IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

IDOLUM – Gaál József

Gaál József kiállítása a Tér-Kép Galériában

Megnyitó időpontja: 2023. november16. csütörtök 18.00
1019 Budapest, Krisztina Körút 85.
Megtekinthető: 2023. december 15-ig

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

A megnyitót egy performansz követi Gaál József előadásában.
Címe: Vokális előadás KURT SCHWITTERS poémái nyomán.

Megnyitó: november 16. csütörtök 18:00
Helyszín: Tér-Kép Galéria (1016 Budapest, Krisztina körút 83-85.)
A kiállítás december 15-ig, keddtől szombatig 14-18 óráig látogatható.


IDOLUM

Az emberi értelem pedig görbe tükre a tárgyak sugarainak: saját természetét a dolgok természetével összekeverve eltorzítja és meghamisítja a dolgokat. (Francis Bacon)

Egyetlen idol – valótlanul valóságos, valótlanságában valóságosabb – újabb és újabb rétegként burkol, majd hámlik és foszlik, ahogy rakódik, úgy leválik. Átmenetiségében megváltozhatatlan, változékonyságágában körvonalazhatatlan. Megfoghatatlan, porózus, porló, homogén alaktalan. Csonka, magába záruló formátlanságban, torzó a befejezhetetlenségben. Sebek, rések, hegek, testbe írt stigmák, elcsorgó hieroglifák. Végtelenített tudatszünet az automata kvázi tudata, ismétlődő ornamentika, monotónia. A bábok burkolata újabb bábhéj, végtelen hasonmások, pszeudo identitások. (Gaál,2020, cédulanapló)

Egy Idolumban torlódik össze az emberi tudatgépezet. Lenyomatok, testfertőzések, amelyek mindent átprogramoznak. A polarizált identitás valójában homogén, sajátosság nélküli mállékonyság, eredet nélkülivé vált alakzatok. Olyan elemekből, amelyeknek értelme csak illúzió. Mindegy, hogy ez a töredékesség hová illeszkedik, éles szilánkokként felaprózzák a testet, tudatot. Valóságot szeletelő, továbbaprózó és felőrlő szimulákrum ékek. Eredet nélkül, amnéziával a képek átszelik a tudatot. A maradványok, fragmentum ülepedések amorf ragadványokká alakulnak. Mutáns alakzatok végtelen labirintusban, rizóma, végtelenbe terjedő bélrendszerben elegyednek. Monoton, elnyújtott és mechanikus apokalipszis. Észrevehetetlen.

Az önfelszámolás valójában ritkuló tágulás, a világban való feloldódás, ami a nyitottság és befogadás készség hamis illúziójából ered. Az önátalakítás mechanizmusa a sokféleség egyneműsítő, szintetikus összekapcsolása a valóságtól elidegenített fragmentumokból kreált mutánsok, hibriditások. Az idolumok megsokszorozódása által az illuzórikusban való létezés már kirekeszti az emberen kívüli természetet. Az illuzórikus fantazmák fokozatosan elhatalmasodnak a tudati valóság ködképeiben, a világtalanságot spektákulumkaleidoszkóp kupolák, mint fraktálkaptár végtelenség. A technoszférikus tudatkupola a sokszorozódás szimuláció-láncolataival borítja be az elmét. A tudat öntudatlan járatait már a technoszféra képömlenyei töltik ki, megszűnt az autonóm emberi szubjektum. Egymást kioltó idolumok cirkulálnak porózus állagú tudat üledékes járataiban.

Ahogy Bacon – megálmodva az Új Atlantiszt – nem láthatta a jövő problémáit, az életmód változása most átláthatatlan gyorsasággal újabb és újabb társadalmi és tudati változásokat generál. Az újkor elején Bacon tudatot elhomályosító, a megismerést gátló idolumok típusaival jellemezte a megtévesztett embert. A kibernetikus, idomító Nagy Idolum már a valóság lecserélése, ahol a sokféleség illúziója mögött valójában egyféle cselekvési rendszeren belül létezhet. Ehhez kapcsolódott teória a nem esszenciális antropológia, mint újabb pszeudo paradigmaváltás, a poszthumanizmus szétszórt beszédmódok, fikciók, kvázi ismeretelméleti és antropológiai képzelgések heterogén tárháza. Egyszerre destabilizáló és újradefiniáló heterogén elméletei a humanizmus kiüresedő értékvilágának. Testdekonstrukció és testkonstrukció fantazma képei, végeredmény nélkül felvillanó mutáns testképek fragmentumai. A Novum Idolum megszámlálhatatlan, illékony ködképek urnája. Új Bálvány az unalomban variálható életstílus jelmezzel, a technokapitalizmus romantikus utópia variációi. Szeletelt identitások az eltérített valóság illúzióinak fátylai. Az ember feletti ember ideája a poszthumán heterogén filozófia burkolata mögötti ideája, valójában a technoevolúció utópiája. A sokféleség illúziója mögött a technikai monogenizmus gyártott egységessége a valóság. A poszthumán utópia – a test protézis általi határtalan progresszió ábrándja – valójában kiborg techno-vitalizmus, a Nagy Idolum egyöntetűsége. A magányos szeparált, de mégis egybepréselt tömeg, a Techno Moloch kohóbendőjében. Testkép illúziók csapongó fantáziáiból csak átmeneti testtákolmányok születhetnek, a szabadságillúzió szertelenségének és öncélúságának kimérái. A mindenkori megkonstruált pszeudokulturális kontextusok változatos termékei, az interszubjektív aktuális szeszély a képlékeny poliesztétikai és poliszexuális variabilitás fokozza a technikai termelést. A már technicizált testhez rendelt identitásprotézis-rétegek képlékeny összecsúszásai biztosítják a pozitívnak tartott hibrid állapot látszólagos nyitottságát. Elegyedésből eredő fúzió, a variálódás mennyiségi fokozásából létrejövő minőségi ugrás – a születő kiberpolitika termelő-teremtésének posztmarxista mutációja. A poszthumán polinarrációk fantazmái lefedik a valóságot –a szökésvonalak csak elmejátékok. A tényleges mechanizmusoknak mintha nem lenne célja, hacsak nem a technokapitalizmus fogyasztóinak szaporítása, a morzsalék sokaság egységes őrleménnyé darálása.

MKE Doktori Iskola program

2023. december 12. kedd

MKE Doktori Iskola program

KÖZEL EZREN LÁTTOGATTAK EL AZ EGYETEM NYÍLT NAPJÁRA

KÖZEL EZREN LÁTTOGATTAK EL AZ EGYETEM NYÍLT NAPJÁRA

Approximating Borders: Artistic Research in Practice — KÖNYVBEMUTATÓ

Időpont: 2023. 12. 12., 18:00
Helyszín: MKE Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény

Approximating Borders: Artistic Research in Practice — KÖNYVBEMUTATÓ

Művészet és innováció – Modern technológiákkal ismerkedtek a szobrászhallgatók

Művészet és innováció – Modern technológiákkal ismerkedtek a szobrászhallgatók

A hiány látszata

Horváth Rita képzőművész MA szakos hallgató kiállítása
Megnyitó: 2023. 12. 08., 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2023. 12. 09–13.

A hiány látszata

Demonstrátori pályázat 2023/2024

2023. december 15-ig

Demonstrátori pályázat 2023/2024

Lezajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményi fordulója

Lezajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményi fordulója

SZIGETEK ÉS LEHETŐSÉGEIK

Megnyitó: 2023. december 9. 19.00
Látogatható: 2023. december 10 – 2024. január 27.

SZIGETEK ÉS LEHETŐSÉGEIK

Megalakult az MKE Baráti Köre

Büszkén köszönti Baráti Körének első csatlakozóit a Magyar Képzőművészeti Egyetem, amelynek zártkörű alapító rendezvényét 2023. november 22-én tartottuk az Egyetem Barcsay termében.

Megalakult az MKE Baráti Köre

30+ Művészetpedagógiai kiadványbemutató

30+ Művészetpedagógiai kiadványbemutató

EFEMER EMLÉKEZET / EPHEMERAL MEMORY

Alternatív történetmesélés a JPhoto Archívum képeivel
Megnyitó: 2023. 11. 14., 18:00
Helyszín: 2B Galéria
Megtekinthető: 2023. 12. 15.

EFEMER EMLÉKEZET / EPHEMERAL MEMORY

IDOLUM – Gaál József

Megnyitó: 2023.11.16. 18:00
Helyszín: Tér-Kép Galéria
Megtekinthető: 2023.11.17– 12.15.

IDOLUM – Gaál József

Cipősdoboz akciót szervezünk!

Cipősdoboz akciót szervezünk!

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány felhívása

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

Benyújtási határidő: 2024. január 15.

Köztéri szoborpályázat – Wittner Mária és Gérecz Attila kettős, egész alakos portré

előKÉPZŐ

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
Jelentkezés folyamatosan október 2-ig

előKÉPZŐ

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Egy utópisztikus képzőművészeti egyetem
Megnyitó: 2023.10.17., 18.00
Helyszín: MKE, Barcsay-terem
Megtekinthető: 2023.10.18– 12.17.

Álmainkban valóra válnak az álmaink

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. február 7.

Horizont Európa Klaszter 2: Kultúra, kreativitás és inkluzív társadalom információs nap

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban