Miért jó döntés a Tervezőgrafika specializáció?

A grafikusművész képzés tervezőgrafikai specializációja a vizuális közlőfelületeken és új kommunikációs médiumokon megjelenő grafikai formák művészi igényű létrehozásában nyújt jártasságot hallgatóinak; így egyebek mellett tipográfia, jel-, arculat-, csomagolás-, kiadvány- és plakáttervezésben, valamint illusztrációk és interaktív grafikai felületek tervezésében.

Miért a Képzőt válasszam?

Az 5 éves, osztatlan képzés során a tanárok egyéni konzultációkkal, gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül vezetik végig a hallgatókat. A rendszeres műhelymunka lehetőséget ad a tervezési folyamat elsajátítására, az első vázlatoktól a kidolgozott tervekig, fokozatosan fejlesztve az önálló feladatmegoldási készséget.

Hogyan történik a képzés?

A szakirány oktatási gyakorlata nagy hangsúly fektet a manuális képességekre és a hagyományos, nem digitális képalkotási technikák használatára, illetve azok integrálására a korszerű technológia által nyújtott ma már a mindennapi gyakorlatban elengedhetetlen számítógépes környezetbe. Emellett lehetőséget nyújt a tipográfiai, fotózási, nyomdatechnikai ismeretek, valamint digitális grafikai, kiadványszerkesztő, képszerkesztő és interaktív grafikai programok, valamint a háromdimenziós modellezés elsajátításához.

Miért jó döntés a Tervezőgrafika specializáció?

A szakirány más vizuális művészeti ágakkal szoros kölcsönhatásban valósítja meg célkitűzéseit; a képzésben a kísérletező, kutatói szemléletű alkotó-tervezői munka párosul a gyakorlati célú vizuális kommunikációs feladatok magas színvonalú megoldásával; a szakirány hallgatói ehhez speciális szempontú elméleti-történeti képzésben is részesülnek.

Mit csinálhatok ezzel a végzettséggel?

A diplomázott hallgatók önállóan, magas szinten képesek összetett vizuális kommunikációs tervezési kihívásoknak megfelelni és terveiket a gyakorlatban megvalósítani, s ezzel szélesebb körben is formálják a szakmai és nem szakmai közösségek vizuális ízlését.