Hatodik évfolyam, 1907   |   Negyedik szám   |   Tárgymutató   |   Facsimile  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

BR: Andrássy Tivadar gróf    217
Kozmutza Kornélné: Rodin    222
Bölöni György: Rodin művészete    227
Kenczler Hugó dr: Az olasz dekoratív építészszobrászat fejlodésérol    235
T. H.: Papirszeletkék    62 ,    119 ,    187 ,    260 ,    410

 

 

Hazai krónika

Iparművészek Egyesülete    266
Új rajz- és festőiskolák    266
Doby Jenő    267
A Doge-palota Budapesten    267
Kitüntetések    268
Új szobrok    268
Kiállítások    268

 

Külföldi krónika

Párisi levél    272
Müncheni krónika    269
A VII velencei nemzetközi kiállítás    271

 

Adatok művészetünk történetéhez:    274

 

Művészeti irodalom:    275

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003