Második évfolyam, 1903   |   Tárgymutató   |   Első   |   Második   |   Harmadik   |   Negyedik   |   Ötödik   |   Hatodik   
 
TÁRGYMUTATÓ

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK
Malonyay Dezső: Eugene Müntz.    28
Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához.    57
Bayer József: Egy "Művész-Társaság" eszméje 1832-ben és gróf Széchenyi István    103
Galgóczy János: A sumir nép művészete I.    109
Galgóczy János: A sumir nép művészete II.    183
Olgyai Viktor: Válasz egy-két kollegától Nagy Sándornak    135
Lyka Károly: A rajz    153
Tarcai György: A kassai múzeum.    163
Isaák Márta: A magyar kertről.    200
Lyka Károly: Stilizáló művészet    236
Nagy Sándor: Művészeti hitvallások.    266
Lyka Károly: Képrombolás    310
B.J.: Az első "mű-kitétel" Pesten 1834-ben    328
Alexander Bernát: Logikai érzelmek. Egy fejezet az esztétikából.    374
Divald Kornél: Művészeti emlékeink veszedelme    413
Vaszary János: Színek, vonalak élete    419

FESTÉSZET
Pekár Károly: A festészet esztétikája    1
Ambrozovics Dezső: Ipoly Sándor   40
Diner-Dénes József: Budapest magánképtárai.Az Enyedi-gyűjtemény    50
Diner-Dénes József: Scholtz Róbert gyűjteménye    260
Szana Tamás: Favretto.    81
Kacziány Ödön: A kecskeméti nagytemplom falfestményei    127
Malonyay Dezső: Szinyei-Merse Pál.    225
Récsey Viktor dr.: A pannonhalmi ebédlő-terem régi falfestményei és stukkói    241
Ambrozovics Dezső: Eisenhut Ferenc    252
L.K.: Schuster Ferenc.    256
Malonyay Dezső: Mészöly Géza.    289
Divald Kornél: Brocky Károly főműve.    316
Lyka Károly: Mednyánszky stílusa.    361
Esztegár László: Jantyik Mátyás    404

SZOBRÁSZAT
Lyka Károly: A temető művészete    38
Dömötör István: Szárnovszky Ferenc    196
D.J.: Hölzel Mór.    326
Malonyay Dezső: Fadrusz János.    396

ÉPÍTÉSZET
Gerő Ödön: Kann Gyula    21
Dömötör István: Hamis paloták    33
Lyka Károly: Családi házak    119
Palóczi Antal: A városépítő művészetről    173
Gerő Ödön: Az eleven építészet    299

ROVATOK
Hazai krónika
Magyar építőművészeti mesteriskoláról    59.
A rajztanítás kérdéséről    60.
Családi házakról    61.
A debreceni műpártoló egyesületről    61.
Műépítészek fegyelmi tanácsáról    62.
Művészi fejléc és záródísz    62.
A cégér és kirakat művészete    62.
A Nemzeti Szalonról    62.
Schuster Ferencről    63.
A magyaros ízlés terjesztéséről    138.
A szegedi képzőművészeti egyesületről    139.
Magyar ex-librisek    140.
Jelentés a kis családi házak tervpályázatáról    203.
Kiállítások    205.
Rajztanítás mozgó modellel    206.
A színházépítés problémájáról    275.
Az Erzsébet-emlékmű második pályázatának jegyzőkönyve    276.
A művásár fejlesztéséről    331.
Műtárlatok    334.
A bártfai városházáról    334.
Wlassics Gyula kormányzata és művészetünk fejlődése    421.
A kelenhegyi uton épült műterem-bérház    422.
Új emlékművek    424.
A győri színházépítés ügye    426.

Külföldi krónika

Berlin    335 .
Bern    337 .
Bécs    143 ,    208 .
Darmstadt    427 .
Drezda    142 .
Karlsruhe    281 .
London    337 .
München    142 .
Paris    142 ,    281 .
Zürich    336 .

Adatok művészetünk történetéhez    66, 145, 210, 282, 340, 427. old.

Művészeti irodalom    70, 148, 215, 284, 354, 430. old.

Művásár     73, 150, 221, 352. old.

Kiállítások naptára     77, 152, 224, 288, 360, 436. old.

Lejáró pályázatok    78, 150, 223, 285, 358, 435. old.


A képek lajstromát és a művészek névmutatóját lásd a 437-ik oldalon.

 
   Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002