EGY NEMRÉG FELFEDEZETT ITÁLIAI OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSA ÉS KUTATÁSA:

EGY NEMRÉG FELFEDEZETT ITÁLIAI OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSA ÉS KUTATÁSA:

Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral

EMLÉKKONFERENCIA – Végvári LajosA FELEJTÉS EMLÉKEI. FOTÓ / MODELL 2DLADLA 100FORRADALOM ELŐTTA Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelőd intézményeinek évkönyvei, 1879 – 1941.EGY NEMRÉG FELFEDEZETT ITÁLIAI OLTÁRKÉP RESTAURÁLÁSA ÉS KUTATÁSA:IMAGIT, 2015 – 2017. Creative Europe - Culture Sub-programmeFOTO/MODELL – PHOTO/MODELLArcrekonstrukció kutatási programMűtárgyvizsgálati labor, Restaurátor TanszékDATA IS BEAUTIFULAz Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósult projektek MŰVÉSZETI KUTTÁSOK, INNOVÁCIÓ, ÚJ TECHNOLÓGIÁK A DOKTORI KÉPZÉSBENElképzelések egy fiktív akadémiáról 2006 – 2007MŰVÉSZET MINT KUTATÁS című tanulmánykötet bemutatója, 2007MŰVÉSZET MINT KUTATÁS – Konferencia 2006ART /RESEARCH SYMPOSIUMA Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig projekt on-line változata, 2002-2004.EREDETI MÁSOLATIMITÁCIÓ ÉS KREÁCIÓ – Tudományos konferenciaSzékely Bertalan mozgástanulmányai – on-line katalógus

Az MKE Restaurátor Tanszék és Művészettörténet Tanszék  közös kutatása
2015-16-os tanév

Az itáliai kora barokk oltárkép restaurálására a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén került sor a 2015-2016-os tanévben. Fekete Dóra, Fiam Judit, Mikó Edit és Tiszai Rebeka negyedéves festőrestaurátor-hallgatók kapták feladatul a nagyméretű olajfestmény történetének kutatását, természettudományos vizsgálatát, konzerválását és restaurálását. A négy hallgatón kívül a helyreállításban – az útmutatáson túl – tevékeny részt vállaltak vezető tanáraik, Görbe Katalin egyetemi tanár, festőrestaurátor-specializáció vezető és Heitler András tanszékvezető egyetemi adjunktus is. A barokk festmény művészettörténeti vonatkozásaival kapcsolatban Fehér Ildikó egyetemi docens végzett kutatásokat. Az egy évig tartó munka folyamán azonban több külső szakértő, más tudományterületek képviselőinek – botanikatörténész, orvostörténész, levéltáros, teológus - véleménye is bővítette a festményről való ismereteket és segítette a kutatást. A szakirodalom számára korábban ismeretlen oltárkép, stílusjegyei alapján, az 1600 körüli években készült egy közép- vagy észak-itáliai festő műhelyében. Az európai oltárképfestészetben egyedülálló motívum rajta az 1. században élt görög orvos, botanikus Dioscorides növénytani munkájának egy fordítása, melyet Pietro Andrea Mattioli (Siena, 1501  ̶  Trento 1578) készített és az 1560-as évektől több kiadásban is megjelent.

www.mke.hu/dioszkoridesz

Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral

Közép- vagy észak-itáliai festő

Szűz Mária Szentháromsággal, szentekkel és donátorral

olaj vászon, 273x178 cm, 2022