konik’s videoinstallation "Our Ladys Forever" Zacheta National Gallery, Warsaw, 2007
Kettőzött képek (Doubled images), Bartha József munkáiról in: A hét , 2007.
Elképzelések egy fiktív Akadémiáról /Models for a Fictional Academy – website projekt. www.mke.hu

2006 Megsejtett múltak / Intimations of the Past / MKE, kiadvány
Standing like an idiot ( John Wood & Paul Harrison) – www.exindex.hu, március
Farkas Zsuzsa, – Diploma katalógus, Szobrász Tanszék, MKE, 2005.

 


Publikációk

Publikációk (válogatás)

2020. Lázár, Eszter A művészetoktatás lehetséges modelljei, In: Alkotás, értelmezés, recepció. Tanulmányok Végvári Lajos művészettörténész
tiszteletére. Magyar Képzőművészeti Egyetem (2020), szerk. Révész Emese, 2020. pp. 143-150.

2020. Lázár, Eszter ; Székely, Katalin: Rebels – Művészeti akadémiák és a rendszerváltás
Kelet- és Közép-Európában Budapest, Magyarország : Meridián Kiadó (2020)

2020. Lázár, Eszter: Elfújja a szél?: Art Encounters – Találkozások a művészettel – 3. Temesvári Biennálé, In: Balkon
https://balkon.art/home/elfujja-a-szel-art-encounters-2019/ (2020)

2019. Lázár, Eszter ; Szarvas, Zsolt: Hagyj nyomot! Mit keresnek a művészek az iskolában?: DemoLab: egy művészeti-pedagógiai kezdeményezés, In: INDEX, szeptember - október, 2019.


2019. Lázár, Eszter: Újraírható történetek: Roters&Szolnoki: Wunderblock és Keserue Zsolt: Nemzeti Tankönyv
című kiállítása, In: Balkon. 2019. november, pp. 24-31.

2019. Deconstruction of the 'Other' in Animated Films, társszerző: Christian Gasser, romarchive.eu

2018. Smash the System! / Zúzd szét a rendszert! / A Hornsey School of Art 1968-as eseményei de Duve művészetoktatási modelljei kapcsán – 3. rész, 25. évf. 12. sz. / 2018 pp. 32–36

Thierry de Duve „közép-kelet-európai” művészetoktatási modelljei, 2. rész, In: Balkon, 6-7, pp 11-16.

A művészetoktatás lehetséges modelljei Thierry de Duve szövegei és azok utóélete, In: Balkon / 25. évf. 2. sz. pp 24-30

2017 Pár lépés a határon át: documenta 14 / Few Steps Across the Border, EXINDEX: november pp. 1-3. , 3 p.

2016. Félelem az ismeretlentől A társadalmi halott szellemei, In: Balkon / 6 pp. 26-28. , 3 p. (hun)

2016. Lázár, Eszter ; Halina, Cader - Pawlowska (szerk.); Bernadeta, Stano (szerk.) The Breach of Silence (eng) Kraków, Lengyelország : (2016)


Tantárgyi program

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a 2009/2010 tanévben Képzőművészet-elmélet alapszakot (BA) indított. A Képzőművészet-elmélet szak alapszíntű és átfogó művészetelméleti, valamint kurátori-gyakorlati ismereteket kínál hallgatóinknak.

Részletek az új szakkal kapcsolatban:

A szak oktatási programjának kialakításánál fontos szempont volt, hogy az alapképzés mindhárom évfolyamának előadásain tárgyalt témák és a szemináriumokon végzett gyakorlati munka egymásra épüljenek.

Három tantárgyat közösen oktatunk Szoboszlai Jánossal. A tematikákhoz kapcsolódóan időnként mód van arra, hogy hazai és külföldi vendégelőadókat is hívjunk.     

Az Képzőművészet-elmélet Alapképzés (BA) keretében az általam oktatott három tantárgy a következő:

1. Kurátori alapismeretek (1. évfolyam, 2 szemeszter)

A kurzus bevezetést kínál a képzőművészet intézményeinek és azok működési elvének alapvető mechanizmusaiba, a nyilvános múzeumok kialakulásától a kortárs művészeti intézmények különböző típusáig.
Az alapozó szakasz kitér olyan kérdések felvázolására, mint a múzeumok és galériák szerepe, kiállítások történeti kontextusai, a kiállítás-rendezés problémái, a kurátori koncepciók típusai, a műtárgy- és műemlékvédelem kérdései és gyakorlata, valamint a non-profit szektor és a kereskedelmi szféra különbsége. Az alapozó szakasz ismeretköreire épül a törzsszakasz elméleti és gyakorlati kurzusa.

2. Kurátori ismeretek (2-3. évfolyamok, 4 szemeszter)

Az Kurátori ismeretek a 2 féléves alapismereti kurzusra épül.  Az elméleti tantárgy átfogó ismereteket kínál a kulturális intézmények rendszeréről (reprezentáció és politika, kulturális örökség, múzeumok, galériák, folyóiratok, műemlékvédelem stb.), a művészet és társadalom (művészetpolitika, oktatás, állami támogatás, média), valamint a művészet és gazdaság (műkereskedelem, művészeti vásárok, szponzoráció, marketing, non-profit szektor, alapítványok) kapcsolatáról.
Az előadásokon foglalkozunk a képzőművészeti kiállítások / projektek menedzsmentjének elemeivel  (intézményirányítás, közönségkapcsolat, művészeti marketing, arculat, adminisztráció, kurátori stratégiák stb.), valamint az alapvető jogi ismeretekkel (szellemi tulajdon, szerzői jog és más művészi jogok) is.

A 3. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hazai és a nemzetközi kurátori praxisok elemzésével foglalkoznak, céljuk a nemzetközi művészeti világ ezen aspektusának megismertetésén túl az egyéni érdeklődésnek megfelelő kurátori szemlélet megalapozása.
A 4. szemeszter (3. évfolyam) előadásai a hallgatók folyamatban lévő diplomamunkáival kapcsolatos témákat ölelnek fel, így tartalmuk szemeszterenként változik.

3. Kiállítás-rendezési gyakorlat (1-2-3. évfolyamok, hat szemeszter)

Kiállításrendezési gyakorlatok
A hetente 2 x 1,5 órás szeminárium lehetőséged ad arra, hogy múzeum és galérialátogatásokat szervezzünk, kutatóközpontokba látogassunk el, ahol a hallgatók megismerhetik az intézmények működését, kiállítások rendezőivel, kurátorokkal találkozhatnak, az egyes kiállítások „műhelytitkaiba”, a rendezés fázisaiba nyerhetnek bepillantást. Ezen kívül a tantárgycsoport a művészeti kurátor feladataihoz elengedhetetlen ismeretekre fektet hangsúlyt: kiállítási koncepciók megalkotását, a művek korszerű installálását, a sajtóanyag megírását és a kiállítás dokumentálását a gyakorlatban oktatja a hallgatóknak. A hallgatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az egyes tevékenységeket valós kiállítások megrendezése során sajátítsák el. A gyakorlati órák keretén belül a kiállítás-rendezés különböző állomásait és a szervezés során felmerülő feladatokat ismerik meg. Az elsajátítandó ismeretek a következők: kurátori kutatás formái, helyszínei, koncepcióírás, projektkészítés, költségvetés, fund-raising, pályázatírás, team- és time menedzsment, PR,  dokumentálás (web, katalógus), tárgyalástechnika, szerepjáték.

Az 1. évfolyam kutatási munkafázison alapuló, fiktív (tehát szervezési kérdésekkel még nem foglalkozó) kiállítások kurátori koncepcióinak elkészítésével foglalkozik.

A harmadik és negyedik szemeszter (2. évfolyam) a kiállítás-rendezői/kurátori tevékenységek gyakorlati oldalára koncentrál.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 1-2 szemeszterének témáira épülnek.
Mivel ebben a két szemeszterben a Kurátori ismeretek című előadás a kiállítás projektmenedzsmentjére koncentrál, a szeminárium gyakorlati feladatai is ezekkel a területekkel kapcsolatosak.
Az 5. szemeszter (3. évfolyam) a hazai és nemzetközi kurátori praxisokkal kapcsolatos gyakorlati feladatokat tartalmaz.
A feladatok egy része kurátori koncepciók alapján megvalósult kiállítások komplex kutatása, másik részük ezek kimerítő kritikai analízise.

A 6. szemeszterben (3. évfolyam) a diplomamunka elkészítése a feladat, ezért szakdolgozati szemináriumnak tekinthető.
A gyakorlati munka témakörei a Kurátori ismeretek című előadás 4. szemeszterének témáira épülnek.
A diplomamunka egyrészt szöveges tézis elkészítését, másfelől egy-egy kiállítási projekt megvalósítást tartalmazza.

Dr. Lázár Eszter PhD