A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája a képzőművészet területére nyert akkreditációt. Az itt megszerezhető fokozat: DLA (Doctor of Liberal Arts) a PhD fokozatnak felel meg. A 2016. szeptembertől az új kormányrendelet értelmében a képzési idő nyolc félév. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését és mestermunkájának dokumentációját. A szervezett doktori képzés formái: - Nappali képzés: állami ösztöndíjas vagy önköltséges (költségtérítést fizető). Doktori fokozat megszerezhető egyéni felkészüléssel is. Ennek részleteiről a Doktori Titkárság ad felvilágosítást. A Doktori Iskola a képzést és fokozatszerzést érintő jelentkezést, átjelentkezést, kérvényt stb. évente kizárólag egy alkalommal, a felvételi pályázatok aktuális beadási határidejével egy időben fogad be. (április
közepén).