Összesített tárgymutató   |   Évf.:   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |  8   |  9   |  10   |   11   |   12   |   13   |   14   |
 

 

ÖSSZESÍTETT TÁRGYMUTATÓ

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK   |   FESTÉSZET   |   SZOBRÁSZAT   |   ÉPÍTÉSZET   |   IPARMŰVÉSZET

 

ÁLTALÁNOS MŰVÉSZETI CIKKEK

I. évfolyam, 1902
Nemzeti művészet. Írta Diner-Dénes József - 1902, p. 12
Munkásaink és a művészet. Írta Vajda Ernő - 1902, p. 28
Szecessziós stílus - magyar stílus. Írta Lyka Károly - 1902, p. 164
A művészeti ízlés fejlesztéséről. Írta Ambrozovics Béla - 1902, p. 182
Régi magyar mecénások. Írta Vayk - 1902, p. 207

 

II. évfolyam, 1903
Malonyay Dezső: Eugene Müntz. - 1903, p. 28
Nagy Sándor: Levél egy, több, sok kollegához. - 1903, p. 57
Bayer József: Egy "Művész-Társaság" eszméje 1832-ben és gróf Széchenyi István - 1903, p. 103
Galgóczy János: A sumir nép művészete I. - 1903, p. 109
Galgóczy János: A sumir nép művészete II. - 1903, p. 183
Olgyai Viktor: Válasz egy-két kollegától Nagy Sándornak - 1903, p. 135
Lyka Károly: A rajz - 1903, p. 153
Tarcai György: A kassai múzeum. - 1903, p. 163
Isaák Márta: A magyar kertről. - 1903, p. 200
Lyka Károly: Stilizáló művészet - 1903, p. 236
Nagy Sándor: Művészeti hitvallások. - 1903, p. 266
Lyka Károly: Képrombolás - 1903, p. 310
B.J.: Az első "mű-kitétel" Pesten 1834-ben - 1903, p. 328
Alexander Bernát: Logikai érzelmek. Egy fejezet az esztétikából. - 1903, p. 374
Divald Kornél: Művészeti emlékeink veszedelme - 1903, p. 413
Vaszary János: Színek, vonalak élete - 1903, p. 419

 

III. évfolyam, 1904
Diner-Dénes József: A művészet jövője 1. - 1904, p. 34
Diner-Dénes József: A művészet jövője 2. - 1904, p. 94
Lendvai Károly: A «Hazai Művásárlók» tíz éve - 1904, p. 48
Lázár Béla dr: A Nemzeti Szalon története - 1904, p. 80
Kammerer Ernő: Perényi és Hirschvogel - 1904, p. 86
Perlmutter Izsák: Korszerű jegyzetek - 1904, p. 107
D I: Czobor Béla - 1904, p. 116
Palóczi Antal: Az emlékszobrok elhelyezéséről - 1904, p. 151
Lyka Károly: Rajzműveltség - 1904, p.
Bayer József: A pesti műegylet kezdeményezői és első megtámadói - 1904, p. 170
Műemlékeink pusztulása - 1904, p. 178
Márkus László: Apróságok a keretről - 1904, p. 227
Lyka Károly: A kép lelke - 1904, p. 232
Yartin: Magyar művészet - 1904, p. 263
Viator: Úti jegyzetek - 1904, p. 292
Divald Kornél: Művészettörténelmi kutatások - 1904, p. 307
Iván Ede: Művész és műkedvelő - 1904, p. 335

 

IV. évfolyam, 1905
Lyka Károly: Szimbolikus rajzok - 1905, p. l
Leipnik L Nándor: A japánok és az európai művészet - 1905, p. 18
Bodnár Zsigmond: A műtermékekről - 1905, p. 98
Márkus László: A rézkarc - 1905, p. 145
Divald Kornél: Láthatatlan műemlékek - 1905, p. 159
Lyka Károly: Horvát művészet - 1905, p. 227
Gerő Ödön: Művészeti pályázatok - 1905, p. 239
L K: Ráth György - 1905, p. 265
Lyka Károly: Szociálista művészet - 1905, p. 291
Z: Műtörténeti tennivalók - 1905, p. 298
T H: Papirszeletkék - 1905, p. 404

 

V. évfolyam, 1906
Lyka Károly: Sírkövek    58
T H: Papirszeletkék    62, 122, 337, 417
Kammerer Ernő: A Szépművészeti Múzeum    145
Márkus László: A modern színpad    243
Radisics Jenő: Hamisított régiségek    291
Éber László: Műemlékek gondozása és modern művészet    379

 

VI. évfolyam, 1907
Lyka Károly: Művészeti politikánk    14
N.V. Dorph: Dánia modern művészete    38
Márkus László: Allegória és szimbolizmus    46
T. H.: Papirszeletkék    62,    119,    187,    260,    410
Lyka Károly: Hajra Gauguin!    82
Malonyay Dezső: Guy de Maupassant mint műkritikus    86
Thorolf Holmboe: A modern norvég művészet    145
Lyka Károly: Vándorkiállítások    171
Margitay Ernő: The life of horrors    174
Petrovics Elek: Magyar művészek rajzai a Szépművészeti Múzeumban    179
Gerő Ödön: Művészet és műveltség    324

 

VII. évfolyam, 1908
Lyka Károly: Kiállítási bajok    44
T. H.: Papirszeletkék    58, 199, 331
Eisler Mihály József: Valeur és vonal    83
Lyka Károly: Művészettörténet a középiskolában    96
Szana Tamás    119
Lyka Károly: Szocialista művészet    154
Petrovics Elek: A tájkép virágzása    154
Margitay Ernő: Kozma Lajos rajzai    217
Divald Kornél: A Makovica művészete    236
Lyka Károly: Délszláv művészet    250
Bayer József: Régi magyar művészek    299
Takács Zoltán: Doby Jenő    355
Varjas Sándor: A szimbolikus művészetről    366

 

VIII. évfolyam, 1909
Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz    14, 192, 256
T H: Papirszeletkék    42, 132, 197, 260, 315, 394
Dömötör István: A kritikáról    91
Lyka Károly: A polgári osztály képírása és szobrászata    110
Varjas Sándor: Az aesthesis alapproblémája    147
L: Médium-rajzok    249
Kenczler Hugó: Stílkritika és művészettörténet    278
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról    302
Lengyel Géza: Művészet és munka    354

 

IX. évfolyam, 1910
Lyka Károly: Biedermayer a küszöbön    3
Kacziány Ödön: Pesti művészélet az 50 és, 60-as években    10
T. H.: Papirszeletkék    37, 75, 134, 261, 346
Kenczler Hugó dr: Művészettörténet, kritika és esztétika    70
Takács Zoltán: Rauscher Lajos    99
Balogh Bertalan: Jegyzetek művészeti politikánkhoz    110
Lyka Károly: Művészeti kérdések    121
Lengyel Géza: A rendezés művészete    185
Takács Béla: Az amerikai művészviszonyokról    204
Silvanto Reino: A képzőművészet támogatása Finnországban    339
Fieber Henrik: A modern művészet fény- és árnyoldalai    366

 

X. évfolyam, 1911
T. H.: Papirszeletkék    36,    227,    385
Szmrecsányi Miklós: Visszapillantás az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat 50 éves múltjára    99
A Képzőművészeti Társulat közgyűlése    158
Bárdos Artúr: A formáról    166
Meller Simon: A magyar művészet kialakulása a XIX század első felében    174
Varjas Sándor: A költői és festészeti szimbolizmusról    214
Munkácsy Mihály síremléke    266
Kenczler Hugó: A stílusról    279
Gasparetz Géza Elemér: A mikrochemia a művészettörténet szolgálatában    294
Varjas Sándor: Freud elmélete az esztézis keletkezéséről    319
Lyka Károly: A székesfőváros és a művészetek    363
Varga Jenő dr: A műélvezet lélektanához    379
Ybl Ervin: Transzcendens művészet    410
L. G.: Képek a múltból    422

 

XI. évfolyam, 1912
Varjas Sándor dr.: Az impresszionizmus    3
Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat jubileuma    22
T. H.: Tárca - Papirszeletkék    66, 195, 243, 319, 353
Szmrecsányi Miklós: Benkő Kálmán    85
Meller Simon: Német és németalföldi rézmetszés a XV században    97
Forster Gyula báró: Emlékezés Benkő Kálmánra    123
Somogyi Miklós: Magyarok a müncheni képzőművészeti akadémián    178
Kelemen Lajos: Művészeti adatok az Erdélyi Múzeum-Egyesület irománytárában    218
—van: Régi pesti művészek    241
Lázár Béla: A művészi képzelet    257, 314
Colasanti Arduino: A tizedik nemzetközi kiállítás Velencében    270
Kacziány Ödön: Jegyzetek a művészi alkotás folyamatáról    278
Kenczler Hugó: A stílus megállapítása    298
Polgár Gyula: A tájképfestészet analizise    342
Éber László: Theophilus presbyter és a középkori iparművészet    354
Varjas Sándor dr.: Az impresszionista lélek    371
Sztrakoniczky Károly dr: Kecskemét    395
Kacziány Ödön: Emlékezések a múlt századból    401

 

XII. évfolyam, 1913
Bárdos Artúr: A sujet divatja    2
T. H.: Papírszeletkék    23
Pikler Freund Edith: Dekorativ és naturalisztikus művészet    37
Divald Kornél: A bogoszlói kápolna    64
Gerevich Tibor: A római nemzetközi művészettörténeti kongresszus    138
Schiller Ottó: A semmi esztétikája    171
Lyka Károly: Kubista álmok    199
Supka Géza: Iszlám és hellenizmus    218
Varjas Sándor dr.: Az impresszionista forma    266
Siklóssy László dr.: Erkölcstelen művészet    315
Ybl Ervin: Az utánzás művészeti jelentősége    352
Nagy Sándor: A rajzolva-oktatásról    365
Polgár Gyula dr.: A valószínűség a művészi ábrázolásban    399
Ybl Ervin: Elvont művészet    405

 

XIII. évfolyam, 1914
Lázár Béla: Br. Eötvös József művészetpolitikája    12
Vészi Margit: Berlini levél    67, 171
Demeter: Múzeumbarátok Egyesülete    119
Gyulai Aladár: A művészi nevelés és az iskola    168
Somogyi Miklós: Müncheni levél    182, 215, 254, 327
Varjas Sándor: Az enthuziasztikus képzetek és képzőművészetek    202
Sarkadi Leó: Londoni levél    212, 276
Schiller Ottó : Valóságos és nem valóságos érzések    222
Lyka Károly: Háború és művészet    337
Schiller Ottó: Pantheizmus a szépérzésben    359
Ifj. Gonda Béla: Műremekek mint harci eszközök    366
Gerecze Péter    368
T. H.: Papirszeletkék    381, 460
Andrássy Gyula gr: Kérelem a Társulat tagjaihoz    385
Somogyi Miklós: A fajok harca és a művészet    392
A főváros művészetpártoló akciója    400

 

XIV. évfolyam, 1915
Kenczler Hugó: Modern művészet    67
A képrombolók    121
A tavaszi tárlat    153
Ifj. Gonda Béla: A magyar képpiac    156
Lázár Béla: A karikatúráról    201
Lovik Károly: A lóportraitről    241
Fónagy Béla: Művészet a had- és népegészségügyi kiállításon    245
Nádai Pál: Háborús művészeti irodalom    264
Di.: Sztrakoniczky Károly    270
Magyar művészek a sárosmegyei károsultakért    289
A sárosi művész-sorsjáték kiállítása    337
Lázár Béla dr.: A művészeti kritikáról    345
L.: Croce esztétikája    369
d.: A téli tárlat    433

 

FESTÉSZET

I. évfolyam, 1902
Székely Bertalan új kartónjai. Írta Lyka Károly - 1902, p. 1
Carpathius Viktor. Írta Lándor Tivadar - 1902, p. 37
A tájképfestészet hangulata. Írta dr. Olgyai Bertalan - 1902, p. 111
Valentiny János. Írta Dömötör István - 1902, p. 127
Nécsey István. Írta L. K. - 1902, p. 131
Az új magyar országháza falfestményei. Írta Dömötör István - 1902, p. 153
Zichy Mihály és az illusztráció. Írta Lándor Tivadar - 1902, p. 233
Látogatás Zichy Mihálynál. Írta Lovas Lajos - 1902, p. 251
Munkácsy első festménye. Írta Malonyay Dezső - 1902, p. 274
Egy és más Paál Lászlóról. Írta-Lázár Béla - 1902, p. 297
Visszaemlékezések Munkácsyra. Írta Fritz von Uhde - 1902, p. 319
Budapest magánképtárai I. Írta Lyka Károly - 1902, p. 328
Tahi Antal. Írta Ambrozovics Dezső - 1902, p. 342
Kelety Gusztáv. - 1902, p. 345
Egy festőnőről. Írta Czóbel Minka - 1902, p. 369
A modern tájkép. Írta Szana Tamás - 1902, p. 374
Adler Mór. Írta Donatello - 1902, p. 422

 

II. évfolyam, 1903
Pekár Károly: A festészet esztétikája - 1903, p. 1
Ambrozovics Dezső: Ipoly Sándor - 1903, p. 40
Diner-Dénes József: Budapest magánképtárai.Az Enyedi-gyűjtemény - 1903, p. 50
Diner-Dénes József: Scholtz Róbert gyűjteménye - 1903, p. 260
Szana Tamás: Favretto. - 1903, p. 81
Kacziány Ödön: A kecskeméti nagytemplom falfestményei - 1903, p. 127
Malonyay Dezső: Szinyei-Merse Pál. - 1903, p. 225
Récsey Viktor dr.: A pannonhalmi ebédlő-terem régi falfestményei és stukkói - 1903, p. 241
Ambrozovics Dezső: Eisenhut Ferenc - 1903, p. 252
L.K.: Schuster Ferenc. - 1903, p. 256
Malonyay Dezső: Mészöly Géza. - 1903, p. 289
Divald Kornél: Brocky Károly főműve. - 1903, p. 316
Lyka Károly: Mednyánszky stílusa. - 1903, p. 361
Esztegár László: Jantyik Mátyás - 1903, p. 404

 

III. évfolyam, 1904
Kriesch Aladár: Lotz Lárolyról - 1904, p. l
L: Szemlér Mihály - 1904, p. 112
A: Góró Lajos - 1904, p. 117
Gerő Ödön: Magyar-Mannheimer Gusztáv - 1904, p. 145
br: Lenbach - 1904, p. 158
Gerő Ödön: A szolnoki telep - 1904, p. 217
Prém József dr: Munkácsy dolgozótársai - 1904, p. 245
Kacziány Ödön: Madarász Viktor - 1904, p. 246
Lyka Károly: Strobentz Frigyes - 1904, p. 281
Diner-Dénes József: A Ledérer-gyűjtemény - 1904, p. 322
Bródy Sándor: A színpadi festészetről - 1904, p. 330
Bródy Sándor: Lotz Károlyról - 1904, p. 353
Feszty Árpád: Lotz Károly - 1904, p. 358
Malonyay Dezső: Egy művész hitvallása - 1904, p. 390

 

IV. évfolyam, 1905
Czakó Elemér dr: Lippich Terka - 1905, p. 46
Lyka Károly: Zemplényi Tivadar - 1905, p. 73
Bayer József: Marczinkey Elek - 1905, p. 107
Fónagy Béla: Menzel Adolf - 1905, p. 114
Leipnik L Nándor: Modern japán festészet - 1905, p. 175
Olgyai Viktor: Böhm Pál - 1905, p. 182
Malonyay Dezső: Az újabb festészet fejlődése - 1905, p. 190
Malonyay Dezső: Grünwald Béla - 1905, p. 217
Meller Simon: Ferenczy Károly - 1905, p. 281
Olgyai Viktor: Lenbach és Menzel - 1905, p. 303
Bayer József: Az első magyar tájképfestőről - 1905, p. 311
Lyka Károly: Fényes Adolf - 1905, p. 353
Fieber Henrik: A modern vallásos festészet kialakulása - 1905, p. 362
Rózsaffy Dezső: Pettenkofen Szolnokon - 1905, p. 386

 

V. évfolyam, 1906
Fieber Henrik: Uhde Frigyes    19
Róbert Jenő: Halmi Artúr    51
Lándor Tivadar: Zichy Mihály    75
Zichy, Munkácsy és Székely    83
Pintér Ákos: Zichy Mihály, az ember és eszméi    94
Petrovics Elek: Rippl-Rónai József    107
Bayer József: Egy magyar virágfestő a XIX. évszázad elején    118
Takács Zoltán: Németalföldi és német képek a XV és XVI századból    152
Divald Kornél: Magyarországi képek a XV és XVI századból    172
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei I. - A velencei festők    177, 259, 311, 391
Divald Kornél: Gundelfinger Gyula festőművész    232
Nyári Sándor: Kupeczky János és Mányoky Ádám    250
Lázár Béla: Vaszary János    281
Fónagy Béla: Bihari Sándor    353
Fülep Lajos: Eugene Carriére    366

 

VI. évfolyam, 1907
Gerő Ödön: Poll Hugó    l
Bayer József: Felsőpulai Kozina Sándor    19
Dömötör István: Faragó József    30
Ambrozovics Dezső: Telepy Károly    34
Meller Simon: Régi spanyol festők a Szépművészeti Múzeumban    52
Rózsaffy Dezső: Deák-Ébner Lajos    73
Fülep Lajos: Paul Cézanne    154
Bárdos Artúr: Kernstock Károly    161
BR: Andrássy Tivadar gróf    217
Lyka Károly: Márk Lajos újabb festményei    281
Lederer Sándor: A Szépművészeti Múzeum olasz mesterei 2. A milánói iskola és Leonardo    305,    387
Malonyay Dezső: Jegyzetek BenczúrGyula rajzaihoz    355
Fieber Henrik: Kacziány Ödön    374
Bayer József: Kazinczy és Oeser    382

 

VII. évfolyam, 1908
Laban Ferdinánd: A Paczka művészpár    l
Lázár Béla: Gauguin    34
P —r L.: Régi képekről    51
Nyári Sándor dr: Brocky Károlyról    147
Meszlény Rikárd: Fantin-Latour    178
Körösfői Aladár: Gallén-Kalela Axeli művészetéről    190
Gerő Ödön: Képek látása és képek hatása    225
Bayer József: Bikfalvi Kóréh Zsigmond    242
Dr. Kiss Ernő: Mányoki Ádám leveleiből    254
Lázár Béla: A modern művészet kezdetei    281, 390
Rózsaffy Dezső: Látogatásom Claude Monetnál    306
Eisler József: Kitagawa Utamaro    322
Gerő Ödön: Szlányi Lajos    378
Lyka Károly: Pállik Béla    384

 

VIII. évfolyam, 1909
Takács Zoltán: Olgyai Viktor    l
Olgyai Viktor: A grafikai művek nemzetközi kiállításának tanulságai    73
Lázár Béla: Szinyei-Merse Pál ifjúkori levelei    122
Lázár Béla: Perlmutter Izsák    211
Gerevich Tibor: A bolognai festészet sorsa Francesco Francia után    226
Kemény Lajos: A kassai képíró-céh    253
Keszler József: Háry Gyula mint rajzoló    345
Szentkláray Jenő: Humborg Adolf    376

 

IX. évfolyam, 1910
Gerő Ödön: A festőiségről    49
Chroniqueur: Hegedűs László    62
Bárdos Artúr: Matisse    126
Lovik Károly: Ló-képek    132
Szmrecsányi Miklós: Barabás Miklós    146
B. J.: Barabás Miklós Pestre érkezése 1835-ben    159
Lázár Béla: Csók István    190
Iván: Egy magyar festő a XVIII század elejéről    211
Joó Béla    216
Farkasfalvi Imre és B. J.: Régi magyar festők    227
Chroniqueur: Bosznay István    235
Bogdánffy-Pauly Erik: Festő-technológia    242
Szegedy Maszák Hugó: Kovács Mihály    250
Kacziány Ödön: Tölgyessy Artúr    291
Körösfői K Aladár: Székely Bertalan temetése    314
Lázár Béla: Mihalik Dániel    317
D.: Greguss Imre    330
Dömötör István: Egy rajzoló vázlatkönyvéből    359
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelei Tárkányihoz    415

 

X. évfolyam, 1911
Ernszt Lajos: Adatok Kupeczky és Mányoki életéhez    23
Lándor Tivadar: Székely Bertalan    62
Benkóczy Emil: Kovács Mihály levelezése Tárkányi Bélával    187
Chroniqueur: Nádler Róbert    197
Margitay Ernő: Vágó Pál    239
Paál László ismeretlen levelei    243
Kacziány Ödön: Gyulay László    261
D. L.: Brück Lajos    287
Gerevich Tibor: Újabb adalékok a bolognai festészet történetéhez    298
Lázár Béla: Glatz Oszkár    335
N.: Tull Ödön    343
Meller Simon: A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteménye    359
Biás István, ifj.: Erdélyi művészettörténeti adatok    370
Éber László: Dudits Andor    397

 

XI. évfolyam, 1912
Lyka Károly: Réti István    46
Kelemen Lajos: Csűrös Mihály oltárkészítő piktor    52
Kacziány Ödön: Makart korszaka Bécsben    55
Lyka Károly: Falfestés    110
Lázár Béla: Katona Nándor    142
Kézdi-Kovács László: László Fülöp    171
Kacziány Ödön: Grimm Rezső    211
Ács Lipót: Boros Nep. János    230
Divald Kornél: Ismeretlen képek a XVII—XIX századból    235
Lyka Károly: Nagybánya jubileuma    251
Bittera Jenő: A futurista festők mozgalma    264
Éber László: A Rákóczi-freskó    331
Chroniqueur: Pentelei Molnár János    348

 

XII. évfolyam, 1913
Smigelschi Oktáv    15
Coulin Artúr    19
Malonyay Dezső: Pataky László    42
Lyka Károly: A neoimpresszionisták stílusa    86
Chroniqueur: Knopp Imre    94
Bruck Miksa    125
Leopold Honore: Kúnfy Lajos    133
Kun József: Károlyi Lajos    144
Chroniqueur: Jendrássik Jenő    163
Karlovszky Bertalan    247
Baditz Ottó    256
Löschinger Hugó    295
Lázár Béla: Borsos József    302
Benczúr Gyula dr.    325
Rózsaffy Dezső: Osztrák művészek Magyarországon    335
Meller Simon: Új Watteau-rajz a Szépművészeti Múzeumban    344
Éber László: Troger Pál magyarországi művei    381
S. A.: Greguss György    393

 

XIII. évfolyam, 1914
Ybl Ervin: A festőművészet fejlődése    3
Bárdos Artúr: Egyéniség a festészetben    34
Beszkid Miklós: Egy elfeledett képírónk    47
Vészi Margit: Max Liebermann Munkácsyról és Paál Lászlóról    102
Bárdos Artúr: A portré hanyatlása    153
Sarkadi Leó: Alfréd East hagyatéka    164
Id. Vastagh György    196
Meller Simon: Modern angol rézkarcolók    218
Székely Árpád    256
Rauscher Lajos    258
L. K.: Juhász Árpád    261
Dorfmeister    263
—a: Feszty Árpád    289
Di: Spányi Béla    297
Meller Simon: Gaudenzio Ferrari Pietája    308
Rajzlapok félmúlt időkből    341
Gross Béla    357
d. : Molnár Dani    364
Feljegyzések Kozina festőről    374
Di: Benczúr rajzaihoz    386
Prof. Ludwig Gurlitt: Markó Károly hagyatékából    406
Szőri József    409
Dr. Beszkid Miklós: Mankovics Mihály    422
Meller Simon: XV. századi fametszetek a Szépművészeti Múzeumban    435

 

XIV. évfolyam, 1915
Magyar művészek a csatatéren    l
Petrovics Elek: Egy ismeretlen Szinyei-vázlat    49
Csók István: Garay Ákos    97
F. Takács Zoltán: A távol Kelet művészete nálunk    101, 168
Báthory Nándorné: Madarassy Erzsébet    117
Lyka Károly: Az aktról    145
Vida Árpád    165
Pruzsinszky Ferenc    182
Gróf Andrássy Gyula: Szinyei-Merse Pál    193
Lázár Béla: Hősök galériája    298
Somogyi Miklós: Palinay György    300
Budapesti magánképtárakból    313
Galimberti Sándor — G. Dénes Valéria    320
Nádai Pál: Háborús gyermekrajzok    364
Dömötör István: Rippl-Rónai új munkái    389
Divald Károly: Ujabb adatok Rombauer János festőről    414
L.: Az Eszterházy képtár története    441
L.: Roskovics Ignác    448

 

SZOBRÁSZAT

I. évfolyam, 1902
Az Erzsébet-emlékmű. Írta Lyka Károly - 1902, p. 105
Nagy Kálmán. Írta Cs. Szabó Kálmán - 1902, p. 133
Vita egy szobor körül. Írta Bródy Sándor - 1902, p. 268
Néhány sor a jó és rossz kútról. Írta Lyka Károly - 1902, p. 412
A kolozsvári Mátyás-szobor. Írta Malonyay Dezső - 1902, p. 418

 

II. évfolyam, 1903
Lyka Károly: A temető művészete - 1903, p. 38
Dömötör István: Szárnovszky Ferenc - 1903, p. 196
D.J.: Hölzel Mór. - 1903, p. 326
Malonyay Dezső: Fadrusz János. - 1903, p. 396

 

III. évfolyam, 1904
Naményi Lajos: Egy elfelejtett magyar szobrász - 1904, p. 16
Márkus László: Telcs Ede - 1904, p. 73
D I: Szécsi Antal - 1904, p. 258
D I: Szász Gyula - 1904, p. 261
Meller Simon: Kazinczy és Ferenczy - 1904, p. 290
Márkus László: A terracotta - 1904, p. 290
D I: Dunaiszky László - 1904, p. 316

 

IV. évfolyam, 1905
Gerő Ödön: Donáth Gyula    26
Meller Simon: Ferenczy István tanulóévei a bécsi akadémián    31
Fónagy Béla: Meunier    231
Lázár Béla: Ligeti Miklós    255
Czakó Elemér: Kolozsvári Márton és György művészete    371

 

V. évfolyam, 1906
Lyka Károly: Apró bronz    100

 

VI. évfolyam, 1907
Fieber Henrik: A szobrok színezése    6
Lovik Károly: A lovasszobrok lovai    99
Kozmutza Kornélné: Rodin    222
Bölöni György: Rodin művészete    227
Kenczler Hugó dr: Az olasz dekoratív építészszobrászat fejlődéséről    235
Farkasfalvi Imre: Faragó József    300

 

VII. évfolyam, 1908
Bárdos Artúr: Kallós Ede    78
Elek Artúr: A magyar éremszobrászat öregei és ifjai    169

 

VIII. évfolyam, 1909
Lyka Károly: Klein Miksa    25
Fülep Lajos: Kövesházy Kalmár Elza    162
Éber László: Erdélyi szobrászati emlékek    171
Takách Edward: Kozma Erzsébet    273
Kozmutza Kornélné: Aristide Maillol    287
L: Donáth Gyula    368
Divald Kornél: Weinhart János, egy XVII századi kőfaragó    372

 

IX. évfolyam, 1910
Lengyel Géza: Róna József    23
Szegedy Maszák Hugó: Alexy Károly szobrász    55
Malonyay Dezső: Margó Ede    164
Gerecze Péter: Az első színezett szobor Magyarországon    327
Lyka Károly: Simay Imre    397
Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok    406

 

X. évfolyam, 1911
Szmrecsányi Miklós: Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok    2,    70
Erdey Aladár: Stróbl Alajos    50
Lyka Károly: Patina-kérdések    207
Éber László: Az Illésházyak sírkápolnája Trencsénben    251
Téglás István: A potaissai (tordai) római bronzszobrocskák    347
Chroniqueur: Radnai Béla    375

 

XI. évfolyam, 1912
Hoffmann Edith dr.: Ferenczy István Kisfaludy szobráról    150
Iván Ede: Lányi Dezső    302

 

XII. évfolyam, 1913
Lázár Béla: Fadrusz János    51,    102,    147
Az Erzsébet-emlékmű    206
Dömötör István: Szobrok - Vedres Márk és munkái    326

 

XIII. évfolyam, 1914
Csikasz Imre    70
Schubring Pál: Budapest olasz renaissance plasztikái    104, 177
Vészi Margit : Bode titkos tanácsos a Ferenczy-hagyaték bronzairól    123
Lázár Béla: A monumentális szobrászat alaptörvénye    346
Lázár Béla: Sámuel Kornél    429

 

XIV. évfolyam, 1915
Szamovolszky Ödön    53

 

ÉPÍTÉSZET

I. évfolyam, 1902
A postatakarékpénztár háza. Írta Gerő Ödön - 1902, p. 41
A barátok tornya Budapesten. Írta Divald Kornél - 1902, p. 56
A modern építőművészet és a budapesti bérházak. Írta Spiegel Frigyes - 1902, p. 93
A magyar ház fejlődése. Írta Szendrey Imre - 1902, p. 255
Steindl Imre. Írta Csányi Károly - 1902, p. 334
Lippert József. Írta D-n. - 1902, p. 347
Az eperjesi szent Miklós-templom. Írta Divald Kornél - 1902, p. 386

 

II. évfolyam, 1903
Gerő Ödön: Kann Gyula - 1903, p. 21
Dömötör István: Hamis paloták - 1903, p. 33
Lyka Károly: Családi házak - 1903, p. 119
Palóczi Antal: A városépítő művészetről - 1903, p. 173
Gerő Ödön: Az eleven építészet - 1903, p. 299

 

III. évfolyam, 1904
Komor Marcel: Színházépítés - 1904, p. 7
Gerő Ödön: Lechner Ödön mesteriskolája - 1904, p. 23
D I: Bobula János - 1904, p. 32
Lyka Károly: A falucska temploma - 1904, p. 88
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok - 1904, p. 301
D I: Meinig Artúr - 1904, p. 314
Divald Kornél: Egy kastély pusztulása - 1904, p. 382
Téglás István: Erdélyi fatemplomok - 1904, p. 404

 

IV. évfolyam, 1905
Csányi Károly: Az angol ház - 1905, p. 11
Gerő Ödön: Párkány és pillér - 1905, p. 79
Divald Kornél: A bártfai városháza - 1905, p. 89
Myskovszky Ernő: Régi fatemplomok - 1905, p. 119
Lyka Károly: Modern otthon - 1905, p. 151
Spiegel Frigyes: A Cinquecento építészetéről - 1905, p. 166
D: Czigler Győző - 1905, p. 187
Benkó István: Körösfő - 1905, p. 250
Benkó István: Egy-egy székely házról, faluról - 1905, p. 324

 

V. évfolyam, 1906
Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz    l
Éber László: A budapesti szt István-templom    35
Szmrecsányi Miklós: Történeti művészet a Halászbástyán    217
Bródy Sándor: Egy építész ötletei    303

 

VI. évfolyam, 1907
Petrovics Elek: Lakóház és otthon    23
Kéméndy Jenő: A huszadik század színpadja    106
Lengyel Géza: A tömeg-lakás    295

 

VII. évfolyam, 1908
Téglás István: Az erdélyi fatemplomok dísze    90
Gerő Ödön: A Bajza-utcai Lederer-ház    114
Meller Simon: A római Palazzo Farnese párkányának történetéhez    194
Bíró Lajos: A Hebbel-színház    318
Palóczi Antal: A kispesti munkáslakóház-telep    373

 

VIII. évfolyam, 1909
Medgyaszay István: A vasbeton művészi formáiról    30
Elefánt Olga: Építészeti stílusok    219
Bárdos Artúr: Motívumok az új Berlinből    359
Pásztor Mihály: A régi Pest    382

 

IX. évfolyam, 1910
Lázár Béla: Az Andrássy-úti Babocsay-villa    115
Rerrich Béla: A kertek művészetéről    382

 

X. évfolyam, 1911
Divald Kornél: A reneszánsz építészet Zólyom vármegyében    29
Lyka Károly: Néhány szó a városképről    283
Gerő Ödön: Az építészi látásról    404

 

XI. évfolyam, 1912
Rózsavölgyi Gyula: A Tabán rendezése    41
D. K.: Újabb adatok a felsőmagyarországi reneszánsz-építészetről    62
P. E.: Thoroczkai-Vigand Ede Erdélyben    189
Lyka Károly: Barbárságok    291

 

XII. évfolyam, 1913
R.: Márkus Géza    10
Makoldy József: Alsórákos várkastélya    114
Láng Adolf    214
Bárdos Artúr: Az új Pest motívumaiból    226
Bárdos Artúr: Lajta Béla    285
Divald Kornél: Árpád kori családi monostorok    346

 

XIII. évfolyam, 1914
Rózsavölgyi Gyula: Városrendezési problémák    29
Divald Kornél: Arpádkori székesegyházak    41
Rp : Két új épület    97
Lyka Károly: Ybl emlékezete    145
Relie Pál: Építészek a Műcsarnokban    193
Komor Marcell: Hauszmann Alajos    241
Lyka Károly: Lechner Ödön    302
Divald Kornél: A kassai dóm és a Szent Mihály-kápolna    369
Az Astoria-szálló    402

 

XIV. évfolyam, 1915
Schmal Henrik    77
Dimitrino: Budapesti építészet    210
Nagy Sándor: A göcseji házakhoz    255
Dimitrino: Architektúra    293
L.: Schickedanz Albert    316
Rózsavölgyi Gyula: Városépítés és iparművészet    358
Lyka Károly: A felvidék falvainak újjáépítése    385
Kőszegi László: Az esztergomi dóm    397
Márkus László: Székelyföldi házak    452

 

IPARMŰVÉSZET

I. évfolyam, 1902
Érmek és plakettek. Írta Yartin - 1902, p. 60
A grafikai vonalról. Írta Olgyai Viktor - 1902, p. 81
A brit iparművészeti kiállítás. Írta Diner-Dénes József - 1902, p. 324

 

III. évfolyam, 1904
Divald Kornél: Régi es modern sgraffito díszítés - 1904, p. 241

 

IV. évfolyam, 1905
Leipnik L Nándor: Érmek és plakettek - 1905, p. 315
Dömötör István: Mosonyi-Pfeiffer Hellmann - 1905, p. 402

 

VII. évfolyam, 1908
Dömötör István: Horti Pál    107
Czóbel Minka: Lalique    247

 

VIII. évfolyam, 1909
N: Morelli Gusztáv    187

 

IX. évfolyam, 1910
Lyka Károly: Az érem- és plakettművészet stílusa    273

 

XIII. évfolyam, 1914
Az iparművészet könyve    311
Téglás István: Az ótordai ref. egyház fejedelmi kincsei    413

 

XIV. évfolyam, 1915
Gelléri Mór: A műipar fölemelése    56
A Kéve hadiérme    119
Az Éremkedvelők Egyesületének hadiérme    262
Kürthy György: Az ember tragédiájának egy új képzőművészeti megoldása    409

 

 
Közreadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára, 2002-2003