Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók  esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.
Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ programban tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók. A pályázás időpontjában már lezárult mobilitásra visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 250 euró.
Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.
A kiegészítő támogatást a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az alapösztöndíjjal együtt.

A pályázás módja

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a foreign@mke.hu e-mail címre.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
  • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója
  • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Pályázati határidő(k)

A 2024/2025 tanévre szóló tanulmányi célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. március 4. 12.00
A 2024. júniusa és 2025. márciusa között kezdődő szakmai gyakorlati vagy diploma utáni szakmai gyakorlati célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. április 30. 12. óráig

A pályázatok bírálatát és a jogosultság megállapítását a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a küldő felsőoktatási intézmény dönt. A pályázat eredményéről az intézmény a benyújtási határidőt követő 30 napon belül tájékoztatja a hallgatót.
Amennyiben több hallgatói kérelem érkezik, mint a rendelkezésre álló keret, az intézmény saját hatáskörben dönthet a kiegészítő támogatási pályázatok támogatásáról.

Bővebb információért kérjük forduljon a Nemzetközi Mobilitási Irodához (foreign@mke.hu, +36706824582) vagy az intézményi Erasmus+ koordinátorához.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás szempontrendszere, és a benyújtáshoz szükséges igazoló dokumentumok[1]

Az esélyegyenlőségi szempont megnevezése Az esélyegyenlőségi szemponthoz tartozó alszempontok Igazoló dokumentumok
1. Egészségügyi akadályok a) Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása (A havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételes igénylés ill. elszámolás)[2] Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.
2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok a) Esti vagy levelező szakos hallgatók Bármilyen hivatalos intézményi irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható.
b) A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott A küldő intézmény által kiállított igazoló dokumentum.
3. Társadalmilag sérülékeny csoportok a) Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy a magyarországi nemzetiségek egyik csoportjához tartozik.
b) A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy magyar kisebbség tagjához tartozik, valamint származási ország állampolgárságát vagy ottani állandó lakcímet igazoló irat másolata.
c) A magyar állam által elismert menekült-státusszal rendelkező hallgatók. A menekült státuszt igazoló határozat másolata.
4. Társadalmi akadályok a) A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szülők legmagasabb iskolai végzettségéről.
Figyelem! A befejezett szakmunkás tanulmányok középfokú végzettségnek számítanak.
b) A pályázó szülő / gondviselő. Az eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata és a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata az általa eltartott gyermek(ek)ről.
c) Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók (pl. gyermek-otthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesült hallgatók). A szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
d) Árva/félárva hallgatók. Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, a holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy árva/félárva.
e) Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a családban eltartott gyermekek számáról, az eltartottak lakcímkártyájának másolata.
5. Gazdasági nehézségek a) Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
b) Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
c) HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
d) „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
e) Roma szakkollégium tagja (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
f) Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
g) Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
h) A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén. Pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása – pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt – eltartó tartós betegsége, balesete. Az igazolás lehet: keresőképtelenség igazolás, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szociális körülményekben beállt hirtelen változásról
i) Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt.[3] Munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.
j) A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. Intézményi irat, értesítő másolata.
6. Földrajzi akadályok a) A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa. Lakcímkártya másolata.

[1]A szempontok felsorolása nem fontossági sorrendet jelöl.

[2] További részletek: Az Erasmus+ programban részt vevő, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására.

[3] rövidtávú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható szempont

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A HVG Könyvek felhívása illusztrátorok és szerzők részére 

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

Megnyitó: 2024.04.24. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2024.04.25. – 05.07.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé különdíjasának kiállítása

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Let Your Star Shine - Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján

„Szabadon járják át jelenidőnket”

Tárlatvezetés

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága
Szabó Ádám osztályának kiállítása
2024. április 18. csütörtök 17:00
2024. április 26. péntek 18:00

Tárlatvezetés

MKE Doktori Iskola program

2024. április 23. kedd

MKE Doktori Iskola program

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Emlékét megőrizzük.

Gyász ­­– Elhunyt Cserép József

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

Szabó Ádám osztályának kiállítása
Megnyitó: 2024.04.09. 18:00
Megtekinthető : 2024.04.10.-25
Helyszín: ISBN könyv+galéria

X=? – A kiszámíthatatlan kiszámíthatósága

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2024.04.17–26.

PRIMAVERA – Dorogi János kiállítása

Let Your Star Shine

Kiállítás Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 20. évfordulóján
Megnyitó: 2024.04.16. 18:00
Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.04.17. – 05.03.

Let Your Star Shine

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

Időpont: 2024.04.16. – 05.03.
Helyszín: MKE (1062 Bp., Andrássy út 69–71.)

Let Your Star Shine – 2 hetes programsorozat a Képzőn az uniós csatlakozás 20. évfordulóján

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Megnyitó: 2024.04.04. 18.00
Helyszín: B32 GALÉRIA
Megtekinthető: 2024.04.05–30.

MEZSGYE – Gálhidy Péter

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

2024-ben is lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadó civil szervezetek számára felajánlható 1 százalékával a Magyar Képzőművészeti Egyetemet támogassa.

Ajánlja fel 1%-át a Képzőnek!

C80 – A rák esztétikája?

Megnyitó: 2024.04.05
Helyszín: Semmelweis Egyetem Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
Megtekinthető: 2024.04.05 – 05.31.

C80 – A rák esztétikája?

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Nevezés határideje: 2024.03.27.
Az alkotások, dolgozatok elkészítési határideje: 2024.04.15.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia – Felhívás a 2023/2024-es tanév, intézményünk versenyére

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.04.30.

Pályázati felhívás – KOMMAGENE BIENNÁLÉ

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

Köszönjük az érdeklődést, kapacitás hiányában nem tudunk több regisztrációt fogadni, szeptembertől újra várjuk a jelentkezéseket

Nyitott művtöri középiskolásoknak!

A Toolip Art Gallery pályázata

Jelentkezési határidő: 2024. május 20.

A Toolip Art Gallery pályázata

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Határidő: 2024. április 30.

Az SCB Europe Régió felhívása a “A KÁRPÁTOK művészete”

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Logó- és arculattervezés a V4 Ipari Örökségének Népszerűsítésére
Határidő: 2024. május 15.

Pénzdíjas hallgatói pályázat

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

2024. februártól érkezik egyetemünkre Georg Winter német vendégprofesszor, aki a Ludwig Támogatói Díj finanszírozásával tölt nálunk egy szemesztert.

Promenadológia kurzus indul az Egyetemen!

Szabó Ádám: Csokonai 180

Megnyitó: 2023. szeptember 26. 17 óra
Helyszín: Debreceni Irodalom Háza
Megtekinthető: 2024. május 26.

Szabó Ádám: Csokonai 180

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosítószáma: RRF-212-21-2022-00030

Magyar Képzőművészeti Egyetem komplex digitális infrastruktúra fejlesztése