Az Egyetem döntés-előkészítő, döntéshozó testületei

Szenátus

Az Egyetem döntés-előkészítő, döntéshozó testületei

Szenátus

Konzisztórium

 • Elnök: Dr. Balogh Péter
 • Tagjai:
  • Dr. Dóczi Gergely (Kancellár)
  • Dr. Erős István (Rektor)

Elérhetőség: szuchacsev.david@mke.hu

Tanulmányi és Szociális Bizottság

 • Elnök: HÖK témafelelőse
 • oktatási rektorhelyettes (akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén az általános rektorhelyettes)
 • Tanulmányi Osztály vezetője
 • Gazdasági Osztály szakértő képviselője
 • 7 képzési szak HÖK témafelelősei

Elérhetőség: hok@mke.hu

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

 • Elnöke: az oktatási rektorhelyettes (akadályoztatása vagy összeférhetetlensége esetén az általános rektorhelyettes)
 • Hallgatói Önkormányzat, doktoranduszokat érintő ügyben a Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő
 • Jogi és Humánpolitikai Osztály vezetője, vagy az általa delegált szakértő
 • titkára a Rektori Kabinet vezetője

Elérhetőség: rektor@mke.hu

Esélyegyenlőségi Bizottság

Elnöke: -
Titkára: dr. Muhari Éva jogi-és humánpolitikai osztályvezető

 • Tagjai hallgatót érintő ügyben:
  • általános rektorhelyettes
  • jogi és humánpolitikai osztályvezető
  • speciális szükségletű hallgatók segítését ellátó koordinátor
  • Közalkalmazotti Tanács által delegált személy
  • HÖK által delegált hallgató
 • Tagjai közalkalmazottat érintő ügyben:
  • Közalkalmazotti Tanács által delegált személy
  • rektori és kancellári kabinetek vezetői
  • jogi és humánpolitikai osztályvezető

Elérhetőség: muhari.eva@mke.hu

Etikai Bizottság

 • Dr. Orosz Csaba DLA oktatási rektorhelyettes
 • Heitler András egyetemi docens, tanszékvezető
 • Szuchacsev Dávid kancellári kabinetvezető
 • Bakos Bettina HÖK

Elérhetőség: bejelentes@mke.hu

Operatív Tanács

 • rektor
 • rektorhelyettesek
 • kancellár
 • gazdasági osztályvezető
 • tanulmányi osztályvezető
 • Kancellári Kabinet vezetője
 • Rektori Kabinet vezetője
 • Tanszékvezetők Tanácsának elnöke
 • jogi és humánpolitikai osztályvezető

Elérhetőség: rektor@mke.hu

Kredit-elismerési és Kreditátviteli Bizottság

 • Elnöke: oktatási rektorhelyettes
 • Tanulmányi Osztály vezetője
 • Tanulmányi Osztály kredit-referense
 • képzési szakok kreditfelelősei
 • HÖK témafelelőse

Elérhetőség: rektor@mke.hu

Tudományos és Művészeti Tanács

 • Elnöke: Dr. habil Albert Ádám DLA
 • Tagjai:
  • Dr. Farkas Anna DLA
  • Dr. Kiss Gabriella DLA
  • Dr. Lázár Eszter PhD
  • Dr. habil. Radák Eszter DLA

Elérhetőség: albert.adam@mke.hu

Minőségbiztosítási Tanács

 • Elnök: Bóna Ottó
 • Tagjai:
  • Dr. Juhász Éva – Könyvtár főigazgató
  • Káldi Richárd – Restaurátor Tanszék
  • Menasági Péter – Szobrász Tanszék
  • Fehér Ildikó – Művészettörténet Tanszék MBT elnöke
  • Kovács Olivér Artur – Grafika Tanszék
  • Kőnig Frigyes – Művészeti Anatómia, Rajzi és geometriai Tanszék
  • Erdődy József Attila – Festő Tanszék
  • Kicsiny Balázs – Doktori Iskola
  • Kisspál Szabolcs – Intermédia Tanszék
  • Csík György – Látványtervező Tanszék
  • Simon Tünde – Tanárképző Tanszék
  • Végh Norbert – Tanulmányi Osztály
  • Uszkay Tekla – Kommunikációs és Kiállítási Iroda
  • Horváth Marcell Benedek – Hallgatói Önkormányzat
  • Varga Tünde – Képzőművészet-elmélet Tanszék
  • Lelkes László – Minőségbiztosi felelős
  • Szabadi Adrienne – minőségbiztosítási referens

Elérhetőség: szabadi.adrienne@mke.hu

Tanszékvezetők Tanácsa

 • Elnök: Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA – Festő Tanszék
 • Dr. habil. Erős István DLA – rektor
 • Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA – Doktori Iskola vezetője
 • tanszékvezetők:
  • Albert Ádám – Művészeti Anatómia, Rajz és Geometria Tanszék
  • Dr. Simon Tünde PhD – Tanárképző Tanszék
  • Szurcsik József – Grafika Tanszék, Képgrafika szakirányfelelős
  • Dr. habil. KissPál Szabolcs DLA – Intermédia Tanszék
  • Polgár Botond – Szobrász Tanszék
  • dr.habil Fehér Ildikó Phd – Művészettörténet Tanszék
  • Szemerey-Kiss Balázs – Restaurátor Tanszék
  • Dr. Mélyi József PhD – Képzőművészeti Elmélet Tanszék
  • Auth Attila – Grafika Tanszék
  • Zeke Edit – Látványtervező Tanszék

Elérhetőség: otvos.zoltan@mke.hu

Kiállítási Bizottság

 • Elnök: Lázár Eszter (Képzőművészet-elmélet Tanszék)
 • Elnök-helyettes: Szabó Andrea (Grafika Tanszék)
 • Uszkay Tekla – kiállítási ügyekért felelős referens
 • Perlaki József – kiállítás rendezéssel foglalkozó munkatárs
 • Bojtos Anikó (Művészettörténet Tanszék)
 • Bakos Gábor (Intermédia Tanszék)
 • Kósa János (Festő Tanszék)
 • Szuchacsev Dávid (Kancellári Kabinet vezetője)
 • állandó meghívottja az általános rektorhelyettes és a gyűjteményi ügyekkel megbízott szakértő tanácskozási joggal

Elérhetőség: leszter@mke.hu

Doktori Tanács

Elérhetőség: weiszmuller.agnes@mke.hu

Habilitációs Bizottság

2023. július 2 – 2028. június 30.

 • Dr. habil Kőnig Frigyes DLA egyetemi tanár, MKE elnök
 • Dr. habil Szegedy-Maszák Zoltán DLA
 • DLA egyetemi tanár, MKE tag
 • Dr. habil Kicsiny Balázs DLA egyetemi tanár, MKE tag
 • Prof. Dr. Kárpáti Andrea D. Sc. egyetemi tanár, ELTE-TTK tag
 • Dr. habil Csontó Lajos DLA egyetemi tanár, EKE-BTK tag
 • Dr. habil Varga Tünde Mariann DLA egyetemi docens, MKE tag

Elérhetőség: weiszmuller.agnes@mke.hu


Szervezeti integritást sértő események bejelentése:

integritas@mke.hu