Menasági Péter: Melankólia

Menasági Péter: Melankólia

Menasági Péter: Melankólia

Menasági Péter: Melankólia című önálló kiállítása június 25-ig tekinthető meg a Műcsarnokban a Frissen 2023 sorozat keretében megrendezett Súlypontok – A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban című kiállítás részeként.

A melankólia a Hippokratész óta ismert négy temperamentum egyike, a lehangoltság, a depresszió állapotát jelöli. A korábban legveszélyesebbnek, legkedvezőtlenebbnek titulált, fekete epe túlsúlyú, szomorkás hangulatot az újplatonisták Arisztotelész nyomán – aki a filozófusokat, költőket, művészeket melankolikusnak titulálta – újraértelmezték és kiemelték annak pozitív vonásait. Szerintük a melankólia a művész veszélyes, de kiváltságos adottsága. Albrecht Dürer Melankólia című, sokszorosan összetett rézmetszet-sorozata is ezt a magába forduló, mégis különleges látásmódra nyitott állapotot ragadja meg, amelyen túlmutat a rézmetszetek közvetítette alkímiai-filozofikus ismeretanyag, ami Dürer művei alapján továbbgondolásra késztet. Ez a melankolikus létállapot szükséges tehát ahhoz, hogy a művészek és gondolkodók az ősi, transzcendens tudásból eredő alkotásokat hozzanak létre. Menasági Péter művészetét mindig is az ehhez hasonló, magasztosan melankolikus, ám gyakran pokolian nehéz állapot jellemezte, igazodva a József Attila által is gyakran idézett és kedvelt rigmushoz, melyet a költő mottóul választott a köteteihez: „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni / ottan kell azt megtanulni, hogyan kell a dudát fújni.” Az archaikus népi strófában minden benne foglaltatik, amit a sámánoknak vagy a művészeknek meg kell tapasztalniuk ahhoz, hogy küldetésüket betölthessék. Menasági személyes élményeiből inspirálódó művészete a pokoljáráshoz hasonlóan mélyre menve foglalkozik létkérdésekkel, aminek lenyomata valamennyi sűrített szövetű munkájában felfedezhető.

A kezdetben nonfiguratív, geometrikus, redukált formavilágú, szakrális jelképekben gazdag, meditatív munkákat készítő szobrász mostani műcsarnoki kiállításán figuratív alkotásokat mutat be. Első ilyen jellegű szobra egy köztéri pályázatra készített alkotás, az 1956-os hősnek, Mansfeld Péternek állított, 2004-ben felavatott emlékmű volt. A budai Rózsadombon helyet kapott, architektonikus jellegű, gránittömbök között álló, egész alakos bronzszobor az elnyomás börtönébe zárt mártírt jeleníti meg. A figura a méltatlan bánásmód és az egyéni szenvedés allegóriájává válik. A meztelenül, naturalista módon megmutatott, tökéletes testű ifjúnak saját börtöne válik szentélyévé. Az örökre szóló bezártság megidézi Mansfeld tragédiáját, amit Menasági alkotása időtlenné tesz.

A köztéri művekből kiindulva született meg az a három most bemutatott, a korábbiaknál elvontabb alkotása, amelyeket akár egy összetartozó egységnek is felfoghatunk. Az új munkákat összekapcsolja a közös cím – a Melankólia – és az alcímként választott irodalmi textusok. A Pilinszky János verseiből idézett sorok és a szobrok szövetének sűrítettsége hasonlatosak egymáshoz: az emberi sors tragikumát, az egyén magára hagyatottságát, a lét miatti szomorkás állapotot fejezik ki. A három sötétszürke figuratív szobor mindegyike valamilyen geometrikus, szintén sötét árnyalatú fémtömbbe zárva, vagy azon állva jelenik meg. Az alakok elhelyezése a térben tudatos, minden esetben különös jelentőségű: a lenti, a fenti és a kettő közötti szférában helyezkednek el, szimbolizálva ezen világok hármasságát. A nem evilági állapot egyfajta köztes helyzetként definiálódik az élet és a halál, a kint és a bent, a fent és a lent határmezsgyéjén. A világok közötti átjárás egyéni módon is lehetséges, de a kollektív tudattalanban, spirituális úton is létrejöhet.

A Melankólia sorozat Zuhanás, miben szállni kell (Pilinszky: Kísértés – részlet) alcímű munkája egy pengeszerű diagonálon álló, meztelen férfi szobra, amely a térből való kimozdulás dinamikájával uralja a kiállítóteret. Az elindulás és megérkezés közötti állapotot rögzíti a szemmagasság felett álló, védtelen alak, amely az Ecce Homo krisztusi ideájához hasonlatosan tűnik fel. Az ítéletre váró test kiszolgáltatva várja sorsának alakulását. A munka a kibillenés állapotát ragadja meg, azt a pillanatot, amikor még minden nyitott, bármi megtörténhet, a végkifejlet megítélése a néző feladata, ezáltal a mű aktív gondolkodást, részvételt vár el a befogadóktól. A második, „A teremtés bármily széles / az ólnál is szűkösebb” (Pilinszky: Elég – részlet) alcímű munka egész alakos, szintén meztelen férfialakja szemmagasságban, egy falból kiálló fém hasábban, fekvő helyzetben jelenik meg előttünk. A lebegő figura a léthatár köztességét szimbolizálja, ami az anyaméh ősállapotára emlékeztet, de akár az elmúlás előtti időpillanatot is rögzítheti. A látogatói tekintet Mantegna Halott Krisztusához hasonlóan csak perspektivikus rövidülésként láthatja a szobortestet, annak – egyébként csukott szemű – tekintetével nem tud kapcsolatot teremteni, ami ugyanígy igaz a felettünk, diagonálon álló szoborra is.

A harmadik, „Égve hagytad a folyosón a villanyt” (Pilinszky: Négysoros – részlet) című alkotás figurális alakja egy beton fejszobor, amely egy megvilágított, részben nyitott vasládába zárva várja, hogy a néző megálljon előtte. A folyosószerű úton végighaladva egy köztes térbe kerülünk, amely a születéshez és a halálhoz vezető utat szimbolizálhatja. A fejhez érve a látogató megpróbál szembenézni a szoborral, ami azonban különös módon lehetetlen. Menasági szobrászati-technikai bravúrja a tekintet nélküli szem megalkotása, amely egyfajta ürességet, ugyanakkor örök érvényű, szakrálissá magasztosuló látványt közvetít. A szobrokkal való szembesülés az önmagunkkal való lelki találkozásra ösztönöz, hogy az élet értékeit melankolikus tudatossággal mérlegeljük és értékeljük. A három szoboralak azt a végtelenné tágított létállapotot rögzíti, ami együtt jár az élet nehézségeinek megélésével, a memento mori figyelmeztetésének tudomásulvételével és az ahhoz kapcsolódó filozofikus tartalmak átélésével.

Fazakas Réka, a kiállítás kurátora

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban


Menasági Péter

Budapest, 1973

Gyermelyen él és alkot.

1999-ben szerezte meg diplomáját a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, mesterei Bencsik István és Karmó Zoltán voltak. 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán DLA doktori fokozatot szerzett, ugyanitt 2021-ben habilitált. 2010-től adjunktusként tanít, 2017-től egyetemi docensként önálló osztályt vezet a MKE Szobrász Tanszékén. 1996 óta rendszeresen kiállítja munkáit hazai és nemzetközi kiállításokon, szimpóziumokon vesz részt. Jelentősebb köztéri szobrai: Mansfeld Péter emlékmű, 2004, Budapest; Bezárt kapu, Magyarországi Németek Országos Emlékműve, 2006, Budaörs; Dr. Szabó Ignác portré, 2018, Tatabánya. Autonóm nonfiguratív és figurális szobraival meghatározó tendenciát képvisel a magyar képzőművészetben. A szakrális és a profán határán egyensúlyozó munkáiban a lét alapvető kérdéseit boncolgatja. Főként hagyományos technikákat használ, melyeket kortárs módon szólaltat meg. Plasztikái mellett a monumentális, köztéri szobrászatban is karakteres, sajátos utat mutat fel. Számos díjjal ismerték el eddigi munkásságát, 2018-ban Munkácsy-díjat kapott.

Ritka látványosság Prágában

Ritka látványosság Prágában

A Prágai Quadriennálé, amelyen hazai diákok munkái is láthatók, idén a „RITKA” (RARE) hívószó köré épül. Dr. Kiss Gabriella kurátor avatott be a rendezvény titkaiba.

Ritka látványosság Prágában
Fusz Mátyás a 2023-as Leopold Bloom Képzőművészeti Díj nyertese

Fusz Mátyás a 2023-as Leopold Bloom Képzőművészeti Díj nyertese

Fusz Mátyás a 2023-as Leopold Bloom Képzőművészeti Díj nyertese
Múzeumok Éjszakája 2023

Múzeumok Éjszakája 2023

Székely Bertalan lovának csontváza is megtekinthető lesz a Múzeumok Éjszakáján, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen
2023. június 24. (szombat)
Helyszín: az MKE főépülete, Epreskert és az MKE Profil Galéria

Múzeumok Éjszakája 2023
Művészettel nevelés, művészetre nevelés – 6. Művészetpedagógiai Konferencia

Művészettel nevelés, művészetre nevelés – 6. Művészetpedagógiai Konferencia

2023. június 14. (szerda) - június 16. (péntek)
Magyar Képzőművészeti Egyetem, Vigadó

Művészettel nevelés, művészetre nevelés – 6. Művészetpedagógiai Konferencia
DELICATE TIMES

DELICATE TIMES

Megnyitó: 2023.06.01. 18:00
Helyszín: MKE Profil Galéria
Megtekinthető: 2023.06.01– 19. 

DELICATE TIMES
BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása

BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása

Időpont: 2023.06.06. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv + Galéria
Megtekinthető: 2023.06.06– 07.07.

BYTE ME – Az MKE doktorandusz hallgatóinak kiállítása
Osztálykiállítás 2023 – Az MKE év végi szakmai kiállítása

Osztálykiállítás 2023 – Az MKE év végi szakmai kiállítása

Időpont: 2023. június 1– 9.
Helyszín: az MKE főépülete és az Epreskert

Osztálykiállítás 2023 – Az MKE év végi szakmai kiállítása
Dobó Bianka – COL TEMPO

Dobó Bianka – COL TEMPO

Megnyitó: 2023.06.07. 18:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2023.06.08– 24.

Dobó Bianka – COL TEMPO

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés

Pályázatok beadásának határideje: 2023. június 6. 12.00 óra.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Kisképző büfé üzemeltetés
Kotormán Ábel – EMBERANYAG

Kotormán Ábel – EMBERANYAG

Megnyitó: 2023.05.30. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.05.31– 06.09.

Kotormán Ábel – EMBERANYAG
A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata

A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata

Határidő: 2023. június 30. éjfélig

A Loupe Színházi Társulás arculati pályázata
KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE

Határidő: 2023.06.20., 15:00 óráig

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2023/2024. TANÉVRE
Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing

Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing

2023.05.30 - 2023.06.23
Kesztyűgyár Galéria

Kuzma Eszter Júlia – Befejezet(t)lenítés / Unfinishing
Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése
2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai

2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai

2023/2024. tanévi Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati kiírásai
Mondva Csinált Dolgok

Mondva Csinált Dolgok

Időpont: 2023.05.25. 18:00
Helyszín: Glassyard Gallery
Megtekinthető: 2023.05.26– 06.30.

Mondva Csinált Dolgok
Dallos Ádám képzőművész doktori védésére

Dallos Ádám képzőművész doktori védésére

időpont: 2023.05.24. 15:00
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

Dallos Ádám képzőművész doktori védésére
Diplomakiállítások 2023

Diplomakiállítások 2023

Helyszín: MKE főépület és Epreskert
Megtekinthető: 2023.05.12– 06.20.

Diplomakiállítások 2023
Polgár Botond: A forma a test határa

Polgár Botond: A forma a test határa

2023. március 24. - június 25.
Műcsarnok

Polgár Botond: A forma a test határa
Menasági Péter: Melankólia

Menasági Péter: Melankólia

2023. március 24. - június 25.
Műcsarnok

Menasági Péter: Melankólia
Gálhidy Péter – Keresztbe tettem

Gálhidy Péter – Keresztbe tettem

2023. március 24. - június 25. 
Műcsarnok 

Gálhidy Péter – Keresztbe tettem
Sipos Eszter képzőművész doktori védésére

Sipos Eszter képzőművész doktori védésére

időpont: 2023.06.05., 11:00
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

Sipos Eszter képzőművész doktori védésére
Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

jelentkezés határideje 2023. április 30.

Ujvári János diplomadíj-pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Megnyitó: 2023. március 23. 18:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2023. június 25-ig

Súlypontok | A megjelenítés határai a kortárs szobrászatban

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati határidő: 2023. április 28. és 2023. október 20.

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
Kerámiapályázat Japánban

Kerámiapályázat Japánban

Jelentkezési határidő: 2024. január 31.

Kerámiapályázat Japánban
BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL  –  3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL – 3. ÉVFORDULÓS PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

ERASMUS+ PÁLYÁZAT – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására
előKÉPZŐ

előKÉPZŐ

a Magyar Képzőművészeti Egyetem felvételi előkészítő kurzusa
Jelentkezés: 2022. szeptember 30-ig

előKÉPZŐ