Hatodik évfolyam, 1907   |   Második szám   |   Tárgymutató   |   Facsimile  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Rózsaffy Dezső: Deák-Ébner Lajos    73
Lyka Károly: Hajra Gauguin!    82
Malonyay Dezső: Guy de Maupassant mint műkritikus    86
Lovik Károly: A lovasszobrok lovai    99
Kéméndy Jeno: A huszadik század színpadja    106
T. H.: Papirszeletkék    62 ,    119 ,    187 ,    260 ,    410

 

 

Hazai krónika

Az utca művészete    127
Mátrai Lajos György    130
Kiállítások    131
Kitüntetések    131

 

Külföldi krónika

Párisi levél    134 ,

 

Adatok művészetünk történetéhez:    137 ,

 

Művészeti irodalom:    140 ,

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003