Szerzői tárgymutató  
 

 

SZERZŐ SZERINTI TÁRGYMUTATÓ

 

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Z  

 

A
—a: Feszty Árpád - 1914, p. 289
A: Góró Lajos - 1904, p. 117
Ács Lipót: Boros Nep. János - 1912, p. 230
Alexander Bernát: Logikai érzelmek. Egy fejezet az esztétikából. - 1903, p. 374
Ambrozovics Béla: A művészeti ízlés fejlesztéséről. - 1902, p. 182
Ambrozovics Dezső: Tahi Antal. - 1902, p. 342
Ambrozovics Dezső: Eisenhut Ferenc - 1903, p. 252
Ambrozovics Dezső: Ipoly Sándor - 1903, p. 40
Ambrozovics Dezső: Telepy Károly - 1907, p. 34
Andrássy Gyula gr: Kérelem a Társulat tagjaihoz - 1914, p. 385

B
B. J.: Barabás Miklós Pestre érkezése 1835-ben - 1910, p. 159
B.J.: Az első "mű-kitétel" Pesten 1834-ben - 1903, p. 328
Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz - 1910, p. 110
Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz - 1909, p. 14, 192, 256
Bárdos Artúr: A formáról - 1911, p. 166
Bárdos Artúr: A sujet divatja - 1913, p. 2
Bárdos Artúr: Az új Pest motívumaiból - 1913, p. 226
Bárdos Artúr: Lajta Béla - 1913, p. 285
Bárdos Artúr: Egyéniség a festészetben - 1914, p. 34
Bárdos Artúr: A portré hanyatlása - 1914, p. 153
Bárdos Artúr: Kernstock Károly - 1907, p. 161
Bárdos Artúr: Kallós Ede - 1908, p. 78
Bárdos Artúr: Motívumok az új Berlinből - 1909, p. 359
Bárdos Artúr: Matisse - 1910, p. 126
Báthory Nándorné: Madarassy Erzsébet - 1915, p. 117
Bayer József: A pesti műegylet kezdeményezői és első megtámadói - 1904, p. 170
Bayer József: Marczinkey Elek - 1905, p. 107
Bayer József: Az első magyar tájképfestőről - 1905, p. 311
Bayer József: Egy magyar virágfestő a XIX. évszázad elején - 1906, p. 118
Bayer József: Felsőpulai Kozina Sándor - 1907, p. 19
Bayer József: Kazinczy és Oeser - 1907, p. 382
Bayer József: Bikfalvi Kóréh Zsigmond - 1908, p. 242
Bayer József: Régi magyar művészek - 1908, p. 299
Bayer József: Egy "Művész-Társaság" eszméje 1832-ben és gróf Széchenyi István - 1903, p. 103
Benkó István: Körösfő - 1905, p. 250
Benkó István: Egy-egy székely házról, faluról - 1905, p. 324
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelezése Tárkányi Bélával - 1911, p. 187
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelei Tárkányihoz - 1910, p. 415
Beszkid Miklós: Egy elfeledett képírónk - 1914, p. 47
Biás István, ifj.: Erdélyi művészettörténeti adatok - 1911, p. 370
Bíró Lajos: A Hebbel-színház - 1908, p. 318
Bittera Jenő: A futurista festők mozgalma - 1912, p. 264
Bodnár Zsigmond: A műtermékekről - 1905, p. 98
Bogdánffy-Pauly Erik: Festő-technológia - 1910, p. 242
Bölöni György: Rodin művészete - 1907, p. 227
br: Lenbach - 1904, p. 158
BR: Andrássy Tivadar gróf - 1907, p. 217
Bródy Sándor: Vita egy szobor körül. - 1902, p. 268
Bródy Sándor: A színpadi festészetről - 1904, p. 330
Bródy Sándor: Lotz Károlyról - 1904, p. 353
Bródy Sándor: Egy építész ötletei - 1906, p. 303

C
Chroniqueur: Nádler Róbert - 1911, p. 197
Chroniqueur: Radnai Béla - 1911, p. 375
Chroniqueur: Pentelei Molnár János - 1912, p. 348
Chroniqueur: Knopp Imre - 1913, p. 94
Chroniqueur: Jendrássik Jenő - 1913, p. 163
Chroniqueur: Hegedűs László - 1910, p. 62
Chroniqueur: Bosznay István - 1910, p. 235
Colasanti Arduino: A tizedik nemzetközi kiállítás Velencében - 1912, p. 270
Czakó Elemér dr: Lippich Terka - 1905, p. 46
Czakó Elemér: Kolozsvári Márton és György művészete - 1905, p. 371
Czóbel Minka: Egy festőnőről. - 1902, p. 369
Czóbel Minka: Lalique - 1908, p. 247
Cs. Szabó Kálmán: Nagy Kálmán. - 1902, p. 133
Csányi Károly: Steindl Imre. - 1902, p. 334
Csányi Károly: Az angol ház - 1905, p. 11
Csók István: Garay Ákos - 1915, p. 97

D
D-n.: Lippert József. - 1902, p. 347
D I: Bobula János - 1904, p. 32
D I: Czobor Béla - 1904, p. 116
D I: Szécsi Antal - 1904, p. 258
D I: Szász Gyula - 1904, p. 261
D I: Meinig Artúr - 1904, p. 314
D I: Dunaiszky László - 1904, p. 316
d. : Molnár Dani - 1914, p. 364
D. K.: Újabb adatok a felsőmagyarországi reneszánsz-építészetről - 1912, p. 62
D. L.: Brück Lajos - 1911, p. 287
d.: A téli tárlat - 1915, p. 433
D.: Greguss Imre - 1910, p. 330
D.J.: Hölzel Mór. - 1903, p. 326
D: Czigler Győző - 1905, p. 187
Demeter: Múzeumbarátok Egyesülete - 1914, p. 119
Di.: Sztrakoniczky Károly - 1915, p. 270
Di: Spányi Béla - 1914, p. 297
Di: Benczúr rajzaihoz - 1914, p. 386
Dimitrino: Budapesti építészet - 1915, p. 210
Dimitrino: Architektúra - 1915, p. 293
Diner-Dénes József: A brit iparművészeti kiállítás. - 1902, p. 324
Diner-Dénes József: Nemzeti művészet. - 1902, p. 12
Diner-Dénes József: Budapest magánképtárai.Az Enyedi-gyűjtemény - 1903, p. 50
Diner-Dénes József: Scholtz Róbert gyűjteménye - 1903, p. 260
Diner-Dénes József: A művészet jövője 1. - 1904, p. 34
Diner-Dénes József: A művészet jövője 2. - 1904, p. 94
Diner-Dénes József: A Ledérer-gyűjtemény - 1904, p. 322
Divald Károly: Ujabb adatok Rombauer János festőről - 1915, p. 414
Divald Kornél: A barátok tornya Budapesten. - 1902, p. 56
Divald Kornél: Az eperjesi szent Miklós-templom. - 1902, p. 386
Divald Kornél: A reneszánsz építészet Zólyom vármegyében - 1911, p. 29
Divald Kornél: Ismeretlen képek a XVII—XIX századból - 1912, p. 235
Divald Kornél: A bogoszlói kápolna - 1913, p. 64
Divald Kornél: Árpád kori családi monostorok - 1913, p. 346
Divald Kornél: Arpádkori székesegyházak - 1914, p. 41
Divald Kornél: A kassai dóm és a Szent Mihály-kápolna - 1914, p. 369
Divald Kornél: Brocky Károly főműve. - 1903, p. 316
Divald Kornél: Régi es modern sgraffito díszítés - 1904, p. 241
Divald Kornél: Művészettörténelmi kutatások - 1904, p. 307
Divald Kornél: Egy kastély pusztulása - 1904, p. 382
Divald Kornél: A bártfai városháza - 1905, p. 89
Divald Kornél: Láthatatlan műemlékek - 1905, p. 159
Divald Kornél: Magyarországi képek a XV és XVI századból - 1906, p. 172
Divald Kornél: Gundelfinger Gyula festőművész - 1906, p. 232
Divald Kornél: Weinhart János, egy XVII századi kőfaragó - 1909, p. 372
Divald Kornél: Művészeti emlékeink veszedelme - 1903, p. 413
Divald Kornél: A Makovica művészete    236
Donatello: Adler Mór. - 1902, p. 422
Dömötör István: Az új magyar országháza falfestményei. - 1902, p. 153
Dömötör István: Valentiny János. - 1902, p. 127
Dömötör István: Szobrok - Vedres Márk és munkái - 1913, p. 326
Dömötör István: Rippl-Rónai új munkái - 1915, p. 389
Dömötör István: Hamis paloták - 1903, p. 33
Dömötör István: Szárnovszky Ferenc - 1903, p. 196
Dömötör István: Mosonyi-Pfeiffer Hellmann - 1905, p. 402
Dömötör István: Faragó József - 1907, p. 30
Dömötör István: Horti Pál - 1908, p. 107
Dömötör István: A kritikáról - 1909, p. 91
Dömötör István: Egy rajzoló vázlatkönyvéből - 1910, p. 359
Dr. Beszkid Miklós: Mankovics Mihály - 1914, p. 422
Dr. Kiss Ernő: Mányoki Ádám leveleiből - 1908, p. 254

E
Éber László: Az Illésházyak sírkápolnája Trencsénben - 1911, p. 251
Éber László: Dudits Andor - 1911, p. 397
Éber László: A Rákóczi-freskó - 1912, p. 331
Éber László: Theophilus presbyter és a középkori iparművészet - 1912, p. 354
Éber László: Troger Pál magyarországi művei - 1913, p. 381
Éber László: A budapesti szt István-templom - 1906, p. 35
Éber László: Műemlékek gondozása és modern művészet - 1906, p. 379
Éber László: Erdélyi szobrászati emlékek - 1909, p. 171
Eisler József: Kitagawa Utamaro - 1908, p. 322
Eisler Mihály József: Valeur és vonal - 1908, p. 83
Elefánt Olga: Építészeti stílusok - 1909, p. 219
Elek Artúr: A magyar éremszobrászat öregei és ifjai - 1908, p. 169
Erdey Aladár: Stróbl Alajos - 1911, p. 50
Ernszt Lajos: Adatok Kupeczky és Mányoki életéhez - 1911, p. 23
Esztegár László: Jantyik Mátyás - 1903, p. 404

F
F. Takács Zoltán: A távol Kelet művészete nálunk - 1915, p. 101, 168
Farkasfalvi Imre és B. J.: Régi magyar festők - 1910, p. 227
Farkasfalvi Imre: Faragó József - 1907, p. 300
Feszty Árpád: Lotz Károly - 1904, p. 358
Fieber Henrik: A modern vallásos festészet kialakulása - 1905, p. 362
Fieber Henrik: Uhde Frigyes - 1906, p. 19
Fieber Henrik: A szobrok színezése - 1907, p. 6
Fieber Henrik: Kacziány Ödön - 1907, p. 374
Fieber Henrik: A modern művészet fény- és árnyoldalai - 1910, p. 366
Fónagy Béla: Művészet a had- és népegészségügyi kiállításon - 1915, p. 245
Fónagy Béla: Menzel Adolf - 1905, p. 114
Fónagy Béla: Meunier - 1905, p. 231
Fónagy Béla: Bihari Sándor - 1906, p. 353
Forster Gyula báró: Emlékezés Benkő Kálmánra - 1912, p. 123
Fülep Lajos: Eugene Carriére - 1906, p. 366
Fülep Lajos: Paul Cézanne - 1907, p. 154
Fülep Lajos: Kövesházy Kalmár Elza - 1909, p. 162

G
Galgóczy János: A sumir nép művészete I. - 1903, p. 109
Galgóczy János: A sumir nép művészete II. - 1903, p. 183
Gasparetz Géza Elemér: A mikrochemia a művészettörténet szolgálatában - 1911, p. 294
Gelléri Mór: A műipar fölemelése - 1915, p. 56
Gerecze Péter: Az első színezett szobor Magyarországon - 1910, p. 327
Gerevich Tibor: Újabb adalékok a bolognai festészet történetéhez - 1911, p. 298
Gerevich Tibor: A római nemzetközi művészettörténeti kongresszus - 1913, p. 138
Gerevich Tibor: A bolognai festészet sorsa Francesco Francia után - 1909, p. 226
Gerő Ödön: A postatakarékpénztár háza. - 1902, p. 41
Gerő Ödön: Az építészi látásról - 1911, p. 404
Gerő Ödön: Az eleven építészet - 1903, p. 299
Gerő Ödön: Kann Gyula - 1903, p. 21
Gerő Ödön: Lechner Ödön mesteriskolája - 1904, p. 23
Gerő Ödön: Magyar-Mannheimer Gusztáv - 1904, p. 145
Gerő Ödön: A szolnoki telep - 1904, p. 217
Gerő Ödön: Donáth Gyula - 1905, p. 26
Gerő Ödön: Párkány és pillér - 1905, p. 79
Gerő Ödön: Művészeti pályázatok - 1905, p. 239
Gerő Ödön: Poll Hugó - 1907, p. l
Gerő Ödön: Művészet és műveltség - 1907, p. 324
Gerő Ödön: A Bajza-utcai Lederer-ház - 1908, p. 114
Gerő Ödön: Képek látása és képek hatása - 1908, p. 225
Gerő Ödön: Szlányi Lajos - 1908, p. 378
Gerő Ödön: A festőiségről - 1910, p. 49
Ifj. Gonda Béla: Műremekek mint harci eszközök - 1914, p. 366
Ifj. Gonda Béla: A magyar képpiac - 1915, p. 156
Gróf Andrássy Gyula: Szinyei-Merse Pál - 1915, p. 193
Gurlitt, Ludwig : Markó Károly hagyatékából - 1914, p. 406
Gyulai Aladár: A művészi nevelés és az iskola - 1914, p. 168

H
Hoffmann Edith dr.: Ferenczy István Kisfaludy szobráról - 1912, p. 150
Holmboe, Thorolf : A modern norvég művészet - 1907, p. 145

I
Isaák Márta: A magyar kertről. - 1903, p. 200
Iván Ede: Lányi Dezső - 1912, p. 302
Iván Ede: Művész és műkedvelő - 1904, p. 335
Iván: Egy magyar festő a XVIII század elejéről - 1910, p. 211

K
Kacziány Ödön: Gyulay László - 1911, p. 261
Kacziány Ödön: Grimm Rezső - 1912, p. 211
Kacziány Ödön: Jegyzetek a művészi alkotás folyamatáról - 1912, p. 278
Kacziány Ödön: Emlékezések a múlt századból - 1912, p. 401
Kacziány Ödön: A kecskeméti nagytemplom falfestményei - 1903, p. 127
Kacziány Ödön: Madarász Viktor - 1904, p. 246
Kacziány Ödön: Pesti művészélet az 50 és, 60-as években - 1910, p. 10
Kacziány Ödön: Tölgyessy Artúr - 1910, p. 291
Kacziány Ödön: Makart korszaka Bécsben - 1912, p. 55
Kammerer Ernő: Perényi és Hirschvogel - 1904, p. 86
Kammerer Ernő: A Szépművészeti Múzeum - 1906, p. 145
Kelemen Lajos: Csűrös Mihály oltárkészítő piktor - 1912, p. 52
Kelemen Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület irománytárában - 1912, p. 218
Kéméndy Jenő: A huszadik század színpadja - 1907, p. 106
Kemény Lajos: A kassai képíró-céh - 1909, p. 253
Kenczler Hugó dr: Az olasz dekoratív építészszobrászat fejlődéséről - 1907, p. 235
Kenczler Hugó dr: Művészettörténet, kritika és esztétika - 1910, p. 70
Kenczler Hugó: A stílusról - 1911, p. 279
Kenczler Hugó: A stílus megállapítása - 1912, p. 298
Kenczler Hugó: Modern művészet - 1915, p. 67
Kenczler Hugó: Stílkritika és művészettörténet - 1909, p. 278
Keszler József: Háry Gyula mint rajzoló - 1909, p. 345
Kézdi-Kovács László: László Fülöp - 1912, p. 171
Komor Marcel: Színházépítés - 1904, p. 7
Komor Marcell: Hauszmann Alajos - 1914, p. 241
Kozmutza Kornélné: Rodin - 1907, p. 222
Kozmutza Kornélné: Aristide Maillol - 1909, p. 287
Körösfői Aladár: Gallén-Kalela Axeli művészetéről - 1908, p. 190
Körösfői K Aladár: Székely Bertalan temetése - 1910, p. 314
Kőszegi László: Az esztergomi dóm - 1915, p. 397
Kriesch Aladár: Lotz Lárolyról - 1904, p. l
Kun József: Károlyi Lajos - 1913, p. 144
Kürthy György: Az ember tragédiájának egy új képzőművészeti megoldása - 1915, p. 409

L
L K: Ráth György - 1905, p. 265
L. G.: Képek a múltból - 1911, p. 422
L. K.: Nécsey István. - 1902, p. 131
L. K.: Juhász Árpád - 1914, p. 261
L.: Schickedanz Albert - 1915, p. 316
L.: Croce esztétikája - 1915, p. 369
L.: Az Eszterházy képtár története - 1915, p. 441
L.: Roskovics Ignác - 1915, p. 448
L.K.: Schuster Ferenc. - 1903, p. 256
L: Szemlér Mihály - 1904, p. 112
L: Médium-rajzok - 1909, p. 249
L: Donáth Gyula - 1909, p. 368
Laban Ferdinánd: A Paczka művészpár - 1908, p. l
Lándor Tivadar: Carpathius Viktor. - 1902, p. 37
Lándor Tivadar: Zichy Mihály és az illusztráció. - 1902, p. 233
Lándor Tivadar: Székely Bertalan - 1911, p. 62
Lándor Tivadar: Zichy Mihály - 1906, p. 75
Lázár Béla dr.: A művészeti kritikáról - 1915, p. 345
Lázár Béla dr: A Nemzeti Szalon története - 1904, p. 80
Lázár Béla: Egy és más Paál Lászlóról. - 1902, p. 297
Lázár Béla: Glatz Oszkár - 1911, p. 335
Lázár Béla: Katona Nándor - 1912, p. 142
Lázár Béla: Borsos József - 1913, p. 302
Lázár Béla: Br. Eötvös József művészetpolitikája - 1914, p. 12
Lázár Béla: A monumentális szobrászat alaptörvénye - 1914, p. 346
Lázár Béla: Sámuel Kornél - 1914, p. 429
Lázár Béla: A karikatúráról - 1915, p. 201
Lázár Béla: Hősök galériája - 1915, p. 298
Lázár Béla: Ligeti Miklós - 1905, p. 255
Lázár Béla: Vaszary János - 1906, p. 281
Lázár Béla: Gauguin - 1908, p. 34
Lázár Béla: Szinyei-Merse Pál ifjúkori levelei - 1909, p. 122
Lázár Béla: Perlmutter Izsák - 1909, p. 211
Lázár Béla: Az Andrássy-úti Babocsay-villa - 1910, p. 115
Lázár Béla: Csók István - 1910, p. 190
Lázár Béla: Mihalik Dániel - 1910, p. 317
Lázár Béla: A modern művészet kezdetei - 1908, p. 281, 390
Lázár Béla: A művészi képzelet - 1912, p. 257, 314
Lázár Béla: Fadrusz János - 1913, p. 51, - 1913, p. 102, - 1913, p. 147
Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz - 1906, p. l
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei 2. A milánói iskola és Leonardo - 1907, p. 305, - 1907, p. 387
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei I. - A velencei festők - 1906, p. 177, 259, 311, 391
Leipnik L Nándor: A japánok és az európai művészet - 1905, p. 18
Leipnik L Nándor: Modern japán festészet - 1905, p. 175
Leipnik L Nándor: Érmek és plakettek - 1905, p. 315
Lendvai Károly: A «Hazai Művásárlók» tíz éve - 1904, p. 48
Lengyel Géza: A tömeg-lakás - 1907, p. 295
Lengyel Géza: Művészet és munka - 1909, p. 354
Lengyel Géza: Róna József - 1910, p. 23
Lengyel Géza: A rendezés művészete - 1910, p. 185
Leopold Honore: Kúnfy Lajos - 1913, p. 133
Lovas Lajos: Látogatás Zichy Mihálynál. - 1902, p. 251
Lovik Károly: A lóportraitről - 1915, p. 241
Lovik Károly: A lovasszobrok lovai - 1907, p. 99
Lovik Károly: Ló-képek - 1910, p. 132
Lyka Károly: Budapest magánképtárai I. - 1902, p. 328
Lyka Károly: Az Erzsébet-emlékmű. - 1902, p. 105
Lyka Károly: Néhány sor a jó és rossz kútról. - 1902, p. 412
Lyka Károly: Szecessziós stílus - magyar stílus. - 1902, p. 164
Lyka Károly: Székely Bertalan új kartónjai. - 1902, p. 1
Lyka Károly: Patina-kérdések - 1911, p. 207
Lyka Károly: Néhány szó a városképről - 1911, p. 283
Lyka Károly: A székesfőváros és a művészetek - 1911, p. 363
Lyka Károly: Réti István - 1912, p. 46
Lyka Károly: Falfestés - 1912, p. 110
Lyka Károly: Nagybánya jubileuma - 1912, p. 251
Lyka Károly: Barbárságok - 1912, p. 291
Lyka Károly: A neoimpresszionisták stílusa - 1913, p. 86
Lyka Károly: Kubista álmok - 1913, p. 199
Lyka Károly: Ybl emlékezete - 1914, p. 145
Lyka Károly: Lechner Ödön - 1914, p. 302
Lyka Károly: Háború és művészet - 1914, p. 337
Lyka Károly: Az aktról - 1915, p. 145
Lyka Károly: A felvidék falvainak újjáépítése - 1915, p. 385
Lyka Károly: Családi házak - 1903, p. 119
Lyka Károly: Mednyánszky stílusa. - 1903, p. 361
Lyka Károly: A temető művészete - 1903, p. 38
Lyka Károly: A falucska temploma - 1904, p. 88
Lyka Károly: Rajzműveltség - 1904, p.
Lyka Károly: A kép lelke - 1904, p. 232
Lyka Károly: Strobentz Frigyes - 1904, p. 281
Lyka Károly: Szimbolikus rajzok - 1905, p. l
Lyka Károly: Zemplényi Tivadar - 1905, p. 73
Lyka Károly: Modern otthon - 1905, p. 151
Lyka Károly: Horvát művészet - 1905, p. 227
Lyka Károly: Szociálista művészet - 1905, p. 291
Lyka Károly: Fényes Adolf - 1905, p. 353
Lyka Károly: Sírkövek - 1906, p. 58
Lyka Károly: Apró bronz - 1906, p. 100
Lyka Károly: Művészeti politikánk - 1907, p. 14
Lyka Károly: Hajra Gauguin! - 1907, p. 82
Lyka Károly: Vándorkiállítások - 1907, p. 171
Lyka Károly: Márk Lajos újabb festményei - 1907, p. 281
Lyka Károly: Kiállítási bajok - 1908, p. 44
Lyka Károly: Művészettörténet a középiskolában - 1908, p. 96
Lyka Károly: Szocialista művészet - 1908, p. 154
Lyka Károly: Délszláv művészet - 1908, p. 250
Lyka Károly: Pállik Béla - 1908, p. 384
Lyka Károly: Klein Miksa - 1909, p. 25
Lyka Károly: A polgári osztály képírása és szobrászata - 1909, p. 110
Lyka Károly: Biedermayer a küszöbön - 1910, p. 3
Lyka Károly: Művészeti kérdések - 1910, p. 121
Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa - 1910, p. 273
Lyka Károly: Simay Imre - 1910, p. 397
Lyka Károly: Képrombolás - 1903, p. 310
Lyka Károly: A rajz - 1903, p. 153
Lyka Károly: Stilizáló művészet - 1903, p. 236

M
Makoldy József: Alsórákos várkastélya - 1913, p. 114
Malonyay Dezső : Munkácsy első festménye. - 1902, p. 274
Malonyay Dezső: A kolozsvári Mátyás-szobor. - 1902, p. 418
Malonyay Dezső: Pataky László - 1913, p. 42
Malonyay Dezső: Fadrusz János. - 1903, p. 396
Malonyay Dezső: Mészöly Géza. - 1903, p. 289
Malonyay Dezső: Egy művész hitvallása - 1904, p. 390
Malonyay Dezső: Az újabb festészet fejlődése - 1905, p. 190
Malonyay Dezső: Grünwald Béla - 1905, p. 217
Malonyay Dezső: Guy de Maupassant mint műkritikus - 1907, p. 86
Malonyay Dezső: Jegyzetek BenczúrGyula rajzaihoz - 1907, p. 355
Malonyay Dezső: Margó Ede - 1910, p. 164
Malonyay Dezső: Eugene Müntz. - 1903, p. 28
Malonyay Dezső: Szinyei-Merse Pál. - 1903, p. 225
Margitay Ernő: Vágó Pál - 1911, p. 239
Margitay Ernő: The life of horrors - 1907, p. 174
Margitay Ernő: Kozma Lajos rajzai - 1908, p. 217
Márkus László: Székelyföldi házak - 1915, p. 452
Márkus László: Telcs Ede - 1904, p. 73
Márkus László: Apróságok a keretről - 1904, p. 227
Márkus László: A terracotta - 1904, p. 290
Márkus László: A rézkarc - 1905, p. 145
Márkus László: A modern színpad - 1906, p. 243
Márkus László: Allegória és szimbolizmus - 1907, p. 46
Medgyaszay István: A vasbeton művészi formáiról - 1909, p. 30
Meller Simon: Német és németalföldi rézmetszés a XV században - 1912, p. 97
Meller Simon: Ferenczy István tanulóévei a bécsi akadémián - 1905, p. 31
Meller Simon: Ferenczy Károly - 1905, p. 281
Meller Simon: A magyar művészet kialakulása a XIX század első felében - 1911, p. 174
Meller Simon: A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteménye - 1911, p. 359
Meller Simon: Új Watteau-rajz a Szépművészeti Múzeumban - 1913, p. 344
Meller Simon: Modern angol rézkarcolók - 1914, p. 218
Meller Simon: Gaudenzio Ferrari Pietája - 1914, p. 308
Meller Simon: XV. századi fametszetek a Szépművészeti Múzeumban - 1914, p. 435
Meller Simon: Kazinczy és Ferenczy - 1904, p. 290
Meller Simon: Régi spanyol festők a Szépművészeti Múzeumban - 1907, p. 52
Meller Simon: A római Palazzo Farnese párkányának történetéhez - 1908, p. 194
Meszlény Rikárd: Fantin-Latour - 1908, p. 178
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok - 1904, p. 301
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok - 1905, p. 119

N
N.: Tull Ödön - 1911, p. 343
N.V. Dorph: Dánia modern művészete - 1907, p. 38
N: Morelli Gusztáv - 1909, p. 187
Nádai Pál: Háborús művészeti irodalom - 1915, p. 264
Nádai Pál: Háborús gyermekrajzok - 1915, p. 364
Nagy Sándor: A rajzolva-oktatásról - 1913, p. 365
Nagy Sándor: A göcseji házakhoz - 1915, p. 255
Nagy Sándor: Művészeti hitvallások. - 1903, p. 266
Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához. - 1903, p. 57
Naményi Lajos: Egy elfelejtett magyar szobrász - 1904, p. 16
Nyári Sándor dr: Brocky Károlyról - 1908, p. 147
Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám - 1906, p. 250

O
dr. Olgyai Bertalan: A tájképfestészet hangulata. - 1902, p. 111
Olgyai Viktor: A grafikai vonalról. - 1902, p. 81
Olgyai Viktor: Böhm Pál - 1905, p. 182
Olgyai Viktor: Lenbach és Menzel - 1905, p. 303
Olgyai Viktor: A grafikai művek nemzetközi kiállításának tanulságai - 1909, p. 73
Olgyai Viktor: Válasz egy-két kollegától Nagy Sándornak - 1903, p. 135

P
P —r L.: Régi képekről - 1908, p. 51
P. E.: Thoroczkai-Vigand Ede Erdélyben - 1912, p. 189
Palóczi Antal: A városépítő művészetről - 1903, p. 173
Palóczi Antal: Az emlékszobrok elhelyezéséről - 1904, p. 151
Palóczi Antal: A kispesti munkáslakóház-telep - 1908, p. 373
Pásztor Mihály: A régi Pest - 1909, p. 382
Pekár Károly: A festészet esztétikája - 1903, p. 1
Perlmutter Izsák: Korszerű jegyzetek - 1904, p. 107
Petrovics Elek: Egy ismeretlen Szinyei-vázlat - 1915, p. 49
Petrovics Elek: Rippl-Rónai József - 1906, p. 107
Petrovics Elek: Lakóház és otthon - 1907, p. 23
Petrovics Elek: Magyar művészek rajzai a Szépművészeti Múzeumban - 1907, p. 179
Petrovics Elek: A tájkép virágzása - 1908, p. 154
Pikler Freund Edith: Dekorativ és naturalisztikus művészet - 1913, p. 37
Pintér Ákos: Zichy Mihály, az ember és eszméi - 1906, p. 94
Polgár Gyula dr.: A valószínűség a művészi ábrázolásban - 1913, p. 399
Polgár Gyula: A tájképfestészet analizise - 1912, p. 342
Prém József dr: Munkácsy dolgozótársai - 1904, p. 245

R
R.: Márkus Géza - 1913, p. 10
Radisics Jenő: Hamisított régiségek - 1906, p. 291
Récsey Viktor dr.: A pannonhalmi ebédlő-terem régi falfestményei és stukkói - 1903, p. 241
Relie Pál: Építészek a Műcsarnokban - 1914, p. 193
Rerrich Béla: A kertek művészetéről - 1910, p. 382
Róbert Jenő: Halmi Artúr - 1906, p. 51
Rózsaffy Dezső: Osztrák művészek Magyarországon - 1913, p. 335
Rózsaffy Dezső: Pettenkofen Szolnokon - 1905, p. 386
Rózsaffy Dezső: Deák-Ébner Lajos - 1907, p. 73
Rózsaffy Dezső: Látogatásom Claude Monetnál - 1908, p. 306
Rózsavölgyi Gyula: A Tabán rendezése - 1912, p. 41
Rózsavölgyi Gyula: Városrendezési problémák - 1914, p. 29
Rózsavölgyi Gyula: Városépítés és iparművészet - 1915, p. 358
Rp : Két új épület - 1914, p. 97

S
S. A.: Greguss György - 1913, p. 393
Sarkadi Leó: Alfréd East hagyatéka - 1914, p. 164
Sarkadi Leó: Londoni levél - 1914, p. 212, 276
Schiller Ottó : Valóságos és nem valóságos érzések - 1914, p. 222
Schiller Ottó: A semmi esztétikája - 1913, p. 171
Schiller Ottó: Pantheizmus a szépérzésben - 1914, p. 359
Schubring Pál: Budapest olasz renaissance plasztikái - 1914, p. 104, 177
Siklóssy László dr.: Erkölcstelen művészet - 1913, p. 315
Silvanto Reino: A képzőművészet támogatása Finnországban - 1910, p. 339
Somogyi Miklós: Magyarok a müncheni képzőművészeti akadémián - 1912, p. 178
Somogyi Miklós: A fajok harca és a művészet - 1914, p. 392
Somogyi Miklós: Palinay György - 1915, p. 300
Somogyi Miklós: Müncheni levél - 1914, p. 182, 215, 254, 327
Spiegel Frigyes: A modern építőművészet és a budapesti bérházak. - 1902, p. 93
Spiegel Frigyes: A Cinquecento építészetéről - 1905, p. 166
Supka Géza: Iszlám és hellenizmus - 1913, p. 218
Szana Tamás: A modern tájkép. - 1902, p. 374
Szana Tamás: Favretto. - 1903, p. 81
Szegedy Maszák Hugó: Alexy Károly szobrász - 1910, p. 55
Szegedy Maszák Hugó: Kovács Mihály - 1910, p. 250
Szendrey Imre: A magyar ház fejlődése. - 1902, p. 255
Szentkláray Jenő: Humborg Adolf - 1909, p. 376
Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 50 éves múltjára - 1911, p. 99
Szmrecsányi Miklós: Benkő Kálmán - 1912, p. 85
Szmrecsányi Miklós: Történeti művészet a Halászbástyán - 1906, p. 217
Szmrecsányi Miklós: Barabás Miklós - 1910, p. 146
Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok - 1910, p. 406
Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok - 1911, p. 2, - 1911, p. 70
Sztrakoniczky Károly dr: Kecskemét - 1912, p. 395

T
T H: Papirszeletkék - 1905, p. 404
T H: Papirszeletkék - 1906, p. 62, 122, 337, 417
T H: Papirszeletkék - 1909, p. 42, 132, 197, 260, 315, 394
T. H.: Papírszeletkék - 1913, p. 23
T. H.: Papirszeletkék - 1907, p. 62, - 1907, p. 119, - 1907, p. 187, - 1907, p. 260, - 1907, p. 410
T. H.: Papirszeletkék - 1908, p. 58, 199, 331
T. H.: Papirszeletkék - 1910, p. 37, 75, 134, 261, 346
T. H.: Papirszeletkék - 1911, p. 36, - 1911, p. 227, - 1911, p. 385
T. H.: Papirszeletkék - 1914, p. 381, 460
T. H.: Tárca - Papirszeletkék - 1912, p. 66, 195, 243, 319, 353
Takách Edward: Kozma Erzsébet - 1909, p. 273
Takács Béla: Az amerikai művészviszonyokról - 1910, p. 204
Takács Zoltán: Németalföldi és német képek a XV és XVI századból - 1906, p. 152
Takács Zoltán: Doby Jenő - 1908, p. 355
Takács Zoltán: Olgyai Viktor - 1909, p. l
Takács Zoltán: Rauscher Lajos - 1910, p. 99
Tarcai György: A kassai múzeum. - 1903, p. 163
Téglás István: A potaissai (tordai) római bronzszobrocskák - 1911, p. 347
Téglás István: Az ótordai ref. egyház fejedelmi kincsei - 1914, p. 413
Téglás István: Erdélyi fatemplomok - 1904, p. 404
Téglás István: Az erdélyi fatemplomok dísze    1908, p. 90
Thorockai Vigand Ede: Az én falum - 1907, p. 329

U
Uhde, Fritz von: Visszaemlékezések Munkácsyra. - 1902, p. 319

V
Vajda Ernő: Munkásaink és a művészet. - 1902, p. 28
—van: Régi pesti művészek - 1912, p. 241
Varga Jenő dr: A műélvezet lélektanához - 1911, p. 379
Varjas Sándor dr.: Az impresszionizmus - 1912, p. 3
Varjas Sándor dr.: Az impresszionista lélek - 1912, p. 371
Varjas Sándor dr.: Az impresszionista forma - 1913, p. 266
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról - 1911, p. 214
Varjas Sándor: Freud elmélete az esztézis keletkezéséről - 1911, p. 319
Varjas Sándor: Az enthuziasztikus képzetek és képzőművészetek - 1914, p. 202
Varjas Sándor: A szimbolikus művészetről - 1908, p. 366
Varjas Sándor: Az aesthesis alapproblémája - 1909, p. 147
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról - 1909, p. 302
Vaszary János: Színek, vonalak élete - 1903, p. 419
Vayk: Régi magyar mecénások. - 1902, p. 207
Vészi Margit : Bode titkos tanácsos a Ferenczy-hagyaték bronzairól - 1914, p. 123
Vészi Margit: Max Liebermann Munkácsyról és Paál Lászlóról - 1914, p. 102
Vészi Margit: Berlini levél - 1914, p. 67, 171
Viator: Úti jegyzetek - 1904, p. 292

Y
Yartin: Érmek és plakettek. - 1902, p. 60
Yartin: Magyar művészet - 1904, p. 263
Ybl Ervin: Transzcendens művészet - 1911, p. 410
Ybl Ervin: Az utánzás művészeti jelentősége - 1913, p. 352
Ybl Ervin: Elvont művészet - 1913, p. 405
Ybl Ervin: A festőművészet fejlődése - 1914, p. 3

Z
Z: Műtörténeti tennivalók - 1905, p. 298

 

 
Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003