Tizenharmadik évfolyam, 1914   |   Első szám   |   Tárgymutató     
 

 

TÁRGYMUTATÓ

Ybl Ervin: A festőművészet fejlődése    3
Lázár Béla: Br. Eötvös József művészetpolitikája    12
Rózsavölgyi Gyula: Városrendezési problémák    29
Bárdos Artúr: Egyéniség a festészetben    34
Divald Kornél: Arpádkori székesegyházak    41
Beszkid Miklós: Egy elfeledett képírónk    47
Vészi Margit: Berlini levél    67
Csikasz Imre    70

 

A Műcsarnokból     72
Krónika     89
Adatok művészetünk történetéhez     92
Művészeti irodalom     93
Lejáró pályázatok     93

 

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003