Általános ismertető

Tervezőgrafika szakos hallgatóink képzése gyakorlatorientált feladatok megoldásán keresztül történik, egyéni konzultációk során vezetve végig a tervezési folyamatot az első vázlatoktól a kidolgozott tervekig, fokozatosan fejlesztve az önálló feladatmegoldási készséget. Az oktatásban kiemelt szerepet kap a tervezőgrafika alapműfajaira irányuló gyakorlati képzés: tipográfia, jel-, arculat-, csomagolás-, kiadvány- és plakáttervezés, illusztráció, interaktív grafikai felületek tervezése valamint a tervezői alkotómunkához elengedhetetlen technikai ismeretek átadása: tradicionális rajzi, képgrafikai és tipográfiai technikák, fotózás, nyomdatechnikai ismeretek, digitális grafikai, kiadványszerkesztő, fotó- és interaktív grafikai techikák, háromdimenziós modellezés. Az első négy félév biztosítja azt a szakmai alapfelkészültséget, melyre a következő négy félév már nagyobb mértékű önállóságot megkívánó, összetett tervezési feladatai épülnek. Az utolsó év programja –a témavezető oktatóval együttműködve– önállóan kialakított tematikára épülő diplomamunka készítése, mellyel tanulmányaik során szerzett felkészültségükről adnak számot a hallgatók. Az öt éves szakmai képzést művészetelméleti és -történeti kurzusok támogatják, melyek az önálló alkotómunkához elengedhetetlen sokoldalú műveltséget biztosítják. Diplomázott hallgatóink önállóan, magas szinten képesek összetett vizuális kommunikációs tervezési kihívásoknak megfeleni, terveiket a gyakorlatban megvalósítani –saját vállakozásban vagy munkavállalóként– csoportot vezetni. Végzettségük és felkészültségük lehetőséget biztosít számunkra művészeti doktori (DLA) képzésre való jelentkezéshez.