Tizennegyedik évfolyam, 1915   |   Első szám   |   Tárgymutató    |    Facsimile
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Magyar művészek a csatatéren    l
Petrovics Elek: Egy ismeretlen Szinyei-vázlat    49
Szamovolszky Ödön    53
Gelléri Mór: A műipar fölemelése    56
Kenczler Hugó: Modern művészet    67
Schmal Henrik    77

 

Krónika     79
A Műcsarnokból     81
A Szépművészeti Múzeum közleményei     83
Adatok művészetünk történetéhez     91
Művészeti irodalom     94
Lejáró pályázatok     95

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003