Hatodik évfolyam, 1907   |   Ötödik szám   |   Tárgymutató   |   Facsimile  
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

Lyka Károly: Márk Lajos újabb festményei    281
Lengyel Géza: A tömeg-lakás    295
Farkasfalvi Imre: Faragó József    300
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei 2. A milánói iskola és Leonardo    305 ,    387
Gerő Ödön: Művészet és műveltség    324
Thorockai Vigand Ede: Az én falum    329

 

 

Hazai krónika

Kimnach László    337
A bérház    338
Műszaki kamara    338
Új szobrok    339
Kitüntetések    339
Kiállítások    339

 

Külföldi krónika

Párisi levél    341
Munkácsy Mihály özvegyénél    339

 

Adatok művészetünk történetéhez:    343

 

Művészeti irodalom:    351

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 425-ik oldalon

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003