Harmadik évfolyam, 1904   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 
TÁRGYMUTATÓ

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK
Diner-Dénes József: A művészet jövője 1.    34
Diner-Dénes József: A művészet jövője 2.    94
Lendvai Károly: A «Hazai Művásárlók» tíz éve    48
Lázár Béla dr: A Nemzeti Szalon története    80
Kammerer Ernő: Perényi és Hirschvogel    86
Perlmutter Izsák: Korszerű jegyzetek    107
D I: Czobor Béla    116
Palóczi Antal: Az emlékszobrok elhelyezéséről    151
Lyka Károly: Rajzműveltség   
Bayer József: A pesti műegylet kezdeményezői és első megtámadói    170
Műemlékeink pusztulása     178
Márkus László: Apróságok a keretről    227
Lyka Károly: A kép lelke    232
Yartin: Magyar művészet    263
Viator: Úti jegyzetek    292
Divald Kornél: Művészettörténelmi kutatások    307
Iván Ede: Művész és műkedvelő    335

FESTÉSZET
Kriesch Aladár: Lotz Lárolyról    l
L: Szemlér Mihály    112
A: Góró Lajos    117
Gerő Ödön: Magyar-Mannheimer Gusztáv    145
br: Lenbach    158
Gerő Ödön: A szolnoki telep    217
Prém József dr: Munkácsy dolgozótársai    245
Kacziány Ödön: Madarász Viktor    246
Lyka Károly: Strobentz Frigyes     281
Diner-Dénes József: A Ledérer-gyűjtemény    322
Bródy Sándor: A színpadi festészetről    330
Bródy Sándor: Lotz Károlyról    353
Feszty Árpád: Lotz Károly     358
Malonyay Dezső: Egy művész hitvallása    390

SZOBRÁSZAT
Naményi Lajos: Egy elfelejtett magyar szobrász    16
Márkus László: Telcs Ede    73
D I: Szécsi Antal    258
D I: Szász Gyula    261
Meller Simon: Kazinczy és Kerenczy    290
Márkus László: A terracotta    290
D I: Dunaiszky László     316

ÉPÍTÉSZET
Komor Marcel: Színházépítés    7
Gerő Ödön: Lechner Ödön mesteriskolája    23
D I: Bobula János    32
Lyka Károly: A falucska temploma    88
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok    301
D I: Meinig Artúr    314
Divald Kornél: Egy kastély pusztulása    382
Téglás István: Erdélyi fatemplomok    402

IPARMŰVÉSZET
Divald Kornél: Régi es modern sgraffito díszítés    241

ROVATOK
Hazai krónika
A Fraknói-féle római magyar művészházról    50.
Kiállítások    5l.
Új szobrok    5l.
A berni nemzetközi rajzoktatási kongresszusról    5l.
Schmigelschi Oktáv falfestményeiről    54.
Kitüntetések    55.

Az építészeti mesteriskoláról    123.
A budavári Mátyástemplom környékéről    126.
A Műbarátok Körének modern metszetkiállításáról    126.
Kiállítások    127.
Ernszt Lajos alapítványáról    127.
Ex-libris-gyűjtőkről    127.
Kitüntetések    130.

A fővárosi életnek a művészetre való kártékony hatásáról    186.
Kiállítások    187.
Kitüntetések    187.

Az építészeti mesteriskoláról    266.
Kiállítások    267.
Kép-gyárak    267.
Művészeti egyesületeink beszámolója    267.
Új szobrok    268.

A magyar rajztanár missiójáról    338.
A Képzőművészeti Tanács reformja    339.
Kiállítások    339.
Új szobrok    339.
Kitüntetések    339.

Művészeti pályázatokról    405.
Új szoborművek    405.
Kitüntetések    405.

Külföldi krónika

Weimar    55.
Róma    13l.
Frankfurt    190., 269
Paris    269., 407., 409.
Bécs    409.

Adatok művészetünk történetéhez     57, 133, 192, 270, 342, 411.

Művészeti irodalom     61, 138, 208, 273, 347, 415

Művásár     213, 277, 350

Kiállítások naptára     72, 144, 216, 280, 352 416.

Lejáró pályázatok     69, 144, 215, 280, 352, 416.


A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 420-ik oldalon.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002