Az Egyetem vezetése

Az Egyetem vezetése

Vezetőség

Rektor Dr. habil. Erős István DLA
Általános rektorhelyettes Lelkes László
Oktatási rektorhelyettes Dr. Orosz Csaba DLA
Rektori Kabinetvezető Komlóssy Ágnes
Kancellár Dr. Dóczi Gergely
Kancellári Kabinetvezető Szuchacsev Dávid
Jogi és Humánpolitikai Osztály osztályvezető dr. Muhari Éva
Gazdasági Igazgató Tóth Péter
mb. Operatív Igazgató dr. Lebedy Zsuzsanna
Belső Ellenőrzési vezető Bók Csilla
Tanulmányi Osztály osztályvezető Végh Norbert
Informatikai Osztály osztályvezető Hajzer György
Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály osztályvezető Szőke Balázs
Projekt és Pályázati Iroda Józsa Ferenc
Innovációs és Tudásközpont mb. központ igazgató Dr. Pupek Emese PhD
Könyvtár, Levéltár, Képzőművészeti Gyűjtemény főigazgató dr. Juhász Éva
Tanárképző Központ főigazgató dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
Nemzetközi Mobilitási Iroda irodavezető Tóth-Dolenszky Réka

Tanszékvezetők

Festő Tanszék Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA
Grafika Tanszék Auth Attila
Intermédia Tanszék Dr. habil. KissPál Szabolcs DLA
Képzőművészet-elmélet Tanszék Dr. Mélyi József PhD
Látványtervező Tanszék Dr. habil. Zeke Edit DLA
Restaurátor Tanszék Heitler András DLA
Szobrász Tanszék Polgár Botond
Vizuális Művészet Tanszék Dr. habil. Erős István DLA
Tanárképző Tanszék Dr. Simon Tünde PhD
Művészeti Anatómia, Rajzi és Geometria Tanszék Dr. habil. Albert Ádám DLA
Művészettörténet Tanszék dr. habil. Fehér Ildikó PhD
Doktori Iskola Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA
Idegennyelvi Lektorátus Tóth Dániel