Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatta a 101016460 azonosítószámú támogatási megállapodás keretében

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt összefoglaló adatai

Projekt címe: Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’
Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Kedvezményezettek: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Hochschule für Bildende Künste https://www.hfbk-dresden.de/ Accademia di Belle Arti di Roma https://abaroma.it/ Latvijas Mākslas akadēmija https://www.lma.lv/

A projekt hivatalos honlapja: https://differences.eu4art.eu/

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.01.01-2023.12.31

Projektmenedzsment: Hochschule für Bildende Künste (HfBK)

Vissza nem térítendő támogatás összege konzorciumi szinten: 1 999 997.52 €
ebből a Magyar Képzőművészeti Egyetem által elnyert támogatási összeg: 449 831.27 €

A projekt a Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram keretein belül valósult meg.

DIFFERENCES – Művészeti kutatás az Európai Unióban

Az EU4Art_differences négy jelentős európai művészeti felsőoktatási intézmény – a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), a drezdai Hochschule für Bildende Künste (HfBK), a római Accademia di Belle Arti di Roma (ABARoma) és a rigai Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) – közös kutatási projektje, amely 2021. január 1. és 2023. december 31. között valósult meg. A projekt hozzájárult az európai művészeti felsőoktatási intézmények közötti együttműködéshez, valamint bemutatta és integrálta a művészeti kutatás különböző módszereit és gyakorlatait az egyetemi kurrikulumba.

A kutatási projekt öt munkacsoportból állt:

  • WP1 munkacsoport Projektmenedzsment „Project Management” (HfBK),
  • WP2 Művészeti laboratóriumok létrehozása "Fine Arts Lab Establishment" (MKE),
  • WP3 Kutatás és innováció transzfer „R&I Agenda and Transfer to Citizens & Society” (HfBK)
  • WP4 Kreatív ökoszisztéma „The creative eco-system” (ABAROMA),
  • WP5 Disszemináció és fenntarthatóság „Dissemination & Sustainability” (LMA)

A WP2 munkacsoportot "Fine Arts Lab Establishment" a Magyar Képzőművészeti Egyetem vezette. A kutatócsoport ezen belül a művészeti kutatás elméleti hátterével, a kutató laboratóriumok, jó gyakorlatok feltérképezésével, a szellemi alkotások szabályozásának összehasonlító elemzésével, valamint az emberi erőforrás kérdésével foglalkozott.
A projekt kezdetén azt vizsgáltuk, hogy a művészeti egyetemeken hogyan történik a tudásátadás: vagyis milyen oktatási módszereket és gyakorlatokat alkalmaznak a művészeti kutatás változatos módszertanának átadására. A kutatás alapján kirajzolódó intézményi hasonlóságokat, valamint az esetleges anomáliákat megosztottuk a nemzetközi kollégákkal is.

Feltérképeztük a résztvevő intézmények szellemi tulajdonjogi szabályait és gyakorlatát, valamint a négy országban a szellemi tulajdon létrehozásában részt vevő kutatók jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási területen. A felmérés eredményeként ajánlásokat fogalmaztunk meg az EU4Art intézményei számára a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok lehetséges harmonizációjával kapcsolatban.

Információkat gyűjtöttünk arról, hogy az egyes partnerintézményekben az oktatók/kutatók értékelésére milyen adatbázisokat és rendszereket alkalmaznak (teljesítményértékelés és visszajelzés, előléptetési rendszerek, publikációk megjelenésének támogatása, karriertervezés, karrierfejlesztési programok, külső finanszírozási lehetőségek). A vizsgálat célja az egyetemi oktató-kutató értékelési rendszerek megismerése, valamint a lehetséges jó gyakorlatok átadása volt.

A projekt egyik fő célja és feladata az volt, hogy a résztvevő intézmények létrehozzanak egy-egy saját LAB(oratórium)ot, ezen keresztül értelmezve a művészeti kutatás (artistic research) fogalmát, szervezeti, kutatási, valamint fejlesztési lehetőségeit. A különböző helyi kontextusokból és intézményi hagyományokból adódóan a partnerek együttműködésben, ugyanakkor egymástól függetlenül alakították ki saját koncepcióikat és indították el saját LAB-jeiket.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a LAB-ot egy olyan diszkurzív térként alakította ki, ahol a különböző szintű (hallgatói, doktorandusz, oktatói) egyéni kutatási eredmények megoszthatóak, és metszésterületeiken olyan közreműködések alakulhatnak ki, amelyek külső partnerek bevonásával szélesebb kulturális és társadalmi hatást eredményezhetnek. A 2022. november 15-ei, sikeres „LAB pilot eseményt” követően 2023. március 23-án a partnerek ismertették a LAB-ok koncepcióját és tevékenységét egy sajtókonferencia keretein belül Budapesten, amely alkalmat nyújtott néhány konkrét, az MKE-n zajló hallgatói művészeti kutatás közvetlen megismerésére, „megtapasztalására” is. A sajtókonferencia alkalmából jelent meg a „Labification – Metaphor or practice” című kiadvány, amely összegezte a partnerek LAB koncepcióit. 2023-ban még további három LAB workshopot rendeztek az MKE-n, ezeken a szemináriumokon a hangsúly nem a művészeti kutatás témáján, hanem a kutatási módszereken, azon belül is a diszkurzivitáson és a narrativitáson alapult, amelyeket a tudástermelés kollektív kísérletének kontextusában vizsgáltak.
A projekt keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetem két hiánypótló publikációt készített a művészeti kutatás témájához kapcsolódóan.

A partnerekkel együttműködve egy angol nyelvű könyv "Approximating Borders: Artistic Research in Practice" jelent meg, melynek létrehozásában olyan képzőművészek, művészek és művészcsoportok vettek részt, akik alkotói gyakorlatukban következetesen alkalmazzák a művészeti kutatást és közvetítik azt a művészeti felsőoktatásban, valamint, akik egy-egy művük létrejöttének bemutatásán keresztül betekintést nyújtanak módszertanukba.
A kiadvány a művészeti kutatással kapcsolatos különböző kutatási módszerekre fókuszál, amelyek gyakorlati folyamatát nemcsak szövegek, hanem vizuális anyagok segítségével mutatja be. A 225 oldalas könyvben szereplő szövegtípusok három fő csoportba sorolhatók. A központi csoportba tartozó ún. művészi hozzájárulásoknál kortárs művészek ismertetik az alkotómunkához kapcsolódó kutatási folyamataikat. A másik szövegtípus, az úgynevezett „inzertek” elméleti szakemberek által írt rövid összefoglalók. A szerzők esetenként történeti távlatból mutatják be a művészeti kutatás és az oktatás összefüggéseit, a kutatás intézményi infrastruktúrájához és a felsőoktatás irányvonalaihoz való alkalmazkodás szükségességét. Az említett szövegtípusok mellett a művészekkel készült interjúk az alkotói folyamatok és a kutatás összefüggéseit egy külső nézőpontból vizsgálják. Bár a kiadvány elsődleges célközönségét a diploma előtt álló és a doktori kutatásban résztvevő művészhallgatók alkotják, hasznos könyv azok számára is, akik a művészeti alkotófolyamatok és a művészeti kutatás közötti összefüggésekre kíváncsiak.

A fent említett könyvön kívül elkészült egy magyar nyelvű szöveggyűjtemény isElmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban – szöveggyűjtemény a művészeti kutatásról” címmel, amely a művészeti kutatással kapcsolatos fontos történeti és kortárs forrásokat, elméleti szakemberek és művészek által írt szövegek magyar fordításait tartalmazza. A több mint húsz szöveget tartalmazó kötetben a művészeti kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb Európai Uniós irányelvek és nyilatkozatok is megismerhetőek. A kötet célja, hogy a magyar hallgatók fontos írott forrásokhoz jussanak a művészeti kutatás témájában.

Pátosz – Mítosz

Kőnig Frigyes képzőművész kiállítása
Megnyitó: 2024.04.27. 16:00
Helyszín: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Megtekinthető: 2024.04.27 – 06.01.

Pátosz – Mítosz

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön, ösztöndíjjal!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.  16:00

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Pályázz Erasmus+ szakmai gyakorlatra és szerezz munkatapasztalatot külföldön, ösztöndíjjal!
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 27.  16:00

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

TERMÉSZETES ABSZTRAKCIÓ – Péter Alpár képzőművész kiállítása

Megnyitó: 2024.04.30. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.04.30. – 2024.05.10.

TERMÉSZETES ABSZTRAKCIÓ – Péter Alpár képzőművész kiállítása

A Magyar Művészeti Akadémia tagjait bemutató sorozat tárlata

Megnyitó: 2024.04.26. 17:00
Helyszín: Kecskemét, Hírös Agóra Kodály terem
Megtekinthető: 2024.04.26. – 05.19.
Finisszázs: 2024.05.16. 17:00

A Magyar Művészeti Akadémia tagjait bemutató sorozat tárlata

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

Megnyitó: 2024.04.24. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2024.04.25. – 05.07.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Let Your Star Shine - Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Tárlatvezetés

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága
Szabó Ádám osztályának kiállítása
2024. április 18. csütörtök 17:00
2024. április 26. péntek 18:00

Tárlatvezetés

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Emlékét megőrizzük.

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

Szabó Ádám osztályának kiállítása
Megnyitó: 2024.04.09. 18:00
Megtekinthető : 2024.04.10.-25
Helyszín: ISBN könyv+galéria

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.04.17–26.

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Let Your Star Shine

Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján
Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.04.17. – 05.03.

Let Your Star Shine

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

Időpont: 2024.04.16. – 05.03.
Helyszín: MKE (1062 Bp., Andrássy út 69–71.)

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Megnyitó: 2024.04.04. 18.00
Helyszín: B32 GALÉRIA
Megtekinthető: 2024.04.05–30.

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

2024-ben is lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadó civil szervezetek számára felajánlható 1 százalékával a Magyar Képzőművészeti Egyetemet támogassa.

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

C80 – A rák esztétikája?

Megnyitó: 2024.04.05
Helyszín: Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Megtekinthető: 2024.04.05 – 05.31.

C80 – A rák esztétikája?

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Nevezés határideje: 2024.03.27.
Az alkotások, dolgozatok elkészítési határideje: 2024.04.15.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.04.30.

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

Köszönjük az érdeklődést, kapacitás hiányában nem tudunk több regisztrációt fogadni, szeptembertől újra várjuk a jelentkezéseket

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

A Toolip Art Gallery pályázata

Jelentkezési határidő: 2024. május 20.

A Toolip Art Gallery pályázata

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Határidő: 2024. április 30.

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Logó- és arculattervezés a V4 Ipari Örökségének Népszerűsítésére
Határidő: 2024. május 15.

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

2024. februártól érkezik egyetemünkre Georg Winter német vendégprofesszor, aki a Ludwig Támogatói Díj finanszírozásával tölt nálunk egy szemesztert.

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180