Nyolcadik évfolyam, 1909   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 

 

TÁRGYMUTATÓ

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz    14, 192, 256
T H: Papirszeletkék    42, 132, 197, 260, 315, 394
Dömötör István: A kritikáról    91
Lyka Károly: A polgári osztály képírása és szobrászata    110
Varjas Sándor: Az aesthesis alapproblémája    147
L: Médium-rajzok    249
Kenczler Hugó: Stílkritika és művészettörténet    278
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról    302
Lengyel Géza: Művészet és munka    354

 

FESTÉSZET

Takács Zoltán: Olgyai Viktor    l
Olgyai Viktor: A grafikai művek nemzetközi kiállításának tanulságai    73
Lázár Béla: Szinyei-Merse Pál ifjúkori levelei    122
Lázár Béla: Perlmutter Izsák    211
Gerevich Tibor: A bolognai festészet sorsa Francesco Francia után    226
Kemény Lajos: A kassai képíró-céh    253
Keszler József: Háry Gyula mint rajzoló    345
Szentkláray Jenő: Humborg Adolf    376

 

SZOBRÁSZAT

Lyka Károly: Klein Miksa    25
Fülep Lajos: Kövesházy Kalmár Elza    162
Éber László: Erdélyi szobrászati emlékek    171
Takách Edward: Kozma Erzsébet    273
Kozmutza Kornélné: Aristide Maillol    287
L: Donáth Gyula    368
Divald Kornél: Weinhart János, egy XVII századi kőfaragó    372

 

ÉPÍTÉSZET

Medgyaszay István: A vasbeton művészi formáiról    30
Elefánt Olga: Építészeti stílusok    219
Bárdos Artúr: Motívumok az új Berlinből    359
Pásztor Mihály: A régi Pest    382

 

IPARMŰVÉSZET

N: Morelli Gusztáv    187

 

ROVATOK

Hazai krónika:    46, 134, 198, 261, 318, 397

Külföldi krónika:    56, 136, 264, 321, 399

Adatok művészetünk történetéhez    58, 137, 201, 267, 325, 403

Művészeti irodalom    64, 139, 204, 269, 339, 413

 

A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 417-ik oldalon

 

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003