IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ

Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig

IMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ

Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Magyar Képzõművészeti Egyetem
2004. október 28-30., csütörtök, péntek, szombat

A TUDOMÁNYOS KONFERENCIA PROGRAMJA

1. nap
OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK
ELNÖK: RADNÓTI SÁNDOR

10.00-10.30
Radnóti Sándor (ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet))
Bevezetõ elõadás

10.30-11.00
Lengyel László (Szépművészeti Múzeum)
Az eredetiség kultusza

11.00-11.30
Eisler János (Szépművészeti Múzeum)
Öntvény, másolat, hasonmás

11.30-12.00
Nagy Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Másolatok Stróbl Alajos műtermében

12.00-12.30
Szentesi Edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Szobrászati Mesteriskola Parthenón-fríze

12.30 - 13.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: STURCZ JÁNOS

13.30 - 14.00
Beke László (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Kortárs ikonmásolatok

14.00 - 14.30
Szõke Annamária (ELTE Művészettörténeti Intézet)
Erdély Miklós: Eredeti és másolat, 1974

14.30 - 15.00
Szeifert Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolat vagy archaizálás? Műfaji replikák, parafrázisok, idézetek a kortárs magyar művészetben

15.00-15.30
Szűcs Olga (Iparművészeti Múzeum)
Erdetiség és posztmodern

15.30-16.00
Timár Katalin (Ludwig Múzeum Budapest - Kortárs Művészeti Múzeum)
Az eredetiség modelljei: Egy posztstrukturalista kritika

16.00 - 16.30
Sturcz János (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
"Bekebelezés" (Appropriation). Mintakövetés a kortárs festészetben

16.30-17.00
András edit (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
Globális variációk egy témára. Kortárs parafrázisok Manet Folies Bergére bárja című művére

2. nap
OKTÓBER 29., PÉNTEK
ELNÖK: RUZSA GYÖRGY

10.00-10.30
Szakács Béla Zsolt (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Másolás és újraalkotás: a pécsi altemplomi lejáratok domborművei

10.30-11.00
Kerny Terézia (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A veleméri Szent László-freskó másolatai. (Ipolyi Arnold kísérlete Szent László-ikonográfiájának "megújítására")

11.00-11.30
Wehli Tünde (MTA, Művészettörténeti Kutató Intézet)
A Képes Krónika 19. századi másolata: a Bicsérdy-kódex

11.30-12.00
Boreczky Anna (MTA-ELTE Egyetemes Művészettörténeti Kutatóhely)
Másolás mint műhelygyakorlat. Kompozíciós sémák Bécs 15. század eleji festészetében

12.00-12.30
Ruzsa György (ELTE, Művészettörténeti Intézet)
Eredeti és másolat az ószertartásúak ikonfestészetében

12.30-14.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: KOVÁCS IMRE

14.30-15.00
Fehér Ildikó (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Giovanni Bellini: San Zaccaria oltárának egyik másolata a Szépművészeti Múzeumban

15.00-15.30
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)
Középkori textilminták továbbélése a XIX.-XX.századi egyházművészetben

15.30-16.00
Serfőző Szabolcs (Kiscelli Múzeum)
Kegykép - kegyképmásolat. Mariazell és Sasvár példáján

16.00-16.30
Matits Ferenc (Nógrádi Történeti Múzeum, Salgótarján)
A potsdami Sanssouci Kastélyegyüttes Orangerie-palotájában található Raffaello másolatgyűjtemény

16.30-17.00
Kovács Imre (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Peter Cornelius Dante-mennyezetfreskóvázlatának galvanoplasztikai másolata a Liszt-hagyatékban

3. nap
OKTÓBER 30., SZOMBAT
ELNÖK: BÓNA ISTVÁN

9.00-9.30
Bóna István (Magyar Képzõművészeti Egyetem)
Műtárgy másolás a művészeti oktatásban és a műtárgyvédelemben.

9.30-10.00
Pázmány Ágnes (Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete)
Másolat a művészeti oktatásban. Kelety Gusztáv

10.00-10.30
Bellák Gábor (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok a Benczúr-Mesteriskolában

10.30-11.00
Bodóczky István (Magyar Iparművészeti Egyetem, Tanárképzõ Tanszék)
A minta szerepe a művészetoktatásban. Egy pedagógiai módszer dokumentumai az ország legrégebbi művészeti iskolájában

11.00-11.30
Veszprémi Nóra (Magyar Nemzeti Galéria)
A Magyar Nemzeti Múzeum másolási naplója

11.30-12.00
Nyerges Gabriella (Petõfi Irodalmi Múzeum)
Múzeumi dokumentáció avagy művészi fotográfia (A Petõfi Irodalmi Múzeum művészeti tárának nyilvántartásából)

12.00-12.30
Papp Katalin (Szépművészeti Múzeum)
Javaslatok a klasszikus művek másolatgyűjteményének elhelyezésére

12.30-13.30 EBÉDIDŐ

ELNÖK: SZÜCS GYÖRGY

13.30-14.00
Lichner Magdolna (Iparművészeti Múzeum)
Az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum Galvanoplasztikai Intézetének tevékenysége

14.00-14.30
Prékopa Ágnes (Magyar Iparművészeti Egyetem)
A parafrázis, azaz festészeti toposzok átírása iparművészeti tárgyak plasztikai dekorációjává

14.30-15.00
Szilasi Ágota (Eger, Dobó István Múzeum)
Kovács Mihály másolatai

15.00-15.30
Boros Judit (Magyar Nemzeti Galéria)
Másolatok, replikák Munkácsy Mihály festészetében

15.30-16.00
Bicskei Éva
Székely Bertalan néhány, a francia populáris grafika témáit es formanyelvét felhasználó művérõl

16.00-16.30
Révész Emese (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék)
Kópia, replika és parafrázis Csók István festészetében

16.30-17.00
Szücs György (Magyar Nemzeti Galéria)
Ember és másolata

SAJTÓ

Tervezett kiállításunkkal betekintést kívánunk adni a művészi másolat nagy múltú hagyományaiba. A 20. századot megelõzõen a múzeumi másolás évszázadokon keresztül a művészek intézményes oktatásának és önképzésének szerves részét képezte. Egy klasszikus remekmű "újrateremtése" során a másolónak módja nyílt rá, hogy részletrõl részletre elmélyedjen a kiválasztott alkotás színkezelésében, festõtechnikájában, képi gondolkodásmódjában. E tanulási folyamat során szerzett ismereteit a másoló a késõbbiekben saját gyakorlatába is beépíthette.

Kiállításunk művei a "művészi" vagy frappánsabban fogalmazva az "eredeti" másolat fogalmába tartoznak, hiszen valamennyi bemutatott mű másolója és készülésének idõpontja ismert. Tárlatunk két egysége egyúttal a művészi másolat két alaptípusába is bevezetést nyújt. Balló Ede művei az eredeti részleteiben is pontos másolatai, míg a bemutatott akvarellek inkább a művészek szubjektív képi "jegyzetei".

Válogatásunk ezúttal a magyar festõk tanulmányi utazásainak legfõbb célpontjaira, a nagy európai múzeumok (Louvre, Prado, Uffizi, Rijksmuseum) reneszánsz és barokk mestereinek alkotásaira összpontosít. A legkorábbi másolt munkák a 15. századi itáliai és németalföldi festészet remekei (Van Eyck, Rajnavidéki mester, Veneto). Ezt követik az érett reneszánsz északi és itáliai képviselõi (Holbein, Raffaello, Giorgione, Tiziano, Tintoretto). Kiállításunk fõ tengelyét azonban a 17. századi németalföldi és spanyol festészet jelenti, mindenekelõtt Rembrandt, Frans Hals, Vermeer és Velazquez alkotásai.

Balló Ede művészi másolatai
Balló Ede 1877-1881 között a Mintarajziskolán Székely Bertalan és Greguss Imre tanítványa, 1883-tól a Benczúr-féle Meteriskola növendéke volt. 1894-tõl 1923-as nyugdíjazásáig a Mintarajziskola alakrajzi tanárként működött. Másolatait azzal a céllal készítette, hogy általuk a hazai, szélesebb közönség is (csaknem eredetiben) találkozhasson az európai festészet remekműveivel. Kópiáit igen nagy körültekintéssel és a maga korában igen figyelemreméltó technikai felkészültséggel festette, különösen nagy súlyt helyezve elõképei technikai megoldásainak, anyaghasználatának alapos és hiteles rekonstrukciójára. A Balló-másolatok a háború elõtt igen népszerűek voltak. A remekművekrõl készült kópiákat Balló az Ernst Múzeumban és a Szépművészeti Múzeumban több alkalommal is nagy sikerű egyéni tárlatokon mutatta be. Műveit a fõvárosi közönség 1934-tõl a háború kitöréséig a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításán láthatta. 1934-ben Balló 108 másolatát ajánlotta fel a Szépművészeti Múzeumnak. E gyujteménybõl válogatott 33 nagy méretű olajfestmény képezi kiállításunk fõ tengelyét.

19. századi magyar mesterek akvarellmásolatai
Tárlatunk másik egysége Barabás Miklós, Brocky Károly és Székely Bertalan gazdag másolat-gyujteményébõl ad válogatást. E kis méretű, virtuóz akvarellvázlatok szintúgy a Balló által is másolt korszakok és mesterek művei nyomán készültek. Olykor párhuzamosan élvezhetõ ugyanazon mű Balló-féle olajmásolata és több mestertõl származó akvarellvázlata.

19-20. századi magyar mesterek olajmásolatai
Válogatás Kovács Mihály, Benczúr Gyula, Györgyi Giergl Alajos, Paczka Ferenc klasszikus másolataiból, valamint az egykori I. számú, Benczúr-féle Mesteriskola másolatgyujteményébõl. Valódi kuriózumként néhány 20. századi modern alkotó klasszikus festménymásolatát mutatjuk be (Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla).

ugrás
1 - 30 | 6,129 items
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 28.

MKE Doktori Iskola program
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 21.

MKE Doktori Iskola program
Lián – Klimó Károly tárlatvezetése

Lián – Klimó Károly tárlatvezetése

Időpont: 2023. március 23. 17:00
Helyszín: MKE, Barcsay Terem

Lián – Klimó Károly tárlatvezetése
Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!

Erasmus pályázati eredmények!
Labification – Metaphor or practice?

Labification – Metaphor or practice?

Sajtókonferencia és szakmai nap
2023. március 23.

Labification – Metaphor or practice?
Labification - metaphor or practice?

Labification - metaphor or practice?

Press conference, presentations and discussions
23 March 2023.

Labification - metaphor or practice?

Pályázat – Akademie Schloss Solitude

Art Quarter Budapest 2023
Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

Pályázat – Akademie Schloss Solitude

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Jelentkezési határidő: 2023. május 15.

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 14.

MKE Doktori Iskola program
30+ Kísérleti Művészetpedagógiai Projekt: finisszázs

30+ Kísérleti Művészetpedagógiai Projekt: finisszázs

2023. márc. 18. 16:00
MODEM

30+ Kísérleti Művészetpedagógiai Projekt: finisszázs
Becskei Andor – CSENDES FORMÁK

Becskei Andor – CSENDES FORMÁK

Megnyitó: 2023.03.14., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.03.15– 03.24.

Becskei Andor – CSENDES FORMÁK
MEGHÍVÓ – Zékány Dia képzőművész doktori védésére

MEGHÍVÓ – Zékány Dia képzőművész doktori védésére

időpont: 2023. március 23., 15:00
helyszín: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

MEGHÍVÓ – Zékány Dia képzőművész doktori védésére
Több milliós értékű ösztöndíjat kaptak a hallgatói innovációs pályázatokon nyertes pályázók

Több milliós értékű ösztöndíjat kaptak a hallgatói innovációs pályázatokon nyertes pályázók

Több milliós értékű ösztöndíjat kaptak a hallgatói innovációs pályázatokon nyertes pályázók
I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN

Megnyitó: 2023.03.07., 18:00
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2023.03.08– 03.28.

I WANT TO MAKE LOVE TO A MANNEQUIN
Indian Contemporary / Kortársak Indiából

Indian Contemporary / Kortársak Indiából

Előadó: Anish Ahluwalia
Időpont: 2023. 03. 08, 10:00
Helyszín: MKE Főépület / Közösségi Tér

Indian Contemporary / Kortársak Indiából
KÓSTOLÓ

KÓSTOLÓ

Látványtervező tanszék kiállítása
Megnyitó: 2023.03.09., 18:00
Helyszín: MKE Profil Galéria
Megtekinthető: 2023.03.10– 03.21.

KÓSTOLÓ
Call for designers – Legyél te is a VPI Beton tervezője!

Call for designers – Legyél te is a VPI Beton tervezője!

Jelentkezési határidő: 2023. március 20. 23:59

Call for designers – Legyél te is a VPI Beton tervezője!
EGO ECHO – Fiktív Interjú a művész-individuum terápiás önvallomásairól

EGO ECHO – Fiktív Interjú a művész-individuum terápiás önvallomásairól

Megnyitó: 2023.01.01., 19:00
Helyszín: Auróra

1081 Budapest, Auróra utca 11.

EGO ECHO – Fiktív Interjú a művész-individuum terápiás önvallomásairól
Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére

Jelentkezési határidő: 2023.03.31.

Pályázati felhívás gyermekeknek szóló könyv tervezésére
A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai

A Wacław Felczak Alapítvány pályázatai
Kopacz Kund: AUTOFÓKUSZ – AUTO­PORTRÉ

Kopacz Kund: AUTOFÓKUSZ – AUTO­PORTRÉ

Megnyitó: 2023.02.28., 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2023.03.01– 03.12.

Kopacz Kund: AUTOFÓKUSZ – AUTO­PORTRÉ
Helyspecifikus művek a KEMKI-ben - helyszínbejárás, kerekasztal-beszélgetés

Helyspecifikus művek a KEMKI-ben - helyszínbejárás, kerekasztal-beszélgetés

2023. február 24., péntek, 17:00–19:00
Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet - KEMKI

Helyspecifikus művek a KEMKI-ben - helyszínbejárás, kerekasztal-beszélgetés
JANCA & MONHOR: „A DIPLOMA RÉGEN FONTOS VOLT” | FINISSZÁZS

JANCA & MONHOR: „A DIPLOMA RÉGEN FONTOS VOLT” | FINISSZÁZS

2023.02.24., 18:00-19:00
MKE | AULA

JANCA & MONHOR: „A DIPLOMA RÉGEN FONTOS VOLT” | FINISSZÁZS
Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj 2023/2024 -Meghosszabbított jelentkezési határidő

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj 2023/2024 -Meghosszabbított jelentkezési határidő

pályázat benyújtásának határideje: 2023. 03.02. éjfél

Erasmus+ tanulmányi ösztöndíj 2023/2024 -Meghosszabbított jelentkezési határidő
Indonéz vendégelőadók az Egyetemen

Indonéz vendégelőadók az Egyetemen

Indonéz vendégelőadók az Egyetemen
SVUNG

SVUNG

Megnyitó: 2023.02.17., 18:00
Helyszín: MKE Profil Galéria
Megtekinthető: 2023.02.17– 03.04.

SVUNG
MKE Doktori Iskola program

MKE Doktori Iskola program

2023. március 8, szerda

MKE Doktori Iskola program
Szabó Menyhért – AETHER

Szabó Menyhért – AETHER

Megnyitó: 2023.02.21., 18:00
Helyszín: Parthenón Fríz-terem
Megtekinthető: 2023.02.22– 02.24.

Szabó Menyhért – AETHER
FRESH EYES International 2023

FRESH EYES International 2023

Submission deadline: March 31st.

FRESH EYES International 2023
PROTO - Kusztos Júlia és Szőcs Márton közös kiállítása

PROTO - Kusztos Júlia és Szőcs Márton közös kiállítása

Megnyitó: 2023.02.18., 17:00
Helyszín: Fuga - Budapesti Építészeti Központ
Megtekinthető: 2023.02.18. - 2023.03.19

PROTO - Kusztos Júlia és Szőcs Márton közös kiállítása