Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Pályázat Balatonalmádi közterületi lépcsőinek műalkotássá alakítására

Benyújtási határidő: 2023. február 28.
Balatonalmádi, a színes lépcsők városa
Urbanisztikai, művészeti és design projekt 2023

Részletes pályázati kiírás:

A Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület nyilvános pályázatot ír ki alkotóművészek és művészeti oktatásban részvevő fiatal alkotók részére, köztéri műalkotások létrehozására. A pályázat célja, hogy Balatonalmádi város területén található közterületi lépcsők színes műalkotásokká alakuljanak a város polgárai és az ide látogató nagyszámú turista örömére.

A pályázat Veszprém-Balaton 2023, Európai Kulturális Főváros program részét képezi.

1. A pályázat kiírója:

Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület, (székhely: 8220 Balatonalmádi, Bartók Béla út 28., adószám: 19141703-1-19, bírósági nyilvántartási szám: 19-02-0003858) továbbiakban: kiíró.

2. A pályázat célja, tárgya:

A Pályázat célja, hogy Balatonalmádi területén található közterületi lépcsők, professzionális művészek bevonásával és magas szintű művészi értéket és gondolatiságot képviselő, minőségi megvalósulásban, olyan műtárgyakká alakuljanak, mely az itt élőknek éppúgy, mint az idelátogató nagyszámú turistának, pozitív és maradandó élményt okoznak.

3. Általános követelmények:

A kiíró elképzelése, hogy Balatonalmádi város közterületein olyan a városképbe illő, pozitív üzenetet hordozó alkotások kerüljenek, melyek hozzájárulnak az itt lakók és az ide látogatók pozitív életérzésének megerősítéséhez. A megvalósuló műveknek harmonikusan illeszkedniük kell a lakókörnyezetbe, vagy közterületbe, továbbá nem sérthetnek jogszabályt, beleértve a plagizálást is, jó ízlést, erkölcsöt, a közösség íratlan szabályait.

4. Helyszínek:

A kiíró kilenc Balatonalmádiban található közterületi lépcsőre vonatkozóan írja ki a pályázatot. A lépcsők, egyedi adottságaikból és jellegükből fakadóan, különböző megvalósítási szempontokat vonnak maguk után, melyekről részletesen a www.aranyhid-egyesulet.hu/szineslepcsok honlapon kaphat tájékoztatást.

5. A pályaművek megvalósításának keretösszege:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázott mű létrehozásának összes költségét és a megvalósítás tervezett ütemezését.

6. A pályázók köre:

 • magánszemélyek és magánszemélyek csoportjai
 • egyéni vállalkozók
 • cégek
 • egyesületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek

7. A pályázókkal szemben támasztott követelmények

A kiíró elképzelése, hogy képzőművészek, grafikusok, dizájnerek egyénileg, vagy akár csoportosan is megszólítva érezzék magukat elképzelésük megvalósítására. Olyan alkotók, vagy alkotó csoportok jelentkezését várjuk, akik:

 • a kiíró elképzelésével azonosulni tudnak
 • a pályamunka terveit önállóan elkészítik
 • a helyszínekre vonatkozó környezeti adottságokat figyelembe veszik
 • a kivitelezést önállóan elvégzik
 • garantálják a kivitelezés magas minőségét és hosszú távú tartósságát
 • együttműködnek az adott közterület lakókörnyezetével és fenntartójával egyaránt
 • a pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A pályázók kiválasztásánál kiemelten kezelt szempontok:

 • kreatív művészeti koncepció
 • helyspecifikus szemlélet
 • helytörténeti szempontok, kulturális emlékezet
 • kapcsolódás a kortárs kultúrához, társművészetekhez (irodalom, filozófia, film, stb.)
 • fenntarthatósági szempontok, anyaghasználat, újrahasznosítás
 • rekonstrukciós ötletek, állagmegőrzési javaslatok, tartósság

8. A pályázaton való részvétel feltételei:

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a köztéri alkotást határidőre megvalósítja. A pályázó – ide értve az alkotócsoport tagját is – a pályázat benyújtásával vállalja, hogy nyertes pályázat esetén annak megvalósítására kötendő szerződéshez magyarországi székhellyel és adószámmal, magánszemély esetén magyarországi állandó lakhellyel és adóazonosító jellel rendelkezik.

A pályázók tudomással bírnak arról, hogy a pályaműveket más tulajdonán fogják végrehajtani. A pályázók vállalják tehát, hogy pályázati siker esetén az elkészült pályamű az ingatlan tulajdonosának vagyonát fogják gyarapítani.

A pályázók vállalják, hogy a pályázatot benyújtó jogi személynek egyidejűleg be kell jelentenie az eljárási jogosultságot igazoló dokumentumokat (cégkivonat, aláírási címpéldány), valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem állnak felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt. Ezzel egyidejűleg a jogi személynek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása. Amennyiben a pályázó természetes személy, vagy azok csoportja, a pályázónak be kell nyújtania a csoport meghatalmazását, illetve nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatot magánszemélyként kívánják végrehajtani. A magánszemély (vagy magánszemély csoport képviselője) ugyancsak igazolja, hogy nincs köztartozása.

9. A pályázat benyújtása, módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február. 28. kedd, 24:00

A pályázat benyújtása a megjelölt határidő figyelembe vételéve az szineslepcsok@aranyhid-egyesulet.hu email címre történik a szükséges dokumentumok csatolásával.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap kitöltve, aláírva, szekkenelve, PDF formátumban visszaküldve. . (A www.aranyhid-egyesulet.hu/szineslepcsok honlapról letölthető.)
 2. C.V. és szakmai munkásságot bemutató rövid portfolió, vagy online portfólió, honlap esetén az arra mutató link a pályázati adatlapon.
 3. Rövid leírás a lépcsőn megjelenő alkotás koncepciójáról.
 4. Részletes látványtervek a megvalósítani kívánt alkotásról.

Egy pályázó több pályaművet is benyújthat.

A pályázat nyelve: magyar.

10. A pályaművek elbírálása:

A pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:

Deák Erika – művészeti menedzser, filozófus, a Deák Erika Galéria tulajdonosa
Géczi János – József Attila-díjas költő, író, képzőművész, egyetemi oktató
Szűcs Attila – Munkácsy Mihály-díjas festőművész
Veszeli Lajos – Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett, Veszprém Megye Érdemrend-és Prima díjas festőművész, Balatonalmádi város díszpolgára
Szenteleki Gábor- Maticska Jenő-díjas festőművész

11. Sikeres pályázat esetén:

A kiíró az elbírálást követően értesíti a pályázókat pályázatuk státuszáról.
A nyertes pályázókkal felveszi a kapcsolatot a szerződéskötés és a részletek kidolgozása okán.

Szerződéskötéshez szükséges dokumentumok:

 1. Cégkivonat, bírósági nyilvántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás
 2. Képviseleti jogosultság igazolása
 3. Köztartozásmentesség igazolása
 4. Lemondó nyilatkozat a pályaműről nyertes pályázat esetén

A kiíró fenntartja a lehetőségét annak, hogy a pályázat kapcsán nem hirdet győztest.

12. A művek megvalósítása:

A pályázóknak a szerződéskötést követően nyílik lehetőségük a pályamunkák megvalósítására, 2023. áprilistól, augusztus végéig.

A pályázó vállalja, hogy a pályamű elkészítésére támogatói szerződést köt a pályázat kiírójával.

A pályázó vállalja, hogy a pályamű önhibájából történő el nem készülte esetén a pályázati összeget 30%kal növelten fizeti vissza.

13. A művek átadása:

A ’Balatonalmádi a színes lépcsők városa” program szorosan kötődik a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz. A nyár folyamán elkészült művészi lépcsőket az iskolakezdés utáni időszakban, sajtótájékoztató keretében adja át a városnak az egyesület. Az első átadó sajtóeseményre szeptember 5-29. között kerül sor a városközpontban, mely alkalmával a zsűritagok röviden bemutatják a pályázati nyertes alkotókat és művészi projektjeiket a város elöljáróinak, Balatonalmádi polgárainak és a meghívott sajtó képviselőinek. A 9 lépcső átadására összesen három részből álló programsorozat keretében kerül sor szeptember-október folyamán felolvasások, élőzenei programok kíséretében.

Felhívás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj­program­ban való részvételhez

Jelentkezési határidő: 2023. április 3.

Felhívás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj­program­ban való részvételhez
Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Megnyitó: 2023. március 23. 18:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2023. június 25-ig

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban
Várnagy Ildikó – JELEK II.

Várnagy Ildikó – JELEK II.

Megnyitó: 2023.03.28., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.03.28– 04.14.

Várnagy Ildikó – JELEK II.

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Határidő: 2023.05.15., 16:00

Hallgatók szakmai gyakorlati célú mobilitása

Inkubációs ház – Közösségi tér szakmai program

Inkubációs ház – Közösségi tér szakmai program
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023

Határidő: 2023.04.03., 24:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS | Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj 2023
PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj

PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj

Beadási határidő: 2023.04.26., 23.59

PÁLYÁZAT – Kassák kortárs művészeti díj
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 28.

MKE Doktori Iskola program
A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára

A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára

A Képzőművészeti Egyetem jótékonysági adományozást szervez a török földrengés áldozatai javára
Kijelentjük, hogy

Kijelentjük, hogy

Megnyitó: 2023.03.24., 18:00
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújvárosba
Megtekinthető: 2023.03.25– 05.14.

Kijelentjük, hogy
Egyoldalas Képregénypályázat

Egyoldalas Képregénypályázat

Jelentkezési határidő: 2023. április 16.

Egyoldalas Képregénypályázat
Képregényfüzet-pályázat

Képregényfüzet-pályázat

Nevezési határidő: 2023. április 22.

Képregényfüzet-pályázat

AMADEUS  ALKOTÓI  ÖSZTÖNDÍJ  PÁLYÁZAT |  Budapest 2023

Határidő: 2023. április 11-én 10-16 óra

AMADEUS  ALKOTÓI  ÖSZTÖNDÍJ  PÁLYÁZAT |  Budapest 2023

Díjak tervezésére hirdet pályázatot Terézváros

A benyújtás ideje: 2023. május 4. és 9. között

Díjak tervezésére hirdet pályázatot Terézváros

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Határidő: 2023. május 15. 16.00

Hallgatók DIPLOMA UTÁNI szakmai gyakorlati célú mobilitása

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati határidő: 2023. április 28. és 2023. október 20.

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!
GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field

GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field

Megnyitó: 2023.03.16., 18:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Megtekinthető: 2023.03.17– 04.23.

GYENIS Tibor ı Terepen ı On the Field

Pályázat – Akademie Schloss Solitude

Art Quarter Budapest 2023
Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

Pályázat – Akademie Schloss Solitude
Becskei Andor – CSENDES FORMÁK

Becskei Andor – CSENDES FORMÁK

Megnyitó: 2023.03.14., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.03.15– 03.24.

Becskei Andor – CSENDES FORMÁK
Virágkocsi ötletpályázat 2023

Virágkocsi ötletpályázat 2023

Jelentkezési határidő: 2023.04.10.

Virágkocsi ötletpályázat 2023
I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

Megnyitó: 2023.03.07., 18:00
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2023.03.08– 03.28.

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN
Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Jelentkezési határidő: 2023.03.31.

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére
A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai
BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //

BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //

Megnyitó: 2023.02.24., péntek 19:00
Helyszín: LAVOR Collective Art Salon
Megtekinthető: 2023.02.24-04.09.

BEHAVIOUR THERAPY // Határ Attila • Solo Show //
Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

Beadási határidő: 2023. május 2. 17 óra

Pályázat – Határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének tervezése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Berán Lajos-díj

Határidő: 2023. május 3-4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Berán Lajos-díj
FRESH EYES International 2023

FRESH EYES International 2023

Submission deadline: March 31st.

FRESH EYES International 2023
Kerámiapályázat Japánban

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban
Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában

Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában

Jelentkezési határidő: 2023. 04. 10

Pályázati Felhívás - Magyar Doktori Kutatói Ösztöndíj Kanadában