Milyen restaurátorművészeket képez ez a szak?

A Restaurátor Tanszék a Képzőművészeti Restaurátor Specializáción festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurátor művészeket, az Iparművészeti Restaurátor Specializáción fa-bútor, fém-ötvös, papír-bőr, textil-bőr és szilikát restaurátorművészeket képez. A tanszék célja a hallgatók felkészítése önálló restaurátori tevékenységre és kutatómunkára, valamint ezek professzionális dokumentálására.

Mire tanít meg a Restaurátorművész szak?

Az oktatás a szakterületek sokrétű – szakmai, műemléki és múzeumi – feladatának megismertetésére, az alkalmazott művészeti és technológiai eljárások elsajátítására fókuszál. Az oktatást mikroszkópos laboratórium segíti, amely a természettudományos vizsgálatok elvégzésére és kiértékelésére, az ismeretek képi-számítógépes feldolgozására szolgál.

Mit fogok tanulni?

A hallgatók az 5 éves, osztatlan képzésben működő graduális képzés keretében a gyakorlati műhelymunka mellett műtárgy- és műemlékvédelmet, anyagtani ismereteket, festészeti- és készítéstechnikákat, analitikát, kémiát, ikonográfiát, muzeológiát és specializációk szerinti művészettörténetet tanulnak.

Miért jó döntés a Restaurátorművész szak?

A Magyar Nemzeti Múzeummal együttműködésben folyó iparművészeti restaurátorképzés célja olyan szakemberek felkészítése, akik önállóan képesek elvégezni és kiértékelni a műtárgyak készítéstechnikai- és anyagvizsgálatait, felmérni állapotukat, megtervezni és kivitelezni azok leletmentését, tisztítását, konzerválását és restaurálását. Kellő felkészültséget nyernek továbbá a muzeológusokkal és természettudományos szakemberekkel folytatott együttműködésre, valamint a műtárgyvédelmi szempontból megfelelő múzeumi környezet megteremtésére és annak ellenőrzésére. A végzős hallgatók diplomamunkáit 2002 óta a Magyar Nemzeti Múzeum mutatja be.